Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met exameneisen

 Na de verkiezing.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verkiezing van een eerste voorzanger
voor de Grote Synagoge. De schrijver legt uit dat enkele artikelen niet in het ...
Collectie > Joodse pers > 20061216

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Enkele gegevens uit de jaarrekening die de Permanente Commissie op de komende
vergadering van de Centrale Commissie zal aanbieden.
Collectie > Joodse pers > 20061487

 Achawa  
Verslag van de twee dagen durende vergadering van de Bond
van Isr. Godsdienstonderwijzers "Achawa".
Collectie > Joodse pers > 20055596

 Achawah.  
Verslag van de twee dagen durende jaarvergadering van de "Bond van Isr.
Godsdienstonderwijzers in Nederland". Opperrabbijn M. Monasch heeft een voordracht ...
Collectie > Joodse pers > 20061728

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

 [Binnenland] : Centrale Commissie.  1908
Enige opmerkingen naar aanleiding van de komende vergadering van de Centrale Commissie./
Voorstel van de Permanente Commissie inzake de verordening over de huwelijksinzegening ...
Collectie > Joodse pers > 20063518

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het N.I....  1909
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin het gaat over
de schoolsubsidies en de zorg voor Joodse psychiatrische patiënten in het ...
Collectie > Joodse pers > 20065836

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  1906
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg.
Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20059632

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van een brief die het dagelijks bestuur van de bond "Achawah" aan de Centrale
Commissie heeft gestuurd inzake de eisen die gesteld worden aan te benoemen ...
Collectie > Joodse pers > 20065686

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. VIII.  1909
Achtste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de jaarvergadering
van de Centrale Commissie. De schrijver maakt nog eens duidelijk hoe moeilijk ...
Collectie > Joodse pers > 20066039

 Zitting der Centrale Commissie.  1907
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een zitting van
de Centrale Commissie. In dit deel gaat het om de vraag of het drierangen-stelsel ...
Collectie > Joodse pers > 20061688

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tekst [met toelichting] van een brief die het bestuur van "Achawah" afdeling
Noord-Holland aan de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft gestuurd. In ...
Collectie > Joodse pers > 20057028

 Centrale Commissie. : Vergadering, gehouden op Zondag 25 Juni 1905, des namiddags ten 1...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20057511

 Achawah. : Afd. Drente-Friesland.  1903
Verslag van de zomervergadering van "Achawah" afdeling Drente-Friesland.
Collectie > Joodse pers > 20053634

 "Achawa".  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste vergaderingen van "Achawa",
de Bond van Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland. De schrijver staat stil ...
Collectie > Joodse pers > 20053752

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Tekst van de brief die "Achawah", Bond van Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland,
aan de Centrale Commissie heeft gestuurd, waarin zij laat weten de besluiten ...
Collectie > Joodse pers > 20061188

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl