Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

105 treffers met echtgenote

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de honderdachtenveertigste jaarvergadering van vrouwenvereniging "Menora
Tehora". Het werd dit keer niet zo feestelijk gevierd in verband de jobstijdingen ...
Collectie > Joodse pers > 20058529

 Kunstnieuws.: ["Mercurius".]  1903
Verslag van het feest ter ere van het vijfentwintigjarige jubileum van de heer WH
Scholten als marktmeester van de derde afdeling van de marktbond "Mercurius".
Collectie > Joodse pers > 20053483

 "Oneerlijke Wapenen".  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verdediging van de brochure "Maaneh
Le Zion" van rabbijn S.Ph. de Vries door verschillende personen.
Collectie > Joodse pers > 20057866

 [Binnenlandse berichten (2)] : Schoolfeest te Meppel  1906
Verslag van het schoolfeest dat ter gelegenheid van de installatie van opperrabbijn
M. Monasch op zondagavond zeven januari in Meppel werd gehouden./ De heer DL ...
Collectie > Joodse pers > 20003035

 [Binnenland] : Hilversum  1902
De vereniging "Bigde Kodesj" heeft ervoor gezorgd
dat het parochet geheel werd vernieuwd.
Collectie > Joodse pers > 20051909

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1905
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim. In een preek ging hij in
op de treurige toestand in Rusland. De vereniging "Tiferet Kehilatenoe" hield haar ...
Collectie > Joodse pers > 20058310

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer LM Hes gaat nader in op de discussie rond de besnijdenissen. Hij is ten
allen tijde bereid in te springen voor een collega-besnijder die verhinderd is.
Collectie > Joodse pers > 20049410

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De heer Eisendrath reageert op een ingezonden brief die als
reactie op zijn artikelen is binnengekomen.
Collectie > Joodse pers > 20051811

 [Binnenland] : Een Oud Gebouw.  1903
Oproep aan de lezers om financieel bij te dragen in de kosten voor de verbouwing
van het beth hamidrasj in Leeuwarden. Het gebouw is bijna honderd jaar oud.
Collectie > Joodse pers > 20054115

 [Binnenland] : Haarlem  1903
Ter gelegenheid van het bar mitswafeest van zijn zoon en als herinnering aan zijn
overleden vrouw en kind, schonk de heer Staal de gemeente twee sierlijke bewerkte ...
Collectie > Joodse pers > 20053798

 [Binnenland] : Middelburg  1901
Verslag van het jaarlijkse bezoek van opperrabbijn T. Lewenstein.
Collectie > Joodse pers > 20049806

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de overdracht van een torarol door
vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" aan "Hulpe Israels".
Collectie > Joodse pers > 20054677

 [Binnenland] : Winschoten  1897
De heer HJ Snoek herdacht het feit dat hij zestig jaar
geleden als voorzanger in functie trad.
Collectie > Joodse pers > 20043184

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1904
Uitslag van de verkiezing van drie kerkenraadsleden./ Verslag van het feest van
de rederijkerskamer "Onderlinge Vriendschap" ter gelegenheid van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20055982

 [Binnenland] : Leeuwarden  1908
Verslag van de overhandiging van een wit parochet door
de Dusnusvereniging aan de Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20064015

 [Binnenlandse berichten (3)] : Dordrecht  1901
Verschillende personen overhandigden geschenken aan de gemeente./ Bericht van het
overlijden van de heer A. van Straten./ De feestelijke avond van de vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20050028

 [Binnenland] : Zwolle  1907
Verslag van een viering van een sijoem bij het genootschap "Resjiet Chochma".
Collectie > Joodse pers > 20060910

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1901
Verslag van de lezing die de heer M. Wolff heeft gehouden voor de "Vereniging voor
Joodse Letterkunde en Geschiedenis" over het onderwerp : "Iets uit de geschiedenis ...
Collectie > Joodse pers > 20048903

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1907
Verslag van de kledingverstrekking aan negenenvijftig leerlingen van de
godsdienstschool door de vereniging "Halbosjat Aroemiem"./ Aan de heer Jac. van ...
Collectie > Joodse pers > 20062519

 [Binnenland] : Hoogezand  1908
Bericht over de plaatsing van een grafsteen op het
graf van de heer Abraham Wolf Sekkel.
Collectie > Joodse pers > 20063535

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1903
Verslag van de jaarvergadering van de jongevrouwenvereniging "Thoeleth Nosjiem"./
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Achoezat Olam"./ Kort bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20054426

 [Binnenland] : Rotterdam  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang". De heer M. de
Jong deed het voorstel om beide synagogen tot één te combineren om zo kosten te ...
Collectie > Joodse pers > 20064301

 [Binnenland] : Harlingen  1909
De heer EH Hartog heeft de Isr. gemeente een geschenk overhandigd ter herinnering
aan zijn overleden echtgenote en uit dankbaarheid voor het opknappen van de ...
Collectie > Joodse pers > 20066137

 [Ingezonden Stukken.] : Propaganda A.I.U.  1908
De heer Hillesum geeft een voorbeeld hoe propaganda voor het "Alg. Isr. Verbond"
eruit kan zien. In Pension Franken in Velp zong mevrouw Herzberger uit Sneek het ...
Collectie > Joodse pers > 20063848

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl