Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

784 treffers met begraafplaats

 Verslag van den toestand der Neder.-Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 October...  1901
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20048996

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Met de wijzingingen in de wet op het begraven etc. is het probleem van het Isr.
lijkenvervoer tijdens een epidemie nog altijd niet opgelost.
Collectie > Joodse pers > 20016256

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1869
Vervolg van de berichtgeving over de joodse gemeente te Hilversum.
Collectie > Joodse pers > 20017593

 [Ingezonden Stukken.] : Aan het kerkbestuur der Israel. gemeente te Blokzijl.  1904
De heer Culp uit Sneek reageert op hetgeen het kerkbestuur en de heren
Brest over de begraafplaats in Blokzijl hebben geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20055926

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 Vergadering van den Kerkeraad der N.I.Hoofdsynagoge van Maandag 3 December, des avonds...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048233

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
De jaarlijkse bedevaart naar Zeeburg is uitgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20011725

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Oproep om de joodse gemeente te Hilversum, die reeds door gemeentebestuur en
niet-joden wordt geholpen, financieel te ondersteunen bij de oprichting van een ...
Collectie > Joodse pers > 20015867

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1868
De nieuwe kerkeraadsleden zijn geinstalleerd. / Verslag van een vergadering van
de R'damse afdeling van het Alg. Isr. Verbond. / De nieuwe begraafplaats is bijna ...
Collectie > Joodse pers > 20016850

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1885
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20033043

 [Binnenland] : Rotterdam  1876
De Port. Isr. begraafplaats te Crooswijk werd ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20026769

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1898
Verslag van de begrafenis van de heer L. Simons die was overleden op eenentachtigjarige
leeftijd, net voor de begrafenis van opperrabbijn T. Tal.
Collectie > Joodse pers > 20046374

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Necrologie van SI Cohen Lob.
Collectie > Joodse pers > 20011904

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenlandse berichten (3)] : Delfzijl  1895
Herkozen tot kerkeraadslid is de heer JA Cohen. / De begraafplaats wordt vergroot. /
Voorzanger en koster fungeren als chatan tora en chatan beresjit.
Collectie > Joodse pers > 20039238

 [Binnenland] : Delden  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer W. van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20066015

 Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge alhier. Zitting van Woensdag 22 December 1875.  1875
Verslag van de zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20024784

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Opmerkingen over een uit het NIW overgenomen artikel
dat zonder bronvermelding is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20015607

 De Ned. Port. isr. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1867
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Saul Levi Morteira.
Collectie > Joodse pers > 20015323

 [Binnenland] : Culemborg  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Manus Vorst.
Collectie > Joodse pers > 20000606

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. '96 tot 30...  1898
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045260

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
AD Lutomirski heeft vroeger beweerd dat het niets uitmaakt waar men begraven wordt,
terwijl hij nu ijvert voor het begraven van een kind van een bekeerlinge op ...
Collectie > Joodse pers > 20031831

 De begraafplaats te Muiderberg.  1899
JH Rubens is ook in hoger beroep vrijgesproken van het onrechtmatig
weigeren van toegang tot de begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20023920

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht van overlijden en van de begrafenis van de heer HS Polak.
Collectie > Joodse pers > 20047574

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Donderdag 3...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20063926

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl