Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

58 treffers met begrafenisgenootschap

 Lidmaatschapsbewijs  1942-1943
Lidmaatschapsboekjes (2) van de Israelietische begrafenis-vereniging Ohabé Zedaka
Menachem Abelim, de eerste op naam van Joseph Marcus Bonn, de tweede op naam van ...
Collectie > Documenten > 00004104

 Circulaire  1934-10
Circulaire van de Federatie van Menanchem Abelim-Verenigingen
(rouwverenigingen) in Amsterdam over contributie, 1934.
Collectie > Documenten > 00012675

 Circulaire  1945-11
Circulaire over het voortzetten van activiteiten van
begrafenisverenigingen, november 1945.
Collectie > Documenten > 00000410

 Lidmaatschapsboekje  1943
Lidmaatschapsboekje van begrafenisvereniging Ohabé Zedaka Menachem
Abelim op naam van Sophia Granaat, 1943.
Collectie > Documenten > 00001118

 Brief  1911-03-08
Brief van de secretaris van de Isr. Begrafenisvereniging "Ohabé Zedaka Menachim
Abelim" met betrekking tot een verzoek tot de aanleg van een aantal ramen, 1911.
Collectie > Documenten > 00012672

 Statuten en huishoudelijk reglement van het Isr. Begraafgenootschap Eits-Gajim...  1932-05
Statuten en reglement begraafgenootschap, 1932.
Collectie > Documenten > 00003260

 Overlijdensbericht  1940-04-09
Overlijdensbericht op naam van Abraham Pronkhorst en aankondiging van zijn begrafenis
verstuurd door het Israëlietisch Begraafgenootschap te Rotterdam, 1940.
Collectie > Documenten > 00013123

 Briefkaart  1933-06-12
Briefkaart aan "Gamiloth Gasodiem" mbt opzegging lidmaatschap, 1933.
Collectie > Documenten > 00005252

 Brief  1900-02-18
Brief over toegezegd bedrag van 700 gulden voor
verbetering begraafplaats Middelburg, 1900.
Collectie > Documenten > 00005256

 Brief  1906-01
Brief met dankbetuiging aan de vereniging "Gamiloth Gasodiem", voor de geschenken
die de gemeente ontving bij het 200-jarig bestaan, 1906.
Collectie > Documenten > 00005241

 Ontvangstbewijs  1900-1930
Ontvangstbewijzen (div.) en rekeningen mbt diverse
liefdadigheidsverenigingen, 1900-1930.
Collectie > Documenten > 00005260

 Brief  1908-04-08
Brief aan mevrouw Van Beem-Dusseldorp mbt haar vertrek als
voorzitster van "Gamiloth Gasodiem", Middelburg, 1908.
Collectie > Documenten > 00005253

 [takkanot we'hanhagot ...gemiloet chasadiem kehila Den Haag  1761
Reglement van het begrafenisgenootschap vd joodse gemeente Den Haag.
Collectie > Documenten > 00005735

 Brief  1907-12-27
Brief aan het bestuur van vrouwenverenging "Gamiloth Gasodiem" met het
verzoek om een bijdrage aan de kas van de gemeente, 1907.
Collectie > Documenten > 00005242

 Reglement  1928
Reglement en huishoudelijk reglement van het
genootschap Ahawath Sjoloum Tilburg, 1928.
Collectie > Documenten > 00009872

 Brief  1908-04
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt ontslag als presidente
van de genoemde vereniging, 1908.
Collectie > Documenten > 00005247

 Statuten  1893
Statuten en huishoudelijk reglement van de Nieuwe Israëlitische
Begrafenis-Vereeniging te Amsterdam, 1893.
Collectie > Documenten > 00008449

 Lidmaatschapsbewijs  1945
Lidmaatschapsbewijs tnv Samson Presser van "Het Joodse
Begrafeniswezen te Amsterdam", circa 1945.
Collectie > Documenten > 00008672

 Brief  1899-11-10
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt kerkeraadsvergadering over begraafplaats, 1899.
Collectie > Documenten > 00005245

 Werkgeversverklaring  1942-08-09
Werkgeversverklaring van de NIHS verklarende dat Moise Figatner werkzaam
is als lid van het doodgraverscollege, augustus 1942.
Collectie > Documenten > 00000952

 Tafellied  1880-12-23
Tafellied voor een feestavond van de Chevre Kaddisja (Verein für
Krankenpflege und Leichenbestattung) in Tarnowitz, 1880.
Collectie > Documenten > 00010411

 Brief  1904-03-11
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt lidmaatschap, 1904.
Collectie > Documenten > 00005246

 Uitnodiging  1935
Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Isr. Begrafenisverening
"Menachem Abelim voor Uilenburg en Omstreken" op 27 juni 1935.
Collectie > Documenten > 00012678

 Drukwerk  1920 (ca.)
Drukwerk met een kaddisj voor de wezen aangeboden door de begrafenisvereniging
"Ohabé Zedaka Menachem Abélim" aan haar leden, circa 1920.
Collectie > Documenten > 00009862

 Verslag  1943-03-16
Verslag van een telefoongesprek tussen David Cohen (voorzitter Joodse Raad) en dhr.
Harting, over de fusie van joodse sociale instellingen, maart 1943.
Collectie > Documenten > 00000554

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl