Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

66 treffers met gratis

 [Binnenland] : Lewenstein's Reclamespiegels.  1907
Mededeling van de firma Lewenstein inzake vijf naaimachines .
Collectie > Joodse pers > 20062081

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. '96 tot...  1898
Derde en laatste deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge
in de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045324

 [Binnenland] : Vereeniging "Kunst en Genoegen".  1904
Aankondiging van het programma dat de vereniging "Kunst en Genoegen"
zal uitvoeren ten bate van goede doelen.
Collectie > Joodse pers > 20056461

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De Spaarbank voor de stad Amsterdam heeft een nieuwe voorraad spaarbusjes
ontvangen. Misschien een idee voor een St. Nicolaasgeschenk?
Collectie > Joodse pers > 20062353

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Mededeling voor ouders betreffende het onderwijs aan het Beth Hamidrasj Ets Haim.
Collectie > Joodse pers > 20045790

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Enkele gegevens uit het eerste jaarverslag van de "Vereniging
voor Israelietische Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20047120

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De nieuwe tramdienstregeling is verkrijgbaar bij de kiosk op de Dam en
bij het kantoor van de gemeentetram op de Stadhouderskade.
Collectie > Joodse pers > 20059036

 [Binnenland] : Maarsen  1900
Een woord van dank aan enkele heren voor de manier waarop ze tijdens
de feestdagen hun functie hebben uitgeoefend.
Collectie > Joodse pers > 20047926

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Vermelding van boekhandelaren waar de adreslijsten van kosjere
restaurants en hotels in Nederland verkrijgbaar zijn.
Collectie > Joodse pers > 20057403

 Een enkel woord ter opheldering.  1904
De hoofdredacteur verduidelijkt voor de lezers het conflict dat is ontstaan tussen
het Nieuw Isr. Weekblad en "Betsalel" waarin het gaat om het al of niet opnemen ...
Collectie > Joodse pers > 20055189

 [Binnenland] : Groningen  1902
Verslag van het feest ter gelegenheid van het eenjarige
bestaan van jeugdvereniging "Hogei Dat".
Collectie > Joodse pers > 20050895

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De aandacht van de lezers wordt gevraagd voor de advertentie van het
"Centr. Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda".
Collectie > Joodse pers > 20060055

 [Binnenland] : Rotterdam  1906
In een preek op Sjabbat Sjoewa in de synagoge Botersloot wees de opperrabbijn op
de verschijning van het boekje "Ezrat Nasjiem", handleiding voor het inachtnemen ...
Collectie > Joodse pers > 20060062

 Kunstnieuws. : [Weldadigheids-voorstelling.]  1904
Bericht over de begrafenis van een vader van vijf kinderen die altijd voor iedereen
klaarstond. Bestuurders van verschillende verenigingen stelden vervolgens een ...
Collectie > Joodse pers > 20055170

 [Ingezonden Stukken.] : Waarschuwing tegen Kwakzalverij.  1898
Twee bestuursleden van de "Vereniging tegen de Kwakzalverij" delen mee dat het nummer
van hun maandblad waarin de "Pink Pillen van Dr. Williams" worden besproken ...
Collectie > Joodse pers > 20045715

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van een gecombineerde vergadering van de commissie van toezicht
en van regenten van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20057398

 [Binnenland] : [Utrecht]  1904
Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissie van toezicht
en regenten van het "Centraal Isr. Weeshuis".
Collectie > Joodse pers > 20056471

 [Binnenland] : Vereeniging "Tot aanmoediging van het Arme Schoolkind".  1904
Aankondiging van een veiling van alle niet afgehaalde prijzen van de indertijd door
de vereniging "Tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind" verloting van poppen ...
Collectie > Joodse pers > 20055039

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De "Vereniging voor Isr. Ziekenverpleging" start haar werkzaamheden in december
met de aanstelling van twee verpleegsters en twee verplegers. Directeur is dokter ...
Collectie > Joodse pers > 20044245

 [Binnenland] : Achawah [Vervolg Eerste Blad.]  
Vervolg van het verslag van de vijfde algemene vergadering
van "Achawah" die in Den Haag plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20045833

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1903
Verslag van een bijeenkomst ten bate van de noodlijdende Joden in Palestina./ Ter
gelegenheid van het tienjarige bestaan van de vereniging "Halbosjat Aroemiem" ...
Collectie > Joodse pers > 20053015

 [Binnenland] : Nieuwe Schans  1907
Dankbetuiging aan de heer Broekema die met zijn tachtig jaren steeds heeft
gefungeerd als voorzanger tijdens de hoge feestdagen.
Collectie > Joodse pers > 20062022

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Naaimachinehandel voorheen A. Lewenstein zal vijf tentoonstellings-naaimachines
gratis uitdelen op zes november en de aanwezigen tevens laten genieten van een concert ...
Collectie > Joodse pers > 20062207

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van een vergadering van de commissie van toezicht en
regenten van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20045546

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Enkele heren gaan nader in op hetgeen WS in een van de vorige nummers heeft
geschreven over twee Russische synagogen in Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20060249

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl