Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

89 treffers met hoofdbestuur

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Ito-Rubriek.  1909
Aankondiging van een vergadering van het internationaal Ito-bestuur in Londen en
van een grote meeting in het Pavillon Theatre op achttien juli waar "Itoisten" ...
Collectie > Joodse pers > 20065564

 [Binnenland] : Den Bosch  1909
Verslag van een feestelijke avond van het "Alg. Isr.
Verbond" met het doel leden te winnen.
Collectie > Joodse pers > 20065173

 Bond Tischbie.  
Verslag van de jaarvergadering van de bond "Tisjbie", die werd gehouden in Casino
Papenhulst te 's-Hertogenbosch. De toespraak van de heer L. Hertzberger zal later ...
Collectie > Joodse pers > 20066008

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
De afdeling "Brillant" van vereniging "Betsalel" heeft besloten een arbeidsbeurs
en een ondersteuningsfonds op te richten. Mogelijk komt er ook een ziekenfonds.
Collectie > Joodse pers > 20041048

 [Binnenlandse berichten (4)] : Gorredijk  1909
Bij een vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" werd de actie van de Nederlandse
opperrabbijnen tegenover het centraal bestuur besproken./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20064847

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van de "Maatschappij
tot Nut der Israëlieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20053562

 [Binnenland] : Meppel  1905
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond afdeling Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20057093

 Algemeen Israël. Verbond.  1902
Verslag van de jaarvergadering van het hoofdbestuur van het "Alg. Isr. Verbond"
in 's-Hertogenbosch. De heer Pinkhof hield een lezing over het ontstaan van het ...
Collectie > Joodse pers > 20051422

 [Binnenland] : [Gouda]  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude
Mannen-en Vrouwenhuis in Nederland, gevestigd te Gouda".
Collectie > Joodse pers > 20062339

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1909
Het bestuur van de afdeling 's-Hertogenbosch van het "Alg. Isr. Verbond" heeft besloten
een propagandabijeenkomst te houden in het concertgebouw.
Collectie > Joodse pers > 20065010

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Bericht, overgenomen uit het blad de "Alliance", waarin wordt meegedeeld wat de
hoofdredacteur van "De Joodsche Wachter" had geschreven, namelijk dat de redacteuren ...
Collectie > Joodse pers > 20066229

 [Maatschappij tot Nut der Israelieten.]  1896
Verslag van de algemene vergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20041636

 [Binnenlandse berichten (2)] : Breda  1908
Verslag van een vergadering van de bond "Tisjbie" met het doel een afdeling op te
richten in Breda./ De heer SI Deen is benoemd tot godsdienstleraar./ De heer L ...
Collectie > Joodse pers > 20000500

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Rotterdam van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20051223

 [Binnenland] : Gouda  1895
Verslag van de vergadering van de vereniging "Centraal
Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039484

 [Binnenland] : 's-Bosch  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling 's-Hertogenbosch.
Collectie > Joodse pers > 20053151

 Verklaring van den Heer J.H. Kann.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in "De Joodsche Wachter"
[1907-07-19] met als titel : "Verklaring van de heer JH Kann".
Collectie > Joodse pers > 20061765

 [Binnenland] : Vereeniging tot behartiging der belangen van Israel. Militairen in...  1904
Beschouwing over de noodzaak om de "Vereniging tot Behartiging der Belangen van
Isr. Militairen in Nederland" financieel en moreel te ondersteunen.
Collectie > Joodse pers > 20054776

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Nummer zes van het tijdschrift "Onze politieke partijen"
behandelt "De nationaal-historische partij".
Collectie > Joodse pers > 20065398

 Jaarverslag Ned. Zionistenbond.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het jaarverslag
van de Nederlandse Zionistenbond. De schrijver citeert gedeelten uit dit verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064796

 [Binnenland] : Leiden  1904
De heer I. de Vries is door de minister benoemd tot assistent bij het
hoofdbestuur der posterijen en telegrafie in 's-Gravenhage.
Collectie > Joodse pers > 20055011

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl