Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

28 treffers met inventarislijst

 [inventarislijst Salomon-Lindberg archief in de Akademie der Künste in Berlijn]  2008
[inventarislijst Salomon-Lindberg archief in de Akademie der Künste in Berlijn].
Collectie > Literatuur > 12013546

 De joodse gemeente van Edam, 1779-1886 : inventaris van het archief, catalogus van...  1989
De joodse gemeente van Edam, 1779-1886 : inventaris
van het archief, catalogus van voorwerpen.
Collectie > Literatuur > 11506764

 Inventaris van de archieven der Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam 1614-1870  1964
Inventaris van de archieven der Portugees-Israelietische
Gemeente te Amsterdam 1614-1870.
Collectie > Literatuur > 11504671

 Lijst van Joodse archieven berustende bij de Gemeentelijk Archiefdienst van Amsterdam  s.a.
Lijst van Joodse archieven berustende bij de Gemeentelijk Archiefdienst van Amsterdam.
Collectie > Literatuur > 11504861

 Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan (Smilde 31 december 1881 -...  1994
Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan (Smilde 31 december 1881 -
Jerusalem 30 juni 1924) in de Bibliotheca Rosenthaliana, Universiteitsbibliotheek ...
Collectie > Literatuur > 12004158

 Archieven van het Opperconsistorie der Hollandsch-Hoogduitsche Israelietische gemeenten...  s.a.
Archieven van het Opperconsistorie der Hollandsch-Hoogduitsche Israelietische gemeenten
in het Koninkrijk Holland en de daarop gevolgde Fransche Consistories 1808 ...
Collectie > Literatuur > 11000429

 Inventaire des archives de la Maison Hirsch & Cie (Bruxelles, 1869-1962)  2000
Inventaire des archives de la Maison Hirsch & Cie (Bruxelles, 1869-1962).
Collectie > Literatuur > 12008205

 An inventory of underscribed Hebrew manuscripts in the Bibliotheca Rosenthaliana  1986
An inventory of underscribed Hebrew manuscripts in the Bibliotheca Rosenthaliana.
Collectie > Literatuur > 12000456

 Inventaris van het archief van het college van aalmoezeniers, sedert 1666 van regenten...  1988
Inventaris van het archief van het college van aalmoezeniers, sedert 1666 van
regenten van het Aalmoezeniersweeshuis, 1613-1825 (1828).
Collectie > Literatuur > 11506870

 Inventaris van de archieven der Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam 1614-1870  1964
Inventaris van de archieven der Portugees-Israelietische
Gemeente te Amsterdam 1614-1870.
Collectie > Literatuur > 11504865

 De archieven berustend onder het kerkbestuur der Nederlandsch-Israelietische Gemeente...  1936
De archieven berustend onder het kerkbestuur der
Nederlandsch-Israelietische Gemeente te Utrecht.
Collectie > Literatuur > 11504854

 De archieven berustend onder het kerkbestuur der Nederlandsch-Israelietische gemeente...  s.a.
De archieven berustend onder het kerkbestuur der Nederlandsch-
Israelietische gemeente te 's-Gravenhage.
Collectie > Literatuur > 11504856

 Voorlopige inventaris archiefmateriaal Joodse Psychiatrische instellingen  s.a.
Voorlopige inventaris archiefmateriaal Joodse Psychiatrische instellingen.
Collectie > Literatuur > 11504868

 Lijst van besnijdenis-, geboorte- en begrafenisregisters, berustende bij de...  s.a.
Lijst van besnijdenis-, geboorte- en begrafenisregisters, berustende
bij de Gemeentelijke Archief van Amsterdam.
Collectie > Literatuur > 11504863

 Notarial records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639  1987
Notarial records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639.
Collectie > Literatuur > 12000864

 Jewish community archives from Bohemia and Moravia: analytical registers tot the...  1971
Jewish community archives from Bohemia and Moravia: analytical registers tot the
catalogues of archive materials from Jewish communities with the exception of that ...
Collectie > Literatuur > 12000944

 Inventaris maatschappij tot het Nut der Israelieten in Nederland  s.a.
Inventaris maatschappij tot het Nut der Israelieten in Nederland.
Collectie > Literatuur > 11504860

 Voorlopige inventaris van de Ned. Israelietische Gemeente Leeuwarden, ressorten...  s.a.
Voorlopige inventaris van de Ned. Israelietische Gemeente Leeuwarden,
ressorten Groningen, Friesland en Drente.
Collectie > Literatuur > 11504867

 Inventaris archief van de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der...  1977
Inventaris archief van de afdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 1916-1940 : hierbij is tevens opgenomen ...
Collectie > Literatuur > 11504852

 Archief Vereniging Centraal Israelietische Ziekenverpleging  1979
Archief Vereniging Centraal Israelietische Ziekenverpleging.
Collectie > Literatuur > 11504857

 Archief van de Joodse Gemeente te Appingedam  s.a.
Archief van de Joodse Gemeente te Appingedam.
Collectie > Literatuur > 11504855

 Das Inventar der Sammlung von Terezin (Theresienstadt) 1941-1945  1972
Das Inventar der Sammlung von Terezin (Theresienstadt) 1941-1945.
Collectie > Literatuur > 12000938

 Inventaris van het archief van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, alsmede van...  2000
Inventaris van het archief van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, alsmede
van archivalia van personen en van commissies, vereningingen en stichtingen, die ...
Collectie > Literatuur > 12009360

 Korte beschrijving van de archieven van de Nederlands-Israelietische Gemeente te...  1976
Korte beschrijving van de archieven van de Nederlands-
Israelietische Gemeente te Dordrecht.
Collectie > Literatuur > 11504862

 Notarial records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639  1987
Notarial records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639.
Collectie > Literatuur > 12000881

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl