Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met gaslicht

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

 Rede uitgesproken door den WelEerw. Heer Opperrabbijn van Gelderland ter gelegenheid...  1903
Tekst van de toespraak die opperrabbijn L. Wagenaar heeft gehouden ter gelegenheid
van de inwijding van de nieuwe synagoge in Wageningen. In een slotwoord dankt ...
Collectie > Joodse pers > 20004176

 Het 60-jarig bestaan der Synagoge te Gorinchem.  1902
Verslag van de feestelijkheden rond het zestigjarige
bestaan van de synagoge in Gorinchem.
Collectie > Joodse pers > 20001134

 [Binnenland] : Centraal Isr. Krankzinnigengesticht.  1908
Enkele belangrijke mededelingen betreffende de voortgang van de bouw van het "Centraal
Isr. Krankzinnigengesticht", die de Apeldoornsche Courant heeft gepubliceerd ...
Collectie > Joodse pers > 20064283

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
In een vergadering van de grote kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente werd stilgestaan
bij het feit dat het vijfentwintig jaar geleden was dat de heer Aug. Belinfante ...
Collectie > Joodse pers > 20057985

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Er
werd veel gesproken over de verlichting in de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047259

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Als het erg koud wordt, zullen bij wijze van proef de gaskronen in
verschillende synagogen vrijdagnacht blijven branden.
Collectie > Joodse pers > 20048468

 [Ingezonden Stukken.] : Simchas Tourogedachten van 5669.  1908
De heer Pinto had zich verheugd op een prachtige, vreugdevolle dienst op Simchat
Tora in de synagoge, maar werd zeer teleurgesteld door de karige verlichting.
Collectie > Joodse pers > 20064143

 De inwijding van het nieuwe beth hamidrasj te Leeuwarden.  1905
Verslag van de inwijding van het nieuwe beth hamidrasj in Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20002761

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Er is weer een hotel bijgekomen in Scheveningen en wel een
hotel-restaurant van de heer HJ van Dam uit Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20051198

 Zitting van den Kerkeraad op 18 Mei.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20053239

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 24 December...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In deze
vergadering werd een gedeelte van de begroting besproken.
Collectie > Joodse pers > 20060588

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
In een circulaire aan degenen die een zitplaats huren in de Rapenburgerstraat-synagoge
wordt gevraagd om financiële ondersteuning ter verbetering van de verlichting ...
Collectie > Joodse pers > 20048801

 [Binnenlandse berichten (2)] : Eindhoven  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de kerkenraad ter gelegenheid van de
verlening van de chaweer-titel door opperrabbijn Hirsch aan de heren Meyer van ...
Collectie > Joodse pers > 20000933

 [Binnenlandse berichten (4)] : Winschoten  1905
Uit het legaat van de heer I. de Vries heeft de kerkenraad nieuwe verlichting in
de synagoge bekostigd./ Een dame die onbekend wil blijven, heeft een witte toramantel ...
Collectie > Joodse pers > 20058011

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gorredijk  1905
De correspondent noemt 1905 het "jaar der verkiezingen"./ Kort bericht over het
bezoek van oud-leraar de heer M. Staal met zijn echtgenote en dochter.
Collectie > Joodse pers > 20057782

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De heer J. Dufloo heeft een filiaal geopend aan de Amstel waar men
alle benodigdheden voor gasverlichting kan kopen.
Collectie > Joodse pers > 20054140

 [Ahavat Achiem.]  1904
Verslag van de inwijding van een nieuw gebouw dat als synagoge
gaat dienen voor de vereniging "Ahavat Achiem".
Collectie > Joodse pers > 20055443

 Feestelijke Viering van het 40-jarig bestaan der Synagoge te Hoogeveen, 25-28 Augustus...  1905
Tweede en laatste deel van het verslag van de viering van het
veertigjarig bestaan van de synagoge in Hoogeveen.
Collectie > Joodse pers > 20057816

 Inwijding Synagoge "Apeldoornsche Bosch".  1909
Verslag van de inwijding van de synagoge, behorend bij het Centr.
Isr. Krankzinnigengesticht "Het Apeldoornsche Bosch".
Collectie > Joodse pers > 20000166

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Woensdagavond 23 December...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge
waarbij in hoofdzaak de begroting 1904 werd besproken..
Collectie > Joodse pers > 20054430

 Plechtige overgave der Gaskroon, bijbehoorende Muurverlichting en [Neer Tamied] ter...  1901
Verslag van de overhandiging van de nieuwe verlichting
voor de synagoge in de Rapenburgerstraat.
Collectie > Joodse pers > 20049237

 [Binnenland] : Hotel-Restaurant Polak.  1901
Het vroegere restaurant van de heer Frankfort aan de Nieuwe Hoogstraat is verbouwd
en is nu een hotel-restaurant en eigendom van de heer JD Polak.
Collectie > Joodse pers > 20049666

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De firma SM Kleinkramer & Zoon, lood-en zinkhandel, heeft een tweede zaak geopend.
Collectie > Joodse pers > 20063458

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl