Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

41 treffers met davidster

 Leven in de beweging.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het komende achtste
zionistencongres. De schrijver gaat in op de uitlatingen van de heer GC Polak ...
Collectie > Joodse pers > 20061225

 [Ingezonden Stukken.] : Intrekking bevoegdheid en Zionisten-waan.  1904
De briefschrijver legt verband tussen de intrekking van de bevoegdheid van
godsdienstonderwijzers en het zionisme. Hij waarschuwt voor zionistische onderwijzers ...
Collectie > Joodse pers > 20055654

 [Ingezonden Stukken.] : [Magen David.]  1909
Ook de heer M. Zadoks geeft antwoord op de vraag van een lezer over ontstaan en
geschiedenis van de davidster. Hij geeft verschillende visies.
Collectie > Joodse pers > 20065311

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
Een correspondent vraagt of iemand hem kan meedelen hoe de "davidster" is ontstaan.
Collectie > Joodse pers > 20065284

 Het Zionisme veroordeeld op de Zionisten-vergadering te Rotterdam.  1904
Eerste deel van een kritisch redactioneel commentaar naar aanleiding
van een vergadering van zionisten in Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20056275

 Verspieders.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van artikelen in "De Joodsche Wachter".
In dit deel gaat de schrijver nader in op een artikel onder de titel "Verspieders ...
Collectie > Joodse pers > 20060892

 Balk in eigen oogen.  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van de heer GC Polak in
"De Joodsche Wachter", waarin volgens de redacteur de voorzitter van de Centrale ...
Collectie > Joodse pers > 20057608

 [Ingezonden Stukken.] : Waarschuwing.  1904
De heer I. de Haan uit Zaandam waarschuwt dames om geen kippen te kopen
van poeliers die niet onder rabbinaal toezicht staan.
Collectie > Joodse pers > 20055269

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering
van de Nederlandse Zionistenbond op zondag zestien december in gebouw "Frijda" in ...
Collectie > Joodse pers > 20060610

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Ter gelegenheid van het bar mitswa-feest van haar jongste zoon, heeft mevrouw IJ
Asscher de gemeente een zilveren jad met een brillant in de vorm van een davidster ...
Collectie > Joodse pers > 20055941

 [Binnenland] : Maassluis  1908
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan van de synagoge in Maassluis.
Collectie > Joodse pers > 20002954

 Duidelijk genoeg ; helaas, maar al te duidelijk.  1905
De redactie neemt een gedeelte van een artikel uit het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen"
over waarin het ging om de vraag : bestrijdt het zionisme werkelijk assimilatie ...
Collectie > Joodse pers > 20056649

 Aan den heer L. Salomon Ornstein [doct. phil.nat.]  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van uitlatingen van professor LS Ornstein
onder andere dat een gedoopte Jood toch zionist kan zijn.
Collectie > Joodse pers > 20061117

 Huldebetoon aan den Weleerw. Heer Hamburg.  1904
Verslag van het eerbetoon aan rabbijn E. Hamburg, die naar Groningen vertrekt
en daar de functie van opperrabbijn zal vervullen.
Collectie > Joodse pers > 20055058

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Bosch  1906
De vergaderzaal van de Isr. gemeente is verbouwd./ Kerkenraadslid de heer Henri
de Jongh schonk de gemeente zes mooi bewerkte eikenhouten stoelen, op elke stoel ...
Collectie > Joodse pers > 20058994

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
De briefschrijver geeft antwoord op de vraag van een lezer
over ontstaan en geschiedenis van de davidster.
Collectie > Joodse pers > 20065310

 Zionisten-Sprokkelingen.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het laatstverschenen nummer van "De
Joodsche Wachter"[1906-10-26]. De hoofdredacteur behandelt het hoofdartikel waarin ...
Collectie > Joodse pers > 20060291

 [Binnenland] : Grave  1907
Het echtpaar N. Gotlieb heeft de gemeente een nieuw voorhangsel van blauw fluweel,
gemonteerd met zilver met in het midden een schild in de vorm van een davidster ...
Collectie > Joodse pers > 20060731

 [Buitenland] : Rusland  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een zionistencongres in Minsk in Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20051860

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer van Gelder reageert op de discussie die is gevoerd op een vergadering van
zionisten in Den Haag tussen de heren Franzie Berenstein en van Emden. Daarbij ...
Collectie > Joodse pers > 20061180

 [P. Acharee.]  1908
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20063173

 Kennisgeving. : [van opperrabbijn J.H. Dünner]  1908
Opperrabbijn Dünner deelt mee dat hij alleen voor het kasjroet van Palestina
Wijn kan instaan als de fles met zijn stempel is verzegeld.
Collectie > Joodse pers > 20063018

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De heer Liepman Prins uit Frankfurt am Main heeft enige informatie gestuurd
over geschiedenis en achtergrond van het davidsschild.
Collectie > Joodse pers > 20065406

 De Polichinel en Standwerker : Rabbi Gerschoum Meour Hageoeloh.  1904
Scherp redactioneel commentaar naar aanleiding van hetgeen een woordvoerder
[GCP] van de zionistische beweging heeft gezegd.
Collectie > Joodse pers > 20054594

 [Ingezonden Stukken.] : Zionisten-Congres-Sabbat-ontwijding.  1907
Een lezer uit Amsterdam is het eens met hetgeen Jehoedie uit Den Haag heeft meegedeeld
over de deelnemers van het achtste zionistencongres. En hij begrijpt niet ...
Collectie > Joodse pers > 20061831

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl