Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

784 treffers met begraafplaats

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1881
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port.
Isr. gemeente op 16 en 31 Augustus 1881.
Collectie > Joodse pers > 20028254

 [Buitenland] : Oostenrijk-Hongarije  1898
Bericht uit Oostenrijk-Hongarije.
Collectie > Joodse pers > 20044538

 Verslag van den toestand der Neder.-Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 October...  1901
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20048996

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Met de wijzingingen in de wet op het begraven etc. is het probleem van het Isr.
lijkenvervoer tijdens een epidemie nog altijd niet opgelost.
Collectie > Joodse pers > 20016256

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1869
Vervolg van de berichtgeving over de joodse gemeente te Hilversum.
Collectie > Joodse pers > 20017593

 [Binnenland] : Appingadam  1900
Nieuws uit de gemeente te Appingedam.
Collectie > Joodse pers > 20044128

 [Ingezonden Stukken.] : Aan het kerkbestuur der Israel. gemeente te Blokzijl.  1904
De heer Culp uit Sneek reageert op hetgeen het kerkbestuur en de heren
Brest over de begraafplaats in Blokzijl hebben geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20055926

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 Vergadering van den Kerkeraad der N.I.Hoofdsynagoge van Maandag 3 December, des avonds...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048233

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
De jaarlijkse bedevaart naar Zeeburg is uitgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20011725

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1885
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20033043

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer MJ Goldschmidtson.
Collectie > Joodse pers > 20061057

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een liberaal lid van de Joodse gemeente in Tilburg gaat nader in op hetgeen "Jehoedie"
en "Jehoedie II" hebben geschreven over de problemen in de Joodse gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20061540

 [Binnenland] : Rotterdam  1876
De Port. Isr. begraafplaats te Crooswijk werd ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20026769

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1898
Verslag van de begrafenis van de heer L. Simons die was overleden op eenentachtigjarige
leeftijd, net voor de begrafenis van opperrabbijn T. Tal.
Collectie > Joodse pers > 20046374

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Necrologie van SI Cohen Lob.
Collectie > Joodse pers > 20011904

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenland] : Delden  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer W. van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20066015

 Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge alhier. Zitting van Woensdag 22 December 1875.  1875
Verslag van de zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20024784

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De heer Z. van den Bergh heeft de opdracht gekregen tot het maken van reglementen
voor de vennootschap die de nieuwe begraafplaats in Muiderberg zal exploiteren ...
Collectie > Joodse pers > 20044365

 De Ned. Port. isr. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1867
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Saul Levi Morteira.
Collectie > Joodse pers > 20015323

 [Binnenland] : Culemborg  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Manus Vorst.
Collectie > Joodse pers > 20000606

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. '96 tot 30...  1898
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045260

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
AD Lutomirski heeft vroeger beweerd dat het niets uitmaakt waar men begraven wordt,
terwijl hij nu ijvert voor het begraven van een kind van een bekeerlinge op ...
Collectie > Joodse pers > 20031831

 De begraafplaats te Muiderberg.  1899
JH Rubens is ook in hoger beroep vrijgesproken van het onrechtmatig
weigeren van toegang tot de begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20023920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl