Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

72 treffers met betaling

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Reclame voor de nieuwste Engelse en Schotse stoffen voor
herenkleding van "The English Clothing Company".
Collectie > Joodse pers > 20047081

 Het Strooibiljet van het Bestuur der Slagersvereeniging "Eensgezindheid".  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een strooibiljet dat slagersvereniging
"Eensgezindheid" heeft rondgestuurd betreffende de kandidaatstelling van Jules ...
Collectie > Joodse pers > 20059930

 Zitting van den Kerkeraad. Snijloon.  1900
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Het gaat vooral om punt vijf van de agenda: het voorstel ...
Collectie > Joodse pers > 20048073

 Nog eens de Immatriculatie.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het Centraal Blad voor
Israelieten inzake de nieuwe voorstellen van het kerkbestuur betreffende de ...
Collectie > Joodse pers > 20053280

 Na de Hooge Feestdagen.  1878
Het gebrek aan zitplaatsen in synagoges met de Hoge Feestdagen heeft ertoe geleid
dat een aantal gemeenteleden tegen betaling godsdienstoefeningen hield met voorzangers ...
Collectie > Joodse pers > 20029027

 Bericht.  1901
Bericht over de betaling van het abonnementsgeld.
Collectie > Joodse pers > 20048837

 [Binnenland] : Openbaarheid.  1905
Verslag van een vergadering van enkele leden van de vereniging "Tob-Lalechet el
Beth Abel" met het doel om enkele misstanden te bespreken. Dit artikel, en een ...
Collectie > Joodse pers > 20056573

 De Dwangwetten.  1903
De briefschrijver denkt dat de nieuwe plannen van de kerkenraad van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge betreffende de buitengewone contribuanten tot dwangwetten zullen ...
Collectie > Joodse pers > 20053000

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" pleit in dit deel
voor een strengere aanpak van ressortale gemeenten die financieel weinig willen ...
Collectie > Joodse pers > 20052448

 De quaestie met "Hulpe Israels".  1897
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de discussie
rond de vereniging "Hulpe Israels" en het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20044166

 Boekaankondiging. : [Sefer Devariem Eroeviem.]  1906
De redactie heeft het tweede deel van een werk van B. Ehrman ontvangen. Helaas is
de schrijver niet meer in het bezit van het eerste deel. Velen hebben dit deel ...
Collectie > Joodse pers > 20058873

 Bericht. [van de uitgever.]  1896
Bericht van de uitgever van het NIW met betrekking
tot de betaling van het abonnementsgeld.
Collectie > Joodse pers > 20042211

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Het hoofdbestuur van "Betsalel" heeft aan de commissie van de godsdienstscholen
gevraagd om tijdens de uitsluiting de kinderen van de eerste en tweede klasse niet ...
Collectie > Joodse pers > 20054863

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge op Maandag en Woensdag 24...  1901
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van twee
kerkenraadsvergaderingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Onder andere levert de ...
Collectie > Joodse pers > 20048574

 Een ernstig Woord. [ .. ]  1901
De redactie behandelt een ingezonden brief van een arbeider waarin deze zijn ongenoegen
uitspreekt over de sjabbatontwijding, die steeds grotere vormen aanneemt ...
Collectie > Joodse pers > 20050194

 [Binnenland] : Weesp  1902
Aankondiging van de viering van het eenjarige bestaan
van de vereniging "Simchat Tora".
Collectie > Joodse pers > 20051957

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Naar aanleiding van een gerucht geeft de vereniging "Briet Kodesj" een verklaring
uit waarin zij meedeelt dat men de vereniging niet moet betalen voor de diensten ...
Collectie > Joodse pers > 20058857

 Arnhemsche Bokjes.  1904
Veritas doet verslag van een kerkenraadsverkiezing en noemt
ook enkele misstanden die in de gemeente heersen.
Collectie > Joodse pers > 20055810

 De Besprekingen in "Kerkelijk Belang".  1901
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding van vergaderingen van
"Kerkelijk Belang". Hier gaat het vooral om artikel negen van het reglement op de ...
Collectie > Joodse pers > 20050186

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De minister van binnenlandse zaken waarschuwt in een circulaire voor personen die
degenen die zijn opgeroepen voor militaire dienst, voorspiegelen voor afkeuring ...
Collectie > Joodse pers > 20060175

 Boekaankondiging. : Ein Blick auf die Geschichte der Juden in Würzburg.  1905
De voordracht over de geschiedenis van de Joden in Würzburg, die rabbijn ML Bamburger
voor de vereniging voor Joodse geschiedenis en literatuur in Würzburg heeft ...
Collectie > Joodse pers > 20056948

 [Buitenland] : Rumenië  1901
Bericht uit Roemenië.
Collectie > Joodse pers > 20048883

 De twee jongste zittingen van den kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge.  1898
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de twee laatste
kerkenraadsvergaderingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20044490

 Een questie, welke goed onder de oogen moet worden gezien.  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een bericht in het Centraal Blad voor
Israelieten over de eendaagse staking van de slachters van de Ned. Isr. Gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20057101

 [Kennisgeving.] : [van de penningmeester van de Permanente Commissie]  1908
De heer Eitje deelt de schoolbesturen mee dat betaling van hun toegezonden mandaten
voor de rijkssubsidie alleen kan plaatsvinden wanneer deze mandaten op het kantoor ...
Collectie > Joodse pers > 20064473

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl