Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

31 treffers met inktstel

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1898
Verslag van de vijfentwintigste jaarvergadering van zangvereniging "Haagsch Mannenkoor".
Collectie > Joodse pers > 20045523

 [Binnenland] : Winschoten  1908
De twaalfjarige Elie Pinto heeft een inktstel met schrijfgerei gekregen van het
bestuur van de rederijkerskamer "Weldoen Is Ons Streven" als dank voor zijn meesterlijk ...
Collectie > Joodse pers > 20064215

 [Binnenland] : Haarlem  1878
Godsdienstleraar SJ van Cauveren vierde zijn vijfentwintigjarige huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20029134

 [Binnenland] : "Geftseij Thora".  1903
Verslag van de viering van het dertigjarige bestaan
van de gebroederschap "Geftseij Thora".
Collectie > Joodse pers > 20052404

 [Binnenland] : Gouda  1901
Bericht over twee geschenken die de heer LM Rood ter gelegenheid van
zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum mocht ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20049112

 [Binnenland] : Kampen  1907
Verslag van de bijeenkomsten naar aanleiding van het afscheid van de heer M. Melamed.
Hij heeft vijf jaar als godsdienstleraar de Joodse gemeente in Kampen gediend ...
Collectie > Joodse pers > 20002662

 De inwijding der Nieuwe Synagoge van de Ned. Isr. Gemeente te Antwerpen.  
Verslag van de feestelijke inwijding op vrijdag zes december van de nieuwe synagoge
van de Ned. Isr. Gemeente in Antwerpen. Op zondagmiddag werd het nieuwe schoollokaal ...
Collectie > Joodse pers > 20062478

 De Inwijding der nieuwe synagoge te Goor, op Zondag 14 september 1902.  1902
Verslag van de plechtigheden rond de inwijding van de nieuwe synagoge in Goor.
Collectie > Joodse pers > 20001105

 [Binnenland] : Utrecht  1904
De heer SJ de Beer, voorzitter van de Isr. gemeente, is zeventig jaar geworden.
Door familieomstandigheden kon er geen feest worden gevierd. Toch kwamen velen hem ...
Collectie > Joodse pers > 20055247

 [Binnenland] : Zutphen  1901
Verslag van de feestelijkheden rond het vijfentwintigjarige ambtsjubileum
van de heer B. Frank als leraar en voorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20004454

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de opening van de nieuwe fabriek van de firma L. Pool & Zonen.
Collectie > Joodse pers > 20064422

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1875
Verslag van de feestelijke jaarvergadering van Isr. vereniging "Weldoen en Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20023053

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1893
Het echtpaar Frank schonk een inktstel aan de gemeente. / Binnenkort wordt het
veertigjarig bestaan van de synagoge gevierd. Er zal oa een nieuwe torarol geschonken ...
Collectie > Joodse pers > 20037379

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vierde jaarlijkse vergadering van vereniging "Caritas Inter Nos".
Collectie > Joodse pers > 20043488

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  
Verschillende verslagen en berichten uit het gemeente-en verenigingsleven van de
Ned. Isr. Gemeente in Arnhem./ Verslag van de viering van het twaalfeneenhalfjarig ...
Collectie > Joodse pers > 20062617

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1906
Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging "Mekor Chajiem"./
De heer JM Wolff is gekozen tot voorzitter van de Isr. gemeenten en van het ...
Collectie > Joodse pers > 20000277

 [Binnenland] : Sneek  1906
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Chesed we-emet" in Hotel Prins.
Collectie > Joodse pers > 20058727

 [Binnenland] : Gorinchem  1901
Verslag van de halfjaarlijkse uitvoering van de Gorkumse
dilettantenclub "Vriendenkring".
Collectie > Joodse pers > 20050030

 [Binnenland] : Hoorn  1880
M. Meijers neemt na vijfenveertig jaar dienst afscheid als onderwijzer en secretaris.
Collectie > Joodse pers > 20032385

 [Binnenlandse berichten] : Streijen  1874
In Strijen werd het huwelijks- en ambtsjubileum van RS Kleinkramer gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20003820

 [Binnenland] : Leeuwarden  1905
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem" waarbij de
heer Sam.Ph. van Messel werd geëerd wegens zijn vijfenwintigjarig jubileum als ...
Collectie > Joodse pers > 20056604

 [Binnenland] : Utrecht  1902
Verslag van het feest ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van de heer A. de Lieme in het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20050428

 Ambtsjubileum van den Heer H.I. Bebber.  1897
De heer HI Bebber vierde zijn vijfentwintigjarig jubileum als onderwijzer
aan het Ned. Isr. Jongensweeshuis in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20043590

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van de drieenvijftigste jaarvergadering van de maatschappij "Het
Diamantwerkers-Wezenfonds". Men heeft afscheid genomen van de heer BD de Metz die ...
Collectie > Joodse pers > 20052627

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig jubileum van de heer HCJ Bruessingh
als machinist van de stoomdiamantslijperij van de heer DL van Moppes.
Collectie > Joodse pers > 20055795

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl