Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

325 treffers met begrafenisgenootschap

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1869
A. van Raalte is gekozen tot directeur van de mannenbegrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20017234

 [Binnenland] : Dordrecht  1876
Ph. Zadoks (Azn.) is benoemd tot lid van de "Arba'ah Anasjiem"
van het plaatselijke begrafenisgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20026444

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1879
Briefschrijver beklaagt het dat de Haagse parnassijns de synagoge niet willen
beschikbaar stellen aan de chebra, zolang hun lokaal verbouwd wordt. In een nabericht ...
Collectie > Joodse pers > 20029660

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. begrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20038480

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Kort verslag van de viering van de tachtigste
verjaardag van mevrouw GP de Jong-Aa.
Collectie > Joodse pers > 20042619

 [Binnenland] : Utrecht  1893
Beknopt verslag van de jaarvergadering van begrafenisvereniginjg "Gemilath Gasadim".
Collectie > Joodse pers > 20038113

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1866
JHvan Hasselt is benoemd tot chaweer vanwege zijn
grote inzet tijdens de cholera-epidemie.
Collectie > Joodse pers > 20014476

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Excerpt uit het jaarverslag dat B en W van Amsterdam aan de gemeenteraad presenteerden.
Collectie > Joodse pers > 20012431

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
JS Hirsch heeft ook in de Lange Houtstraatsynagoge in het Nederlands gepreekt.
Collectie > Joodse pers > 20012328

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Drie dames zijn herbenoemd tot directieleden van het doodgraverscollege.
Collectie > Joodse pers > 20060015

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Vermelding van benoemingen bij de begrafenisgenootschappen en bij de diverse synagogen.
Collectie > Joodse pers > 20034893

 [Binnenland] : Mevr. de Wed. Z.T. Tal-Rubens.  1902
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Rosette Tal-Rubens.
Collectie > Joodse pers > 20052281

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Het Rotterdams begraafgenootschap wordt vermaand vanwege een voorval bij een begrafenis.
Collectie > Joodse pers > 20020008

 Verslag van den toestand der N.I. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1877 tot 1 Oct...  
Vervolg van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, over de samenstelling
en wijzigingen daarin van commissies en besturen, onder andere in het godsd. onderwijs ...
Collectie > Joodse pers > 20029493

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Vermelding van het nieuwe bestuur van de vrouwenbegrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20024880

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht over de herbenoeming van drie dames van de directie
van het vrouwendoodgraverscollege.
Collectie > Joodse pers > 20053823

 [Binnenland] : Genootschap "Mangsim Tobim Sel Nosim" (Vrouwen-Begrafeniscollegie) alhier  1895
De begrafenisvereniging heeft een afdeling voor jonge vrouwelijke
leden van de Ned. Isr. gemeente opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20042523

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Aankondiging van de afscheidspreek van de heer E. Hamburg
[Mz.] als leraar van het doodgraverscollege.
Collectie > Joodse pers > 20054997

 [Binnenland] : Utrecht  1900
Verslag van een algemene vergadering van het begraafcollege "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20048058

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
Vermelding van de herbenoemde bestuursleden van de
mannen- en vrouwen- begrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20040190

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Twee periodiek aftredende bestuurders van de begrafenisvereniging zijn herbenoemd.
Collectie > Joodse pers > 20028272

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Mevrouw R. Eitje-Polack is benoemd tot directrice van het vrouwendoodgraverscollegie.
Collectie > Joodse pers > 20046479

 [Binnenlandse berichten (2)]: Zalt-Bommel  1901
De heer S. Mozes is gekozen als lid van de kerkenraad./ De heer AS Marcus
is gekozen als bestuurslid van de "Chevra Kadisja".
Collectie > Joodse pers > 20049241

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Àankondiging van een kerkenraadsvergadering waarin de behandeling van het nieuwe
financiële plan aan de orde zal worden gesteld. De lezers kunnen de eerste zeven ...
Collectie > Joodse pers > 20052662

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1882
Verslag van de jaarlijkse godsdienstige en huizhoudelijke bijeenkomst van het
begrafenisgenootschap. / Verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031257

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl