Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

107 treffers met hulpvoorzanger

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1885
J. Cohen Gz. staat al vijfentwintig jaar aan het hoofd van zijn schildersbedrijf. /
J. Gazan is benoemd tot hulp-onderwijzer en -voorzanger. / HM Wolff is benoemd ...
Collectie > Joodse pers > 20035251

 [Binnenland] : Oss  1908
Verslag van de viering van de tachtigste verjaardag van de heer AD Hes. De heer
Hes heeft meer dan vijftig jaar de functies van koster, slachter, besnijder en ...
Collectie > Joodse pers > 20064264

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De heer van Maarssen corrigeert enkele opmerkingen uit
de artikelenserie "Het Verweerschrift".
Collectie > Joodse pers > 20045821

 [Ingezonden stukken] : Iets uit Gouda.  1873
De benoeming van de heer SSP tot hulpvoorzanger op
Jom Kippoer is onjuist en onverstandig.
Collectie > Joodse pers > 20004627

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tijdens de hoge feestdagen heeft de achtenzeventigjarige heer W. Consenheim de dienst
als hulpvoorlezer in de synagoge Commelinstraat waargenomen. De heer Ph. van ...
Collectie > Joodse pers > 20058007

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1870
Hulpvoorzanger AJ Cats is geschorst.
Collectie > Joodse pers > 20018357

 [Binnenland] : Osch  1894
Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als besnijder, slachter en
hulpvoorzanger is AD Hes te eretitel 'chaweer' verleend.
Collectie > Joodse pers > 20003316

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Antwoord op ingezonden brieven in het "Weekblad voor Israelieten"
over het feit dat hulpvoorzangers betaald worden.
Collectie > Joodse pers > 20021601

 [Ingezonden Stukken] : Een Waarschuwing.  1896
Oproep aan de kerkbestuurders om nauwkeurig te onderzoeken of degenen die zich
aanmelden om dienst te doen als hulpvoorzangers tijdens de komende hoge feestdagen ...
Collectie > Joodse pers > 20041197

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer J. Meijer, onderwijzer in Oude-Pekela, maakt zich bekend als de schrijver
van de ingezonden brief onder de naam "een getrouw lezer" in het vorige nummer ...
Collectie > Joodse pers > 20054551

 [Binnenlandse berichten (2)] : Almelo  1896
De heer M. de Metz uit Goor is benoemd tot hoofdonderwijzer en hulpvoorzanger in
de joodse gemeente van Almelo./ De heer N. Themans is tot lid van de kerkenraad ...
Collectie > Joodse pers > 20042108

 [Binnenland] : Uithoorn  1908
De tachtigjarige heer W. Consenheim uit Amsterdam heeft op de
hoge feestdagen gefungeerd als hulpvoorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20064097

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Het NIW publiceert stukken van het kerkbestuur en brieven van de
heer Jacques H. Rubens en geeft daarbij commentaar.
Collectie > Joodse pers > 20045688

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1896
Vermelding van degenen die bepaalde functies bekleedden tijdens de hoge feestdagen
in de Port. Isr. Gemeente in Den Haag. De redacteur deelt mee dat het NIW graag ...
Collectie > Joodse pers > 20041821

 [Binnenland] : Pekela  1899
M. Meijer heeft zijn ontslag genomen als hulpvoorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20023565

 [Binnenland] : Groningen  1897
De heer LA Cohen is benoemd tot onderwijzer, adjunct-voorzanger en assistent-slachter.
Collectie > Joodse pers > 20043210

 [Binnenland] : Coevorden  1908
De heer B. Frank is benoemd tot koster en hulpvoorzanger./
Mejuffrouw S. Krammer is geslaagd voor de akte LO.
Collectie > Joodse pers > 20063215

 [Binnenland] : Amersfoort  1897
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige ambtsjubileum als koster,
assistent-voorzanger en bode van de heer HL Klein.
Collectie > Joodse pers > 20043632

 [Binnenland] : Hoogeveen  1901
Het echtpaar Bd. Stern schonk de gemeente enkele kleedjes, gemaakt door hun schoonzoon,
ter gelegenheid van hun vijftigjarige huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20049072

 [Binnenlandse berichten] : Kampen  1873
Hoewel er momenteel geen voorzanger in Kampen is, hebben
anderen de hoge feestdagen zeer goed verzorgd.
Collectie > Joodse pers > 20021698

 [Binnenland] : Amersfoort  1905
Bericht over de benoeming van de heer S. Aptroot uit Eibergen tot
slachter, hulpvoorzanger, onderwijzer en leraar.
Collectie > Joodse pers > 20000123

 [Binnenland] : Oss  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Aron David Hes.
Collectie > Joodse pers > 20065324

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1870
Opmerkingen over de nieuwe kleding van de geestelijken, vooral over
het ontbreken van een baret voor de ondervoorzangers.
Collectie > Joodse pers > 20018339

 [Binnenland] : Pekela  1904
De heer M. Meijer heeft bedankt voor de functie hulpvoorlezer.
Collectie > Joodse pers > 20054616

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1908
De leden van de Ned. Isr. Gemeente kunnen kandidaten voorstellen voor de verkiezing
van kerkenraadsleden./ De leeroefeningen van de vereniging "Hogei Dat"zijn weer ...
Collectie > Joodse pers > 20063988

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl