Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

160 treffers met bevoegdheid

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De afdeling Noord-Holland van "Achawah" heeft het kerkbestuur van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge gevraagd om salarisverhoging voor onderwijzers, die verbonden zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20066134

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De briefschrijver uit Emmen reageert op de kritiek die H.-J. uit Hoogeveen
heeft. De redactie geeft aan dat de discussie gesloten is.
Collectie > Joodse pers > 20054688

 [Binnenland] : 'Achawah".  1901
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20049844

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 [Binnenland] : Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni e.k. des...  1909
Agenda, bestaande uit vijftien punten, voor de komende vergadering van de Centrale
Commissie. De redactie meldt de ontvangst van een reeks gedrukte stukken en ...
Collectie > Joodse pers > 20065642

 [Ingezonden Stukken.] : Intrekking bevoegdheid en Zionisten-waan.  1904
De briefschrijver legt verband tussen de intrekking van de bevoegdheid van
godsdienstonderwijzers en het zionisme. Hij waarschuwt voor zionistische onderwijzers ...
Collectie > Joodse pers > 20055654

 Wat wil Achawah ? : Kort woord, in verband met Mr. Asscher's voorstel.  1900
Het dagelijks bestuur en het bestuur van "Achawah" afdeling Noord-Holland doen een
beroep op de kerkenraad om de materiële positie van godsdienstonderwijzers te ...
Collectie > Joodse pers > 20048328

 Verslag van het verhandelde in de Zitting van den Kerkeraad der Port. Israel. Gemeente...  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055259

 [Binnenland] : Groningen  1908
De heer BM Stern is door de opperrabbijn gemachtigd als schrijver van gewijde teksten,.
Collectie > Joodse pers > 20064305

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
In deze vergadering werd gesproken over de rechtspositie van de onderwijzers van ...
Collectie > Joodse pers > 20060995

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" bespreekt de
beschuldiging die iemand aan het adres van godsdienstonderwijzers heeft geuit in ...
Collectie > Joodse pers > 20052809

 Kennisgeving. [van de Permanente Commissie]  1873
Vermelding van kandidaten die zijn toegelaten als godsdienstleraren in diverse rangen.
Collectie > Joodse pers > 20021643

 [Binnenland] : "Achawah".  1903
Aankondiging van een vergadering van "Achawah" afdeling Groningen ter behandeling
van de beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering in Amsterdam./ Verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20053466

 [De vermoedelijke gevolgen]  1896
Een reactie uit Den Haag op het artikel in het NIW 1896-05-15 waar het ging over
wie er dit jaar in Scheveningen als slachter fungeert en onder welk rabbinaal toezicht ...
Collectie > Joodse pers > 20040991

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofd-Synagoge op Donderdag 21 December.  1906
Zesde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058798

 [Binnenland] : Het Nederl. Israël. Seminarium.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het rapport van de commissie tot onderzoek
van de financiën van het "Ned. Isr. Seminarium", dat door curatoren aan de ...
Collectie > Joodse pers > 20063425

 De onbeschaamdheid ten top gevoerd !  1905
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het optreden
van de woordvoerder van de zionisten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20057063

 Achawa  
Verslag van de twee dagen durende vergadering van de Bond
van Isr. Godsdienstonderwijzers "Achawa".
Collectie > Joodse pers > 20055596

 Kennisgeving. [van de Commissie van Toezicht over de Nederl. Israel. Godsd. Scholen der...  1902
Oproep aan hen die willen solliciteren naar de functie van tijdelijk
onderwijzer aan de Ned. Isr. Godsdienstschool.
Collectie > Joodse pers > 20051126

 [Buitenland] : Amerika  1903
Bericht uit Amerika.
Collectie > Joodse pers > 20054149

 [Binnenland] : Het Maandblad [Achawa] en onze beschouwingen over het verhandelde in de...  1908
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van hetgeen het maandblad
"Achawa" heeft geschreven over het Nieuw Isr. Weekblad. De redactie van het ...
Collectie > Joodse pers > 20063963

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Het dagelijks bestuur van "Achawah" heeft een brief geschreven aan de Centrale
Commissie inzake de voordracht van de Permanente Commissie over de bevoegdheid tot ...
Collectie > Joodse pers > 20053320

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Brief van opperrabbijn JH Dünner aan rabbijn J. Wiener in Antwerpen waarin hij
adviseert de bevoegdheid van de heer van der Horst in te trekken./ Brief in het ...
Collectie > Joodse pers > 20062908

 Brievenbus  1896
Twee reacties van de redacteur: iemand uit Groningen wordt gemaand zijn ingezonden
stuk te ondertekenen en een ander wordt opgeroepen zijn klacht inzake toegangsweigering ...
Collectie > Joodse pers > 20041455

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge met
vermelding van enkele agendapunten. Daaronder bespreking van het rapport van de ...
Collectie > Joodse pers > 20053295

1 2 3 4 5 6 7
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl