Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

252 treffers met besnijdenis

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Benoemingen vanwege de Hoofdcommissie tot zaken der Isralaelieten.
Collectie > Joodse pers > 20015518

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Overzicht van diverse benoemingen door het Port. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20032587

 [Binnenland] : Hardenberg  1898
De besnijdenis van een zoon van de heer J. Roos werd aangegrepen
om de eensgezindheid in de gemeente te herstellen.
Collectie > Joodse pers > 20046232

 Besnijdenis. [Miloh.]  1898
Tweede deel van een verhandeling over het verbond van de besnijdenis.
Collectie > Joodse pers > 20045144

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer LM Hes gaat nader in op de discussie rond de besnijdenissen. Hij is ten
allen tijde bereid in te springen voor een collega-besnijder die verhinderd is.
Collectie > Joodse pers > 20049410

 [Binnenland] : Leeuwarden  1909
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Leeuwarden.
De heer L. Hertzberger heeft een lezing gehouden met als onderwerp : "De Alliance ...
Collectie > Joodse pers > 20064915

 Proselieten.  1900
Een verhandeling over proselieten, niet-joden die zich aansluiten
bij het jodendom, in bijbelse tijden en daarna.
Collectie > Joodse pers > 20047727

 Centraal Israel. Weeshuis in Nederland.  1874
Overzicht van de giften voor het Centr. Isr. Weeshuis met vermelding van de schenkers.
Collectie > Joodse pers > 20026707

 [Ingekomen gelden voor het Centraal Israelietisch Weeshuis]  1876
Overzicht van de ingekomen gelden voor het Centr. Isr. Weeshuis
te Utrecht in de maand augustus 1876.
Collectie > Joodse pers > 20026179

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Drie jongens van verschillende leeftijd, die uit Indië zijn
overgekomen, zijn met goed resultaat besneden.
Collectie > Joodse pers > 20060523

 [Binnenland] : Groningen  1898
Vermelding van het heugelijke feit dat de heer ZS Cohen voor
de honderdste keer als sandek gefungeerd heeft.
Collectie > Joodse pers > 20045372

 Nogmaals Phrases !  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een ingezonden stuk van de heer MHL
waarin deze zich afvraagt of de [hoofd-]redacteur van het Nieuw Isr. Weekblad wel ...
Collectie > Joodse pers > 20056202

 [Binnenlandse berichten (2)] : Winschoten  1875
LB de Beer is benoemd tot ontvanger van gelden voor de armen te WInschoten. /
Er zijn drie dagen achtereen besnijdenissen verricht.
Collectie > Joodse pers > 20023293

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer LM Hes doet verslag van een vergadering met opperrabbijn JH Dünner en het
hoofdbestuur van "Briet Avraham" waarin maatregelen zijn besproken die moeten ...
Collectie > Joodse pers > 20049455

 [Binnenland] : Arnhem  1883
Verslag van de werkzaamheden van "Briet Abraham'', naar aanleiding
van het vijftienjarig jubileum van de vereniging.
Collectie > Joodse pers > 20031530

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
De weduwe Walleg-Dresson fungeerde als "Gevatterinn" bij de
besnijdenis van haar zeventiende achterkleinkind.
Collectie > Joodse pers > 20028146

 [Binnenland] : Vergadering van Opperrabbijnen.  1901
Verslag van de vergadering van opperrabbijnen in de vergaderzaal van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge in Arnhem. Het rabbinaat Limburg-Noord-Brabant was afwezig.
Collectie > Joodse pers > 20050387

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
De heer EJ Benjamins [jr.] heeft het drieduizendste kind besneden.
De opperrabbijn verleende hem de titel "chaweer".
Collectie > Joodse pers > 20047515

 Besnijdenis. [Miloh.]  1898
Eerste deel van een verhandeling over het verbond van de besnijdenis.
Collectie > Joodse pers > 20045042

 [Buitenland] : Zwitserland  1897
Bericht uit Zwitserland.
Collectie > Joodse pers > 20044360

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1877
IB Catz is benoemd als lid van het dagelijks bestuur. / Mohel
LH Kisch verrichte zijn honderdste besnijdenis.
Collectie > Joodse pers > 20027815

 [Binnenlandse berichten] : Schiedam  1869
De godsdienstleraar L. Hirschel was sandek bij zijn jongste
broer en ook bij het kind van die broer.
Collectie > Joodse pers > 20015449

 [Buitenland] : Oostenrijk-Hongarije  1898
Bericht uit Oostenrijk-Hongarije.
Collectie > Joodse pers > 20044707

 [Ingezonden Stukken.] : Een godsdienst-belang. [ .. ]  1901
De heer de Hes uit Meppel, die zelf besnijder is, vindt ook dat er iets
gedaan moet worden aan de misstanden rond de besnijdenis.
Collectie > Joodse pers > 20049255

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Opmerkingen over het nieuw vast te stellen reglement voor de examen- en
toezichtscommissie met betrekking tot de besnijdenissen.
Collectie > Joodse pers > 20020465

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl