Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

26 treffers met bord

 [Binnenlandse berichten (2)]: Hilversum  1901
De spreekbeurt van de heer L. Wagenaar is door omstandigheden uitgesteld. Het onderwerp
waarover hij in hotel "Jans" zal spreken, luidt : "Wat geeft ons het Jodendom ...
Collectie > Joodse pers > 20049222

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenland] : Groningen  1906
De heer RB Jacobs die nu in Keulen woont, schonk de gemeente een Lecha Dodi-bord.
Collectie > Joodse pers > 20059451

 [Binnenland] : Valkenburg  1907
Het echtpaar L. Hertogs schonk de gemeente een bord en enkele vazen
ter gelegenheid van de bar mitswa van hun zoon Gustave.
Collectie > Joodse pers > 20060697

 De herdenking van het 200-Jarig bestaan der Hoofdsynagoge te Middelburg.  1906
Verslag van de viering van het tweehonderdjarige bestaan van de synagoge in Middelburg .
Collectie > Joodse pers > 20003089

 [Binnenland] : Winschoten  1896
Ter herinnering aan zijn ouders, schonk de heer Asser Schott een
mooi bewerkt bord aan de synagoge van Winschoten.
Collectie > Joodse pers > 20041707

 [Binnenland] : Enschedé  1887
In Enschede werd het vijfentwintigjarig ambtsjubileum
van penningmeester MS Cohen gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20036121

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer J. Sequeira heeft twaalf kleine bordjes, in oude stijl geschilderd, bij
de heren Focke & Meltzer tentoongesteld. De bordjes tonen verschillende personen ...
Collectie > Joodse pers > 20061193

 [Binnenland] : Almelo  1901
Vrouwenvereniging "Legowoud Oelesifores" schonk de gemeente prachtige
kerkborden ter gelegenheid van haar tienjarige bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20049098

 [Binnenland] : Eindhoven  1897
Verslag van de eerste dienst in de synagoge na de restauratie
die ongeveer een half jaar heeft geduurd.
Collectie > Joodse pers > 20043086

 [Binnenland] : Gouda  1881
E. Monasch heeft ter herinnering aan de viering van zijn zeventigste verjaardag
een bord met een rooster voor het kaddisj zeggen geschonken aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20026310

 De Jouweilfeesten te Dordrecht.  
Eerste deel van het verslag van de feestelijkheden die rondom het vijftigjarig bestaan
van de synagoge in Dordrecht waren georganiseerd. De feesten hadden plaats ...
Collectie > Joodse pers > 20059971

 [Binnenland] : Eindhoven  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Aron Posthumus.
Collectie > Joodse pers > 20000932

 [Binnenland] : Zutfen  1879
Het echtpaar Fortuin heeft de gemeente een tweetal borden geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20029541

 [Binnenland] : Vlissingen  1908
Verslag van de plechtige aanneming van een monumentale poort voor de oude begraafplaats
en van de inwijding van de nieuwe begraafplaats met metaheerhuis. De poort ...
Collectie > Joodse pers > 20004142

 Vijftigjarig bestaan der Synagoge te Arnhem.  
Verslag van de feestelijkheden rondom het vijftigjarige
bestaan van de synagoge in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20053669

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De Derde Synagoge kreeg een Lecha Dodi-bord als geschenk en tevens een installatie
voor gasgloeilicht. Dit ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20051890

 [Binnenland] : Winterswijk  1909
Ter gelegenheid van de viering van het twintigjarig bestaan van de synagoge heeft
de vrouwenvereniging de Isr. gemeente een voorhangsel aangeboden. Het echtpaar ...
Collectie > Joodse pers > 20004293

 [Binnenlandse berichten (2)]: Helder  1902
Ter gelegenheid van zijn bar mitswa schonk de heer D. Oudkerk de gemeente een door
hemzelf gemaakt lecha dodi-bord voor de diensten op vrijdagavond./ De vrouwen ...
Collectie > Joodse pers > 20050549

 [Binnenland] : Leeuwarden  1878
Een onderafdeling van "Weldoen en Genoegen" stelt zich ten doel geld in te zamelen
voor de aanschaf van objecten voor de synagoge. Met Pesach werd het eerste geschenk ...
Collectie > Joodse pers > 20028473

 Feestviering ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der synagoge te Hoorn.  1880
Verslag van de festiviteiten ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de synagoge te Hoorn.
Collectie > Joodse pers > 20002601

 [Binnenland] : Winterswijk  1907
Het echtpaar M. Philips schonk de gemeente een stel eikenhouten muurborden ter
gelegenheid van de viering van hun zilveren huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20060859

 [Binnenland] : Haarlem  1880
LA Kattenburg schonk de gemeente te Haarlem gelegenheidsborden met bijbehorende
panelen, omgeven door beeldhouwwerk, vervaardigd te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20024911

 [Buitenland] : Galanta  1901
De correspondent geeft een eerste schets van het Hongaars-Joodse leven.
Collectie > Joodse pers > 20049964

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1875
LS Gompen vierde zijn verjaardag en schonk diverse voorwerpen aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20023259

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl