Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met darsan

 Kennisgeving [van de hoofdcommissie voor de zaken van het Port. Isr. kerkgenootschap].  1884
Daniel van M. Leon is toegelaten tot de rang van assistent-predikant.
Collectie > Joodse pers > 20035140

 [P. Sjoftiem]  1897
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20043676

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901....  1901
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente
Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049604

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Bericht over de samenstelling van de algemene commissie van
examinatoren voor Ned. Isr. Godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20047536

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
D. Woudhuijzen viert binnenkort het feit dat hij zestig
jaar geleden het examen voor darsan afgelegde.
Collectie > Joodse pers > 20045111

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers voor
de hoogste rang. De heer E. Vedder is bevorderd tot darsjan.
Collectie > Joodse pers > 20047743

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Opsomming van het aantal onderwijzers en onderwijzeressen van verschillende
rangen dat zich heeft aangemeld bij de examencommissie.
Collectie > Joodse pers > 20049561

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van
de middelste rang, en tot de rang van darsjan en magid.
Collectie > Joodse pers > 20051576

 [Binnenland.] : Amsterdam  1895
De heer BDI Ricardo is geslaagd voor aspirant-predikant.
Collectie > Joodse pers > 20039042

 [Binnenland] : Groningen  1903
Verslag van de tweede jaarvergadering van de vereniging "Hogei Dat".
Collectie > Joodse pers > 20053041

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Vermelding van benoemingen door de Hoofdcommissie tot de Zaken
van het Port. Isr. Kerkgenootschap in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051646

 Kennisgeving. [van de Hoofdcommissie voor de zaken van het Port. Isr. Kerkgenootschap.]  1872
M. van David Vieijra is toegelaten als godsdienston
derwijzer van de hoogste rang en darsjan.
Collectie > Joodse pers > 20020756

 Het Reglement op de Examina der Israël. Godgeleerden.  1872
Bespreking van het nieuwe reglement op de examens voor Isr. godgeleerden.
Collectie > Joodse pers > 20020428

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzers; LD Staal is bevorderd tot darsjan.
Collectie > Joodse pers > 20023721

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Daniel van Mozes Leon heeft de graad van assistent-predikant (darsjan) behaald.
Collectie > Joodse pers > 20034896

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van verschillende
rangen. Ook is aan de heer A. Frank de graad van darsjan toegekend.
Collectie > Joodse pers > 20047722

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Levie van Kleef is toegelaten als darsan (aspirant preker).
Collectie > Joodse pers > 20012246

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Benoemingen door de hoofdcommissie voor de zaken van het Port. Isr. kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20038877

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Het Rabbinaal Collegie bij het Port. Isr. Kerkgenootschap heeft de heer Abr. Abm.
Rodrigues de Miranda de rang van darsan [aspirant prediker] toegekend.
Collectie > Joodse pers > 20051696

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bekendmaking van allen die zijn toegelaten als [godsdienst]onderwijzers in de
verschillende rangen./ De heer Simon de Vries is bevorderd tot darsjan en de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20043663

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  1906
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg.
Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20059632

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900.  1900
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over 1899-1900. Met
vermelding van de in dat jaar toegelaten godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20047854

 [Binnenland] : Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene...  
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie, met vermelding van
degenen die geslaagd zijn voor de verschillende rangen van godsdienstonderwijzer ...
Collectie > Joodse pers > 20061501

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl