Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

28 treffers met eeuwig licht|neer tamied

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenland] : Feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan der vereeniging...  1908
Verslag van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van
de vereniging "Gemiloet Chasadiem" in Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20003036

 [Binnenland] : Venlo  1877
A. Wolff vierde zijn vijfentwintigjarige jubileum als thesaurier van
de gemeente, alsmede de bar mitswa van zijn zoontje.
Collectie > Joodse pers > 20004119

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Verslag van de viering van het zestigjarige huwelijk van voorzanger AJ Schnitzler.
Collectie > Joodse pers > 20022814

 De inwijding der Nieuwe Synagoge van de Ned. Isr. Gemeente te Antwerpen.  
Verslag van de feestelijke inwijding op vrijdag zes december van de nieuwe synagoge
van de Ned. Isr. Gemeente in Antwerpen. Op zondagmiddag werd het nieuwe schoollokaal ...
Collectie > Joodse pers > 20062478

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heer JMK heeft de Ned. Isr. Hoofdsynagoge vijfenzeventig gulden gegeven. Iemand
anders schonk zeventig gulden ten behoeve van de koop van wijn voor de eredienst ...
Collectie > Joodse pers > 20058617

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Binnenland] : Stadskanaal  1903
Het echtpaar M. Valk schonk een neer tamied aan de synagoge ter
gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20054221

 [Binnenland] : Eindhoven  1897
Verslag van de eerste dienst in de synagoge na de restauratie
die ongeveer een half jaar heeft geduurd.
Collectie > Joodse pers > 20043086

 [Binnenland] : Culemborg  1899
In de synagoge werd het Neer Tamied aangebracht ter herinnering aan opperrabbijn
T. Tal. In de ochtenddienst gaf de heer AH van Blijdenstein enige uitleg over doel ...
Collectie > Joodse pers > 20046910

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
In een circulaire aan degenen die een zitplaats huren in de Rapenburgerstraat-synagoge
wordt gevraagd om financiële ondersteuning ter verbetering van de verlichting ...
Collectie > Joodse pers > 20048801

 De Jouweilfeesten te Dordrecht.  
Eerste deel van het verslag van de feestelijkheden die rondom het vijftigjarig bestaan
van de synagoge in Dordrecht waren georganiseerd. De feesten hadden plaats ...
Collectie > Joodse pers > 20059971

 [Binnenland] : Hasselt  1907
In de woning van mevrouw Ph. Marcus werd een geschenk overhandigd aan de Isr. gemeente
namens de kinderen, als herinnering aan hun vader. Het was een Neer Tamied ...
Collectie > Joodse pers > 20061625

 125-Jarig bestaan der Vereeniging Gemiloeth Chasadim Kabranim te Groningen.  1905
Verslag van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het honderdvijfentwin
tigjarig bestaan van de vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem" in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20001664

 [Binnenland] : Meersen  1879
De gemeente ontving een lamp voor het ner tamid
van David Caen en diens zoon Mozes Caen.
Collectie > Joodse pers > 20031738

 Inwijding Synagoge "Apeldoornsche Bosch".  1909
Verslag van de inwijding van de synagoge, behorend bij het Centr.
Isr. Krankzinnigengesticht "Het Apeldoornsche Bosch".
Collectie > Joodse pers > 20000166

 [Binnenland] : Meppel  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20065096

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Woensdag-avond 26...  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge waar de begroting
werd besproken. De verslaggever deelt hier en daar wat steken onder water ...
Collectie > Joodse pers > 20048402

 Plechtige overgave der Gaskroon, bijbehoorende Muurverlichting en [Neer Tamied] ter...  1901
Verslag van de overhandiging van de nieuwe verlichting
voor de synagoge in de Rapenburgerstraat.
Collectie > Joodse pers > 20049237

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1872
Nieuws uit de Port. Isr. gemeente "Bet Tephila" te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20020799

 Het jubilé van den heer E.S. Cats.  1898
Verslag van het feest ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum van de
heer ES Cats als voorzitter van het Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20044743

 Inwijding der Synagoge te Pretoria.  1898
Verslag van de inwijding van de synagoge van de Pretoria Hebreeuwse Congregatie.
Collectie > Joodse pers > 20046068

 [Binnenland] : Stadskanaal  1903
Het echtpaar M. Valk schonk de synagoge een neer tamied ter
gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20054235

 Zitting van den Kerkeraad op 5 April.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059220

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl