Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

26 treffers met besamiembus|besamiemhouder|beamiemtoren

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1869
Israel de Winter schonk de gemeente een besamiem-bus.
Collectie > Joodse pers > 20017238

 [Binnenland] : Gorredijk  1907
Verslag van de viering van het honderdjarig bestaan van de synagoge in Gorredijk.
Het artikel begint met een gedicht, geschreven door een oud-Gorredijker christen ...
Collectie > Joodse pers > 20001162

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
D. Sluijs vierde zijn veertigjarige jubileum als leraar
bij vereniging"Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20027197

 [Binnenlandse berichten (4)] : Meppel  1905
De heer Iz. Mesritz is gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem"./ Kort verslag van een kerkenraadsvergadering./ Programma voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20058417

 [Binnenland] : Zaltbommel  1904
Verslag van de feestelijkheden rond het veertigjarige
bestaan van de synagoge in Zaltbommel.
Collectie > Joodse pers > 20004349

 [Binnenland] : Coevorden  1903
Het echtpaar Jozua Cohen schonk een zilveren besamiembus aan de gemeente
ter gelegenheid van hun vijftigjarige huwelijk.
Collectie > Joodse pers > 20053351

 [Binnenland] : Leeuwarden  1905
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de heer S. Sitters
als oppervoorzanger en als leraar van verschillende verenigingen.
Collectie > Joodse pers > 20002762

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Verslag van de viering van het jubileum van MI Loezen
als leraar van genootschap "Derech Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20021661

 [Binnenland] : Woerden  1881
Verslag van de festiviteiten ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge te Woerden.
Collectie > Joodse pers > 20004313

 [Binnenland.] : Amsterdam  1895
Vrouwenvereniging BK overhandigde tijdens een bijeenkomst enkele geschenken
aan de synagoge van de vereniging "Bedek Habajiet".
Collectie > Joodse pers > 20039044

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de feestelijkheden rond het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de
heer EJ Asscher als voorzanger van het genootschap "Halichot Olam Hachadasja".
Collectie > Joodse pers > 20059762

 [Binnenlandse berichten] : Middelharnis  1869
De vrouwenvereniging te Middelharnis heeft de gemeente diverse geschenken aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20017726

 [Binnenland] : Borne  1908
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan van de vereniging "Talmoed Tora"
en van het gouden ambtsjubileum van de voorzitter, de heer L. Lievenboom.
Collectie > Joodse pers > 20000473

 [Binnenland] : Zwartsluis  1898
Kort bericht over de speciale eredienst die ter gelegenheid
van de inhuldiging van de koningin werd gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20046162

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De heer Israel Waterman kreeg ook dit jaar een geschenk voor zijn aangename voordracht
als voorzanger bij de gebroederschap "Tiferet Jisrael" tijdens de hoge feestdagen ...
Collectie > Joodse pers > 20064117

 [Binnenland] : Alkmaar  1903
Verslag van de viering van het veertigjarige jubileum van
de heer I. Deen als koster van de Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20052471

 [Binnenland] : Zaandam  1900
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer MG van
Thijn als penningmeester. Twaalf jaar heeft hij deze functie uitgeoefend. Hij blijft ...
Collectie > Joodse pers > 20004332

 [Binnenland] : Amsterdam  1887
"Bne Briet Bebet Jacob" heeft een besamiembus gekregen van S. Swaap.
Collectie > Joodse pers > 20036487

 [Binnenland] : Groningen  1900
Verslag van een feestelijke dag naar aanleiding van het afscheid van de
heer AC van der Klei als hoofd van de Isr. burgerschool.
Collectie > Joodse pers > 20047563

 [Binnenland] : Osch  1898
De heer AD Hes overhandigde de gemeente een witte marmeren plaat met daarop een
gebed geschreven, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Zijn kinderen ...
Collectie > Joodse pers > 20046327

 [Binnenlandse berichten] : Appingedam  1871
In Appingedam is een nieuwe torarol ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20000205

 [Eere-avond voor den Eerw. Heer Isaac Heymann, oppervoorzanger der Ned. Israel....  1896
Verslag van het feest ter gelegenheid van het veertigjarige
ambtsjubileum van oppervoorzanger Isaac Heymann.
Collectie > Joodse pers > 20041117

 [Binnenland] : Zwartsluis  1899
Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" overhandigde tijdens Sjavoeot een
toramantel en verschillende kleedjes aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20047463

 [Binnenlandse berichten (2)]: Leek  1902
Het echtpaar Levie Levij heeft de gemeente een zilveren besamiembus gegeven. Tijdens
de jaarvergadering van "Davar Tov" werd de heer Abraham Wijnberg herkozen tot ...
Collectie > Joodse pers > 20051264

 Koninklijk bezoek aan de Synagoge der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.  
Verslag van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de Portugese
Synagoge. Het bezoek zou eerst in april plaatshebben, maar werd toen uitgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20055897

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl