Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

22 treffers met feestcantate

 Kunstnieuws.: ["Mercurius".]  1903
Verslag van het feest ter ere van het vijfentwintigjarige jubileum van de heer WH
Scholten als marktmeester van de derde afdeling van de marktbond "Mercurius".
Collectie > Joodse pers > 20053483

 [Binnenland] : Een Jubilée.  1904
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige jubileum van mejuffrouw Marianna
Zeehandelaar als directrice van het Ned. Isr. Meisjesweeshuis in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055214

 Kunstnieuws. : [Schoolfeest.]  1904
Verslag van een schoolfeest dat de heer SI Norden
voor zijn leerlingen had georganiseerd.
Collectie > Joodse pers > 20054897

 [Binnenland] : Doetinchem  1904
Verslag van de feestelijkheden rond het vijftigjarige bestaan
van vrouwenvereniging "Torat ha-Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20055376

 [Binnenland] : Helder  1897
Samenvatting van verschillende berichten uit de joodse gemeente van Den Helder.
Collectie > Joodse pers > 20043833

 [Binnenlandse berichten (2)] : Hoogeveen  1904
Uitslag van de verkiezing voor twee leden van het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem"./ Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van toneelvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20055994

 [Binnenland] : Nijkerk  1901
Verslag van het feest ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20003168

 [Binnenland] : Een Jubilee.  1902
Verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het vijfentwintigjarige
ambtsjubileum van de heer BL Gompertz als regent [sinds 1887 voorzitter] van het ...
Collectie > Joodse pers > 20050640

 [Binnenland] : Haarlem  1908
Verslag van de eerste uitvoering, na een pauze van vier jaar,
van toneelvereniging "Onderling Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20002078

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenland] : Nijkerk  1906
Kort verslag van de derde uitvoering van toneelvereniging "Ons Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20060459

 [Binnenland] : Nijkerk  1906
Verslag van een toneeluitvoering van de vereniging "Ons Genoegen"
ter gelegenheid van het tweejarig bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20058973

 [Binnenland] : Inwijdingsfeest der Nieuwe Synagoge te Wageningen.  
Verslag van de feestelijkheden rond de inwijding van de nieuwe synagoge in Wageningen.
Collectie > Joodse pers > 20004175

 [Binnenland] : 25-Jarig bestaan der Synagoge [Bne Briet Bebet Jakob]  1906
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge van de
vereniging "Bne Briet Bebet Jacob" Muiderpoort en Omstreken, die op verschillende ...
Collectie > Joodse pers > 20059779

 [Binnenland] : Maastricht  1909
Verslag van de eerste uitvoering van de nieuwe vereniging
"Oheb Soloum" in de stedelijke concertzaal.
Collectie > Joodse pers > 20064653

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de tienjarige regering
van koningin Wilhelmina. Verschillende verenigingen waren bijeengekomen in Plancius ...
Collectie > Joodse pers > 20063954

 Kunstnieuws. : ["Steun voor Weduwen zij ons Doel".]  1901
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarige
bestaan van de vereniging "Steun voor Weduwen zij ons Doel".
Collectie > Joodse pers > 20050265

 [Binnenland] : Een dubbel Jubelfeest.  1902
Verslag van de feestelijkheden rond twee jubilea in het meisjesweeshuis van de Port.
Isr. Gemeente : de huidige voorzitter, de heer E. Vita Israel, behoort sinds ...
Collectie > Joodse pers > 20051094

 [Binnenland] : Roermond  1903
Verslag van de feestelijkheden rond het vijftigjarige bestaan van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20003400

 Kunstnieuws. : ["Onderlinge Nieuwmarktkramers".]  1903
In februari is de vereniging "Onderlinge Nieuwmarktkramers" opgericht en de leden
van deze vereniging boden zondagavond de heer WH Scholten een feest aan. Dit ter ...
Collectie > Joodse pers > 20053534

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging Isr. Kindervoeding" in gebouw
Irene / Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./ Een ...
Collectie > Joodse pers > 20052229

 Het jubilé van den weleerw. heer A. Ketellapper te Gouda, op Zondag 6 maart 1904.  1904
Verslag van de feestelijkheden rond het veertigjarige ambtsjubileum van de heer
A. Ketellapper. Zo'n driehonderd personen namen deel aan het eerbetoon. De redactie ...
Collectie > Joodse pers > 20001192

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl