Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

41 treffers met curator

 [Ingezonden stukken.] : [brief]  1895
Een lezer gaat in op het artikel van de hoofdredacteur met betrekking
tot benoemingen van leden voor de rabbinale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20038909

 [Binnenland] : Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni e.k. des...  1909
Agenda, bestaande uit vijftien punten, voor de komende vergadering van de Centrale
Commissie. De redactie meldt de ontvangst van een reeks gedrukte stukken en ...
Collectie > Joodse pers > 20065642

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemene zaken van het Ned. Isr. kerkgenootschap...  1878
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie van 26 juni 1878.
Collectie > Joodse pers > 20028633

 Vergadering der Centrale Commissie [...] gehouden op Donderdag 24 Juni [1886].  1886
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20034416

 [Binnenland] : Het Nederl. Israël. Seminarium.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het rapport van de commissie tot onderzoek
van de financiën van het "Ned. Isr. Seminarium", dat door curatoren aan de ...
Collectie > Joodse pers > 20063425

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De briefschrijver beschrijft hoe de opperrabbijn een probleem inzake de benoeming
van een tijdelijke leraar Hebreeuws aan het gymnasium in Leeuwarden heeft opgelost ...
Collectie > Joodse pers > 20061181

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Professor J. Oppenheim is benoemd tot lid van de Raad van State.
Collectie > Joodse pers > 20062123

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Een trouwe lezer reageert op de redactionele beschouwingen betreffende de
kerkenraadsvergadering van 21 december, vooral waar het ging om de salarisverhoging ...
Collectie > Joodse pers > 20058886

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht van overlijden van de heer AM de Lima op
de leeftijd van achtenzeventig jaar.
Collectie > Joodse pers > 20043981

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1877
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20027386

 [Ingezonden stukken.] : Gedaante-Verwisselingen.  1895
Commentaar inzake de wettigheid van de benoeming van dr. Lewenstein, waarbij de
schrijver ingaat op de verandering in denkwijzen van de adviserende professoren.
Collectie > Joodse pers > 20039013

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
DJ Coster is herbenoemd tot curator van de Ned. Isr. armenbewaarschool te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20011822

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Brief van kerkenraadsleden van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge naar aanleiding van het
rapport van de commissie tot onderzoek van de financiën van het Ned. Isr. Seminarium ...
Collectie > Joodse pers > 20063409

 [Zitting der Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045575

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Op het gymnasium hebben leerlingen behoefte aan onderwijs in de Hebreeuwse taal.
Daarom bevelen curatoren bij het gymnasium in Gouda de heer A. Ketellapper aan ...
Collectie > Joodse pers > 20053757

 [Binnenlandse berichten (3)] : : 's-Hage  1877
Verslag van een kerkenraadsvergadering, waarin onder meer de verkiezingen binnen
de kerkenraad en diverse besturen aan de orde kwam. / M. Kann is benoemd tot regent ...
Collectie > Joodse pers > 20027712

 Vergadering der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Ned. Isr....  1900
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20046716

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie van Juni 1904 tot Juni 1905.  1905
Jaarverslag van de Permanente Commissie over het jaar 1904-1905. Met vermelding
van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van de verschillende ...
Collectie > Joodse pers > 20057584

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 19 Februari...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge./ In een
aansluitende vergadering met gesloten deuren waarbij het ging over de verbetering ...
Collectie > Joodse pers > 20062858

 [Binnenland] : "Achawah"- Afdeeling Noord-Holland.  1902
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland waarbij werd gesproken
over wat gedaan moet worden tegen het lesgeven door onbevoegden. Als tweede ...
Collectie > Joodse pers > 20052274

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Inhoud van de circulaire die de curatoren van het Ned. Isr. Seminarium aan kerkenraden
hebben verstuurd, waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd.
Collectie > Joodse pers > 20048570

 [Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Zitting...  
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20043453

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De secretaris van de Ned. Isr. Gemeente in Enschede brengt in herinnering dat de
curatoren van het Ned. Isr. Seminarium al in 1901 een oproep hebben gedaan aan ...
Collectie > Joodse pers > 20063634

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl