Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

52 treffers met begraafplaats

 Oorkonde  1855-12
Oorkonde uitgereikt aan Isaac Tobias Philips voor zijn inspanningen bij de bebouwing
op de begraafplaats en de restauratie van synagogen, 1855.
Collectie > Documenten > 00002103

 Festrede bei der Einweihung der neuen Leichenhalle auf dem israelitische Friedhofe zu...  1894-09-23
Feestrede ter gelegenheid van de inwijding van een nieuw reinigingshuis
op de joodse begraafplaats van Tarnowitz, 1894.
Collectie > Documenten > 00010429

 Verklaring  1909-09-22
Verklaring der NIHS te A'dam mbt reservering grafruimte voor Anna Polak.
Collectie > Documenten > 00003000

 Begraafvergunning  1889-1891
Begraafvergunningen (12) mbt Ned. Isr. Begraafplaats Assen, 1889-1891.
Collectie > Documenten > 00005435

 Plakkaat  1780-12-22
Placaat mbt de stichting van een Port. Isr. begraafplaats te Parijs, 1780.
Collectie > Documenten > 00004978

 Brief  1900-02-18
Brief over toegezegd bedrag van 700 gulden voor
verbetering begraafplaats Middelburg, 1900.
Collectie > Documenten > 00005256

 Briefwisseling  1986
Correspondentie mbt diverse begraafplaatsen in Nederland, 1986.
Collectie > Documenten > 00005113

 Toegangsbewijs  1945
Toegangsbewijs tot bijwoning van de onthulling van het monument ter nagedachtenis
aan de omgekomen joden op de begraafplaats te Muiderberg, 1945.
Collectie > Documenten > 00008671

 Ontvangstbewijs  1926-11-19
Ontvangstbewijs tnv Lodewijk Ernst Visser ivm onderhoud van het graf
van zijn vader Ernst Lodewijk Visser te Overveen.
Collectie > Documenten > 00003111

 Brief  1946-09-30
Brief aan JJ Kalma over de joodse gemeente in Gorredijk, 1946.
Collectie > Documenten > 00005662

 Overlijdensregister  1847-1942
Overlijdens- en begraafregister Ned. Isr. Gemeente Den Helder 1847-1942.
Collectie > Documenten > 00005440

 Notariële akte  1916-08-28
Notariële akte mbt toewijzing in eigendom van een gedeelte van de Alg.
Begraafplaats aan de Ned. Isr. Gemeente Barneveld, 1916.
Collectie > Documenten > 00003484

 Notariële akte  1938 (?)
Concept akte mbt begraafplaats Barneveld, 1938(?).
Collectie > Documenten > 00003490

 Grafsteendocumentatie  1885-1937
Grafsteendocumentatie van Max Cahen mbt de Israëlitische
begraafplaats Schijndel, circa 1980.
Collectie > Documenten > 00010714

 Brief  1899-11-10
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt kerkeraadsvergadering over begraafplaats, 1899.
Collectie > Documenten > 00005245

 Vragenlijst  1932-07-05
Vragenlijst van het Joods Historisch Museum mbt Enschede
ingevuld door Isidoor van Dam, 1932.
Collectie > Documenten > 00007814

 Begrafenisregister  1837-1855
Begrafenisregister Ned. Isr. Gemeente Meppel, 1837-1855.
Collectie > Documenten > 00003404

 Briefwisseling  1986
Correspondentie mbt diverse begraafplaatsen, 1986.
Collectie > Documenten > 00005112

 Dossier  
Dossier met onderzoeksmateriaal ten behoeve van een genealogisch
onderzoek naar de famillie Jacobson, ca. 1990.
Collectie > Documenten > 00012961

 Verzoek  1900 (ca.)
Verzoek aan de leden van het vrouwenbegraafgenootschap "Gamiloth Gasodiem"
om bijdrage voor verbetering begraafplaats, 1900.
Collectie > Documenten > 00005255

 Krantenartikel  1942
Krantenknipsels (div.) over het "Joodsche Kerkhof" bij Kikenberg, 1942.
Collectie > Documenten > 00005681

 Orde der Ceremoniën  1914
Orde van dienst voor de eerste begrafenis op de nieuwe
begraafplaats te Diemen, 5 mei 1914.
Collectie > Documenten > 00009211

 Eigen Haard  1911-12-23
Periodiek "Eigen Haard" met artikel over FS van Nierop en een
artikel over joodse graven in Middelburg, 1911.
Collectie > Documenten > 00009107

 Notulenboek  1885-1937
Fotokopie van het notulenboek van de Israëlitische
begraafplaats Oisterwijk, 1885-1937.
Collectie > Documenten > 00010713

 Verklaring  1774
Verklaring van de Weeskamer mbt het overlijden van Aron Isaac
Melondon echtgenoot van Vogel Goedman, 1774.
Collectie > Documenten > 00005582

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl