Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

26 treffers met begrafeniskosten

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofd-Synagoge op Donderdag 21 December.  1906
Zesde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058798

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Israel....  1900
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. De raad heeft
besloten geen medewerking aan de Ned. Isr. Gemeente te verlenen aan de voorgestelde ...
Collectie > Joodse pers > 20048230

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van de jaarvergadering van kiesvereniging "Het Joodse Gemeentebelang". De
heer JE van der Wielen die zou spreken over de afschaffing van de immatriculatie ...
Collectie > Joodse pers > 20065125

 Tienjarig Verslag der Nieuwe Israëlietische Begrafenis-Vereeniging, over de jaren 1891...  
Verslag van tien jaar "Nieuwe Israëlietische Begrafenis Vereniging"
dat werd voorgelezen tijdens de algemene vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20048568

 Zitting van den Kerkeraad der Nederlandsch Israelietische Hoofd-Synagoge op Donderdag...  1905
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20056539

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den kerkeraad der Port. Israel....  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20051110

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De aandacht wordt gevestigd op de advertentie van de vereniging "Agoedat Nasjiem",
waarin de gewijzigde reglementen worden bekendgemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20044982

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
Iemand uit Groningen gaat in op het ingezonden stuk van de heer HB Rosenbach
waarin het ging over de kosten van een begrafenis.
Collectie > Joodse pers > 20051572

 [Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op Maandagavond jl.]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20042838

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer van Messel uit Leeuwarden levert kritiek op het genootschap "Chesed
we-emet" aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.
Collectie > Joodse pers > 20061860

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De heer Rosenbach uit Groningen maakt de redactie deelgenoot van de manier waarop
hij is behandeld door het bestuur van de vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem ...
Collectie > Joodse pers > 20051539

 [Ingezonden Stukken.] : Aan den Hoog Weledel Gestrengen Heer, den Heer Professor Mr. D....  1905
De briefschrijver uit Hoorn vraagt zich af hoe de heer Simons aan zijn informatie
komt over de begrafeniskosten voor verpleegden in de Rijkswerkinrichting in Hoorn ...
Collectie > Joodse pers > 20057539

 Kerkeraadszitting van 28 Juni 1900.  1900
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit artikel gaat het vooral ...
Collectie > Joodse pers > 20047571

 [Binnenland] : "Kirbath Achim".  1906
Verslag van de tiende jaarvergadering van het Isr.
begrafenisgenootschap "Kirbath Achim".
Collectie > Joodse pers > 20059359

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20050774

 Kerkeraadszitting van 28 Juni 1900.  1900
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047603

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 20 Februari...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050732

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Vermelding van een toelichting op de reglementswijziging van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem" met betrekking tot de nieuwe begraafplaats die verder van het centrum ...
Collectie > Joodse pers > 20060124

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portug. Isr....  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20052372

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Tweede deel en slot van het jaarverslag van de Permanente Commissie
over de periode juni 1907 tot juni 1908.
Collectie > Joodse pers > 20063726

 Krankzinnigenzorg.  1897
Inhoud van de brief van de heer IE Monasch, secretaris van het Isr. Armbestuur in
's-Hertogenbosch, waarin het gaat over de begrafeniskosten van joodse patiënten ...
Collectie > Joodse pers > 20042686

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Maandag 30 December 1901.  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050539

 [Binnenland] : [Sjomer Mitswot Menachem Aveliem.]  1902
Redactionele opmerkingen naar aanleiding van een ingezonden artikel betreffende
het rapport van het kerkbestuur inzake een brief van de vereniging "Sjomer Mitswot ...
Collectie > Joodse pers > 20050600

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Voorbeschouwing op de komende kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050561

 Verslag van het verhandelde in de vergadering der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam,...  1900
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20048008

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl