Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

76 treffers met autonomie

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 Ito-Rubriek.  1909
De schrijver deelt mee dat er een belangrijk rapport is verschenen van sir W. Wilcocks
waarin het gaat over het graven van een kanaal tussen de Euphraat en de Tigris ...
Collectie > Joodse pers > 20066192

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit het jaarverslag 1905-1906 van de Bond van
Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland "Achawah".
Collectie > Joodse pers > 20059766

 [Ingezonden Stukken.] : De Autonomie.  1902
De briefschrijver gaat nader in op het commentaar van de schrijver van de Haagse
correspondentie in het Centraal Blad van vorige week inzake de autonomie van de ...
Collectie > Joodse pers > 20051026

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de vergadering van kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" voor het
vaststellen van vijftien kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkenraad van ...
Collectie > Joodse pers > 20043957

 Zitting der Centrale Commissie op Woensdag 18 Juni 1879.  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20029840

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880. (Slot).  1880
Tweede en laatste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
De vernieuwde verordening voor schoolsubsidies staat centraal.
Collectie > Joodse pers > 20032562

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 19...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050372

 [Ingezonden Stukken] : Werken voor het Joodsche volk.  1909
De schrijver doet verslag van vergaderingen van het internationaal bestuur van de
"Jewish Territorial Organisation" [Ito] en van het grote congres dat in Londen ...
Collectie > Joodse pers > 20065929

 Vergadering der Centrale Commissie op 9 November.  1902
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een speciale zitting
van de Centrale Commissie. Dit artikel gaat in zijn geheel over hetgeen professor ...
Collectie > Joodse pers > 20052219

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Verslag van een vergadering van kiesvereniging "Kerkelijk Belang"
waarbij het ging om de mogelijke kandidaten.
Collectie > Joodse pers > 20051128

 Balk in eigen oogen.  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van de heer GC Polak in
"De Joodsche Wachter", waarin volgens de redacteur de voorzitter van de Centrale ...
Collectie > Joodse pers > 20057608

 De gewone geheimzinnigheid.  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in "De Joodsche Wachter"
waarin het gaat over de reis die David Wolffsohn, voorzitter van de internationale ...
Collectie > Joodse pers > 20066063

 Een merkwaardig rapport over de joden, kort na de emancipatie  1938
titel, Een merkwaardig rapport over de joden, kort na de emancipatie. auteur, Zuiden,
DS van. maker, Zuiden, DS van. bron, Ha-ischa, vol. 10(1938), nr. 3, p. 57 ...
Collectie > Joodse pers > 20010561

 "O, die onzalige gemeentelijke autonomie!"  1897
Redactioneel commentaar naar aanleiding van enkele treurige voorvallen in de gemeenten
Sneek en Breda. Daar speelt het probleem hoe autonoom elke gemeente mag handelen ...
Collectie > Joodse pers > 20043212

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065927

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver gaat nader in op het commentaar van het NIW op zijn artikel in
het "Centraal Blad voor Israelieten" inzake de autonomie van de gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20051149

 [Binnenland] : Joodsche Territorialistische Organisatie.  1908
Tekst van een verklaring van het bestuur van de afdeling Groningen van de "Joodse
Territorialistische Organisatie" [Ito]. De Nederlandse afdeling is opgericht om ...
Collectie > Joodse pers > 20062719

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdag 30 Jan. 's...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050593

 Onbeheerde Begraafplaatsen.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van artikelen die de heer LMH in verschillende
Joodse bladen heeft geschreven waarin hij aandacht vraagt voor de onbeheerde ...
Collectie > Joodse pers > 20055682

 Vergadering van de Centrale Commissie op Zondag 9 Nov.  1902
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van
het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het centrale punt van de besprekingen was de ...
Collectie > Joodse pers > 20052114

 Territorialsme en nationalisme.  1909
Het bestuur van de afdeling Groningen van de "Joodse Territorialistische Organisatie"
[Ito] heeft een artikel ingezonden van de heer Israel Zangwill uit Londen. ...
Collectie > Joodse pers > 20064830

 [Zitting der Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045575

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De heer M. Salomons uit Hilversum gaat in tegen het redactioneel commentaar in het
vorige nummer naar aanleiding van een kerkenraadsztting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20050463

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl