Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

18 treffers met bemiddeling

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Nieuw-Amsterdam  1904
De Isr. gemeente heeft een torarol gekocht die afkomstig is uit Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20055009

 [Buitenland] : Duitschland  1905
Bespreking van een artikel uit de Mainzer Israelit met de titel "Julius Witte und
die Juden" waarin het gaat over de pogingen van Rusland om hulp te krijgen van ...
Collectie > Joodse pers > 20057867

 [Ingezonden Stukken.] : Aan Nederlands Joden.  1907
Oproep van het grenscomité voor emigranten om een achtjarig
of een gezond vijfjarig meisje op te nemen.
Collectie > Joodse pers > 20060832

 [Binnenland] : Delden  1902
Verslag van een bezoek van de opperrabbijn van Overijssel aan Delden
waar hij orde bracht in enkele gemeentezaken.
Collectie > Joodse pers > 20051794

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Hertog wil graag dat er een eind komt aan de middeleeuwse toestanden die
er in de Isr. gemeente in Meersen bestaan doordat er onder andere geen nieuw ...
Collectie > Joodse pers > 20056630

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Iemand regaeert op het ingezonden stuk in het vorige nummer over de predikant die
een beschrijving gaf van de dienst in de synagoge met Jom Kipoer. De schrijver ...
Collectie > Joodse pers > 20062089

 [Binnenland] : Arnhem  1905
De kerkenraad prijst de heer DE Kalker [jr.] die dertig jaar lid van de kerkenraad
en een kwart eeuw voorzitter van de gemeente is geweest. Om gezondheidsredenen ...
Collectie > Joodse pers > 20058227

 [Binnenland] : Vereeniging van Isr. vrijwillige Armverzorging.  1907
Verslag van een vergadering onder leiding van de heer BJ Polenaar die lid is van
het Burgerlijk Armbestuur, met het doel om de aanwezigen aan te moedigen een vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20061503

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Hertog wil graag dat er een eind komt aan de middeleeuwse toestanden die
er in de Isr. gemeente in Meersen bestaan, onder andere omdat er geen wettig ...
Collectie > Joodse pers > 20056629

 [Binnenland] : Leeuwarden  1906
Door bemiddeling van opperrabbijn SA Rudelsheim is in een van de
oprichtingsvergaderingen van het Friesch Volkssanatorium besloten aan de Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20060387

 [Binnenland] : Groningen  1909
In een openbare kerkenraadsvergadering werd verslag gedaan van hetgeen is besproken
tijdens een bijeenkomst van een bemiddelingscommissie met opperrabbijn Hamburg ...
Collectie > Joodse pers > 20065392

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
Twee heren uit Hoogeveen leveren kritiek op het verslag dat in de krant stond van
de ressortale vergaderingen die in Drenthe hebben plaatsgehad en geven een eigen ...
Collectie > Joodse pers > 20054569

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie van Juni 1904 tot Juni 1905.  1905
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over het jaar 1904-1905.
Collectie > Joodse pers > 20057659

 [Binnenland] : Lemmer  1903
De heer A. Kahn is benoemd tot functionaris. Opperrabbijn
SA Rudelsheim heeft daarin bemiddeld.
Collectie > Joodse pers > 20052756

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit Steenwijk beschuldigt het kerkbestuur van machtsmisbruik
in het conflict tussen een slachter en een slager.
Collectie > Joodse pers > 20060159

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tekst van een brief van de Nederlandse Slagersbond aan de besturen van het Ned.
Isr. Kerkgenootschap en van het Port. Isr. Kerkgenootschap in Amsterdam. Daarin ...
Collectie > Joodse pers > 20057804

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1903
De heer van Zuiden uit Hoogeveen is van mening dat met de woorden van de burgemeester
van Harderwijk ["De Joden zijn hier maar gasten en er mag dus wel iets van ...
Collectie > Joodse pers > 20054158

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl