Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

41 treffers met burgerlijke gelijkstelling

 [Buitenlandse berichten (3)] : Duitschland  1865
Opperrabbijn A. Sutro heeft het ministerie verzocht om wettelijke gelijkstelling
voor de joden. / Het Berlijnse oppergerechtshof heeft besloten dat een slachter ...
Collectie > Joodse pers > 20013639

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
In Lemberg heeft men op 9 October de burgerlijke gelijkstelling gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20016800

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
In Pest is een wetsontwerp dat resulteert in burgerlijke
gelijkstelling voor alle gezindten aangenomen.
Collectie > Joodse pers > 20016947

 De zege in Zweden.  1870
Bericht over de (beraadslagingen over) de emancipatie van de joden in Zweden.
Collectie > Joodse pers > 20018202

 Brieven uit Oostenrijk. : van Dr. Frank, rabbijn te Saatz. : I.  1868
Eerste deel van een beschouwing over de situatie van de joden in Oostenrijk.
Collectie > Joodse pers > 20016156

 [Buitenlandse berichten] : Rusland  1866
Joden te Riga en Mittau hebben verzocht om gelijkstelling.
Collectie > Joodse pers > 20013940

 [Buitenlandse berichten] : Rusland  1865
De emancipatie van de joden in Polen lijdt tot een grote verbetering in hun situatie.
Collectie > Joodse pers > 20013796

 [Buitenlandse berichten (6)] : Oostenrijk  1866
De arts J. Rozsay is benoemd tot ridder in de Franz-Jozefs-orde. / In Schuttenhofen
heeft jodenvervolging plaatsgevonden. / J. Perles en Jul. Landesberger waren ...
Collectie > Joodse pers > 20014069

 [Buitenland] : Duitschland  1903
Diverse berichten uit Duitsland.
Collectie > Joodse pers > 20053088

 [Buitenland] : Spanje  1898
Bericht uit Spanje.
Collectie > Joodse pers > 20044977

 Eene nieuwe bevrijding.  1870
Geschiedenis van de pauselijke wereldlijke macht, die nu ten einde is gekomen..
Collectie > Joodse pers > 20018966

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
In Kroatië hebben de joden gelijke rechten gekregen en is bekering tot
het jodendom voortaan toegestaan, evenals gemengd huwen.
Collectie > Joodse pers > 20034289

 [Buitenlandse berichten (2)] : Zwitserland  1865
De joodse gemeente van Zurich heeft grond gekocht voor een begraafplaats. / De
president van de bondsraad spreekt ervoor belijders van alle godsdiensten gelijke ...
Collectie > Joodse pers > 20013514

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
In Frankrijk overweegt men de wet die joodse inwoners van de Franse
kolonien tot Franse burgers maakt, af te schaffen.
Collectie > Joodse pers > 20019625

 [Buitenlandse berichten] : Spanje  1866
Hoewel werkelijke gelijkstelling van de joden in Spanje niet ter discussie
staat, nemen enkele joden respectabele posities in.
Collectie > Joodse pers > 20014111

 [Binnenlandse berichten (4)] : 's Gravenhage  
Verslag van de buitengewone vergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten
in Nederland" afdeling 's-Gravenhage./ De kerkenraad van de Ned. Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20046516

 De joden te Amsterdam gedurende den Franschen tijd 1795-1814  1928
titel, De joden te Amsterdam gedurende den Franschen tijd 1795-1814. auteur, Silva
Rosa, JS da. maker, Silva Rosa, JS da. bron, De Vrijdagavond, vol. 5(1928), nr ...
Collectie > Joodse pers > 20006841

 [Buitenlandse berichten (3)] : Duitsland  1865
Het parlement heeft anti-semitische bepalingen aangenomen. / In Kassel zijn twee
joden toegelaten als advocaten. / De joden in Wanfried hebben bezwaar aangetekend ...
Collectie > Joodse pers > 20013496

 [Buitenlandse berichten] : Donau-vorstendommen  1865
Prins Couza is nog altijd voornemens de joden in zijn rijk te emanciperen.
Collectie > Joodse pers > 20013583

 Een clandestiene goepoh  1929
titel, Een clandestiene goepoh. auteur, Zuiden, DS van. maker, Zuiden, DS van. bron,
De Vrijdagavond, vol. 6(1929), nr. 27, p. dl.2, 12=13. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20007583

 [Buitenlandse berichten] : Engeland  1865
Beknopte beschrijving van de toestand van de joden in Palestina en Europa. / De
Emanuel-gemeente gaat een liberaal semenarium opzetten. / Gegevens over het Rothschild ...
Collectie > Joodse pers > 20013815

 [Buitenlandse berichten] : Griekenland  1866
De joden op de Ionische eilanden genieten burgerlijke
rechten nu ze bij Griekenland horen.
Collectie > Joodse pers > 20014039

 [Buitenland] : Rumenië  1903
Bericht uit Roemenië.
Collectie > Joodse pers > 20053590

 Ons welkom in de nieuwe maatschappij, Elisabeth Wolff en Agatha Deken: Aan den joden....  1924
titel, Ons welkom in de nieuwe maatschappij, Elisabeth Wolff en Agatha Deken:
Aan den joden. (1798). auteur, Prins, Izak. maker, Prins, Izak. ...
Collectie > Joodse pers > 20004929

 De Joden in Engeland.  1870
Eerste deel van een artikel over het emancipatieproces van de joden in Engeland.
Collectie > Joodse pers > 20018710

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl