Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

36 treffers met begrafenis

 Vergunning  1945-05-16
Begraafbriefje op naam van Marianna Frank, Hamburg, 1945.
Collectie > Documenten > 00004183

 Verslag  1944-1945
Handgeschreven verslag over de gebeurtenissen in de Portugese gemeente, na het vertrek
van I. Jacobson op 3 september 1944, tot mei 1945, waarschijnlijk door de ...
Collectie > Documenten > 00000633

 Dossier  1991-1998
Dossier met aankondigingen van huwelijk, bar mitswa, begrafenis uit het gemeentelijke
joodse leven van de synagoge Gerard Doustraat, Amsterdam, 1991-1998, uit de ...
Collectie > Documenten > 00013643

 Overlijdensbericht  1943
Overlijdensbericht van Levi Morisco, 1943.
Collectie > Documenten > 00008776

 Enveloppe  1876
Enveloppe met de tekst "Begrafeniskosten van mijne inniggeliefde diep
betreurde en onvergetelijke jongste dochter Sophia", 1876.
Collectie > Documenten > 00009478

 Orde van dienst  1943-05-30
Orde van dienst voor de begrafenisdienst tev Don
Alberto J. Cotton, Buenos Aires, 1943.
Collectie > Documenten > 00005219

 Dossier  1914-1935
Kranten (2) en annonces (2) betreffende de familie Keijzer uit Steenwijk en berichten
over de geschiedenis van de joden in Steenwijk, 1914-1935.
Collectie > Documenten > 00012473

 Brief  1942-02-23
Brief van Cornelia Visser-Wertheim en Ernst Visser aan Mathilde Visser en haar man
Zdenko Reich over de dood en de begrafenis van haar vader Lodewijk Ernst Visser ...
Collectie > Documenten > 00011472

 Reisvergunning  1942-10-27
Reisvergunning voor Hartog Beem ivm de dood van zijn moeder, oktober 1942.
Collectie > Documenten > 00003931

 Krantenknipsel; gedenkboekje  1969-1970
Krantenknipsel (3) waarin het overlijden van kunstenares Ro Mogendorff wordt vermeld
en een gedenkboekje als dankbetuiging van haar zuster Do van Dalsum-Mogendorff ...
Collectie > Documenten > 00014024

 Brief  1941-02-23
Brief van Salomon Haim Santcroos aan Rebecca ('Rika') Gittman-Santcroos, Karl Gittman
en Stella Gittman in Marokko over het overlijden en de begrafenis van hun ...
Collectie > Documenten > 00008401

 Overlijdensregister  1847-1942
Overlijdens- en begraafregister Ned. Isr. Gemeente Den Helder 1847-1942.
Collectie > Documenten > 00005440

 Ontvangstbewijs  1885-01-12
Ontvangstbewijzen (2) van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Amsterdam ten name van HM
Duparc met betrekking tot de kosten rond de begrafenis van zijn vrouw, 1885.
Collectie > Documenten > 00009477

 Testament  1808-03-19
Testament van Abraham Nieuwmegen, zoon van Elkan Nieuwmegen, 1808.
Collectie > Documenten > 00005139

 Dossier  1950 (ca.)
Dossier met aantekeningen en (kopieën van) documenten met betrekking tot de
geschiedenis van de familie Lopes Suasso, verzameld circa 1988.
Collectie > Documenten > 00012055

 Brief  1943
Brief van Commissie Particuliere Begrafenisondernemingen aan IJ Drukker met verzoek
om contributie te betalen over de eerste maanden van 1943.
Collectie > Documenten > 00005092

 Een woord aan het graf, bij de ter aarde bestelling van de hoog welgeboren vrouwe Sara...  1871-05-20
Brochure met grafrede uitgesproken door Jacob van Jacob Ferares bij de begrafenis
van Sara Salvador (1787-1871), weduwe van Mozes de Pinto, 1871.
Collectie > Documenten > 00009830

 Brief  1930-1930
Brieven (4) en 2 briefkaarten van kunstschilder Gerhardus Westermann
(1880-1971) aan Ro Mogendorff (1907-1969), 1930-1946.
Collectie > Documenten > 00010146

 Verklaring  1774
Verklaring van de Weeskamer mbt het overlijden van Aron Isaac
Melondon echtgenoot van Vogel Goedman, 1774.
Collectie > Documenten > 00005582

 Brief  1945
Correspondentie van het Nederlandse leger aan de weduwe Duetz betreffende
de herbegraving van wijlen haar man AE Duetz, 1945.
Collectie > Documenten > 00001162

 Brief  1942-02-21
Brief van Hendrik Wertheim aan Mathilde Visser en haar man Zdenko Reich over de
dood en de begrafenis van haar vader Lodewijk Ernst Visser, 1942.
Collectie > Documenten > 00011471

 Brief  1944-06-18
Brief van Hendrik Wertheim aan Mathilde Visser over de begrafenis van
haar moeder op de joodse begraafplaats Overveen, 1944.
Collectie > Documenten > 00011478

 Begraafvergunning  1893-1906
Vergunning betr. het begraven van een lijk, 1893-1906.
Collectie > Documenten > 00002111

 Rouwbrief  1924-01-24
Rouwbrief van de zoon van Benjamin van der Velde met het bericht
van zijn overlijden en begrafenis, 1923.
Collectie > Documenten > 00009646

 Ordner  
Ordner met gegevens over leden van de familie Jacobson die begraven liggen op de
Zuiderbegraafplaats van Cholon in Israël over de periode 1960-1995.
Collectie > Documenten > 00012967

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl