Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

46 treffers met gevogelte

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur omtrent de berekening van het eventuele
pensioen van de heer SH Kleerekooper, bode bij de lijkstaatsiën.
Collectie > Joodse pers > 20062082

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Kort commentaar naar aanleiding van de verwerping van het voorstel tot verhoging
van het snijloon door de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente. Ook de wat liberalere ...
Collectie > Joodse pers > 20048147

 Zitting van den Kerkeraad van 30 Dec. jl.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op de problemen rond de vleesverkoop ...
Collectie > Joodse pers > 20054609

 Zitting van den Kerkeraad. Snijloon.  1900
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Het gaat vooral om punt vijf van de agenda: het voorstel ...
Collectie > Joodse pers > 20048073

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 21 December.  1906
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058693

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 27 December 's...  
Vervolg van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046765

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Israel....  1900
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. De raad heeft
besloten geen medewerking aan de Ned. Isr. Gemeente te verlenen aan de voorgestelde ...
Collectie > Joodse pers > 20048230

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1900
De heer Adler heeft een vraag voor de redacteur met betrekking tot zijn protest
tegen het voorstel van het kerkbestuur inzake de verhoging van het snijloon voor ...
Collectie > Joodse pers > 20048040

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Enkele poeliers hebben een verzoek bij de kerkenraad ingediend om het
tarief van het snijloon voor gevogelte te verlagen.
Collectie > Joodse pers > 20047972

 Kennisgeving. [van opperrabbijn J.H. Dünner]  1909
Twee kennisgevingen van opperrabbijn JH Dünner : vermelding van tijd en plaats waar
gemeenteleden rituele vragen betreffende loelav en etrog kunnen stellen en de ...
Collectie > Joodse pers > 20066163

 Kennisgeving. : [van opperrabbijn J.H. Dünner]  1909
Opperrabbijn Dünner kan niet instaan voor het kasjroet van gevogelte
dat wordt verkocht door de heer I. Serlui.
Collectie > Joodse pers > 20065919

 De inkleeding van Voordrachten.  1901
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de manier waarop voorstellen in
de kerkenraad worden ingediend en vervolgens worden behandeld.
Collectie > Joodse pers > 20048523

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De correspondent uit Zwartsluis gaat in op een zinsnede uit het verslag van de zitting
van de Centrale Commissie. Er werd namelijk de spot gedreven met de voorlezer ...
Collectie > Joodse pers > 20051454

 Zitting van den Kerkeraad. Snijloon.  1900
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge waarin het onder andere ging ...
Collectie > Joodse pers > 20048109

 Kennisgeving. : [van opperrabbijn J.H. Dünner]  1909
Opperrabbijn Dünner deelt mee dat de verkoop van geslacht gevogelte door
de heer I. Serlui niet onder rabbinaal toezicht staat.
Collectie > Joodse pers > 20065596

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer EA Snapper.
Collectie > Joodse pers > 20060814

 Kennisgeving. : [van opperrabbijn J.H. Dünner]  1905
Opperrabbijn Dünner geeft vier mededelingen betreffende
het kasjroet van bepaalde producten.
Collectie > Joodse pers > 20057196

 [Buitenland] : Zwitserland  1907
Bericht uit Zwitserland.
Collectie > Joodse pers > 20061551

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Er is sprake van een voorstel dat bij de kerkenraad zal binnenkomen
om het snijloon van gevogelte te verhogen.
Collectie > Joodse pers > 20047940

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20053094

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 21...  
Verslag van de voortzetting van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge. De vergadering gaat verder op zondagochtend om tien uur.
Collectie > Joodse pers > 20058483

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Inhoud van een brief van het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge aan
de kerkenraad inzake het loon en pensioen van slachters.
Collectie > Joodse pers > 20050653

 [Binnenland] : [Ritueel slachten]  1906
Artikel uit het "Handelsblad" waarin verslag wordt gedaan van een proces voor de
rechtbank in Den Haag van een slachter van de Isr. gemeente en een poelier en zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20060567

 Kennisgeving. : [van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1907
Opperrabbijn JH Dünner deelt mee dat alleen de heren A. Ph. Loopuit en L. Levin
toestemming hebben tot het ritueel slachten van gevogelte op de gemeenteslachtplaats ...
Collectie > Joodse pers > 20060943

 Kennisgeving. : [van opperrabbijn J.H. Dünner.]  1908
Opperrabbijn JH Dünner geeft richtlijnen voor het braden van levers van zowel vee
als gevogelte en hij waarschuwt om bij de koop van ganzen geen losse boutjes erbij ...
Collectie > Joodse pers > 20062636

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl