Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

29 treffers met hulpslachter

 [Binnenland] : Meppel  1895
Verslag van twee kerkenraadsvergaderingen van de joodse gemeente Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20039330

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 [Binnenland] : Roermond  1907
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig huwelijksjubileum van het echtpaar
J. Goedhardt. Het echtpaar heeft de Isr. gemeente twee platen gegeven waarop ...
Collectie > Joodse pers > 20062482

 [Binnenland] : Groningen  1897
De heer LA Cohen is benoemd tot onderwijzer, adjunct-voorzanger en assistent-slachter.
Collectie > Joodse pers > 20043210

 [Binnenland] : Winterswijk  1907
De kerkenraad heeft de heer Simon Magnus benoemd
tot onder andere koster en hulpslachter.
Collectie > Joodse pers > 20060831

 Zitting van de Kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge van Dinsdagavond 17 Juni 1905. [Slot].  1905
Vervolg van het verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20057515

 [Binnenland] : Winterswijk  1903
De heer M. Gazan is benoemd tot koster, hulpvoorzanger en hulpslachter.
Collectie > Joodse pers > 20053198

 [Ingezonden Stukken.] : De halkwestie in den kerkeraad.  1905
Het bestuur van de Isr. halslagersvereniging "Eensgezindheid" wijst op enige
onjuistheden die in de kerkenraadsvergadering zijn geuit. Aan het eind van de brief ...
Collectie > Joodse pers > 20057563

 Begrooting voor het jaar 1896 [vervolg]  1896
Vervolg van het commentaar van de hoofdredacteur met betrekking tot de begroting
voor 1896 van de kerkenraad van de Ned.Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20040096

 [Binnenland] : Osch  1906
Aan de heer S. Batavier is eervol ontslag verleend. Hij blijft
als hulpslachter in dienst van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20059614

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Een deskundige heeft gereageerd op het artikel in het vorige nummer betreffende
het voorstel om de heer Poons te benoemen tot hulpslachter. Volgens hem is de ...
Collectie > Joodse pers > 20059358

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israël. Hoofdsynagoge op Donderdag 22 November...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20060424

 [Binnenland] : Amsterdam.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het plan om de heer Levin als
assistent-slachter voor gevogelte aan te stellen en de heer Poons te benoemen tot ...
Collectie > Joodse pers > 20059335

 [Binnenland] : Uithoorn  1903
De heer M. van Gelderen heeft met goed gevolg examen als hulpslachter afgelegd.
Collectie > Joodse pers > 20053431

 [Binnenland] : Ontwerp-begroting over de N.I.Hoofdsynagoge over 1907.  1906
Redactionele bespreking van de ontwerp-begroting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge
over het jaar 1907. Tevens tekst van het voorstel van het kerkbestuur en de Commissie ...
Collectie > Joodse pers > 20060319

 [Binnenland] : Den Helder  1908
De heer I. Davidson uit Elburg is benoemd tot koster, tweede voorzanger en hulpslachter.
Collectie > Joodse pers > 20063294

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Maandag 10 Juni 1907...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20061448

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De heer EP Sijes heeft op verzoek ontslag gekregen als assistent-slachter.
Collectie > Joodse pers > 20048088

 Verslag van den toestand der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 October...  1908
Derde deel van het jaarverslag van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge over het jaar 1906-1907.
Collectie > Joodse pers > 20063273

 [geen titel]  1916
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 52(1916), nr. 1, p. 5.
materiaal, bericht. trefwoorden, Apeldoorn koster Klein, TA ...
Collectie > Joodse pers > 20000171

 Advertentiën : [De Opperrabbijn te 's Hage brengt ter algemeene kennisse]  1896
Mededeling van opperrabbijn T. Tal uit Den Haag dat Hotel Schnitzler te Scheveningen
als kosjer is erkend en onder rabbinaal toezicht staat, in tegenstelling tot ...
Collectie > Joodse pers > 20041074

 [Binnenlandse berichten (2)]: Stadskanaal  1902
Mevrouw J. Wolf-Blumenkroon is gekozen als vice-presidente van vrouwenvereniging
"Ateret Nasjiem"./ De heer H. de Vries uit Emmen is benoemd voor verschillende ...
Collectie > Joodse pers > 20050612

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 11 December...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Veel tijd
werd besteed aan de problemen betreffende de Ned. Isr. Godsdienst Armenscholen.
Collectie > Joodse pers > 20062460

 [Binnenland] : Stadskanaal  1902
De heer H. de Vries is met zijn werkzaamheden als hulponderwijzer, hulpslachter,
koster en secretaris begonnen. Hij heeft klassen in Musselkanaal en in Ter Apel ...
Collectie > Joodse pers > 20003767

 [Binnenlandse berichten (2)] : Apeldoorn  1907
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van de heer D. de Jong. Hij
is penningmeester, reeds meer dan veertig jaar hulpslachter en een van de oprichters ...
Collectie > Joodse pers > 20062427

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl