Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

81 treffers met ark|aron hakodesj

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin is er voor
haar welzijn gebeden in de Weesperplein-synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20057810

 [Binnenlandse berichten] : Deventer  1870
De verhoging vóór de ark in de synagoge te Deventer is vergroot.
Collectie > Joodse pers > 20018598

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenland] : Weesp  1899
De heer IM Cohen schonk de gemeente een zilveren toraschild ter herinnering
aan zijn overleden echtgenote, mevrouw S. Cohen-de Leeuw.
Collectie > Joodse pers > 20047446

 [Binnenland] : Waalwijk  1895
De gebroeders Zeckendorf uit Waalwijk schonken een voorhangsel aan de synagoge van
de vereniging "Adat Jesurun" ter herinnering aan hun overleden moeder.
Collectie > Joodse pers > 20039230

 [Binnenland] : Middelburg  1899
Verslag van een bijeenkomst in de synagoge ter
nagedachtenis van wijlen opperrabbijn T. Tal.
Collectie > Joodse pers > 20046845

 [Binnenland] : Kampen  1897
Verslag van de viering van het vijftigjarige bestaan van de synagoge in Kampen.
Collectie > Joodse pers > 20043691

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Er is nog niet genoeg geld bijeen gebracht voor een mooie ark
voor de synagoge in de Uilenburgerstraatsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20033279

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht over vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" die geschenken voor
de synagoge in de Gerard Doustraat heeft gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20044389

 [Binnenland] : Amersfoort  1897
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige ambtsjubileum als koster,
assistent-voorzanger en bode van de heer HL Klein.
Collectie > Joodse pers > 20043632

 [Binnenland] : Antwerpen  1905
Beschrijving van de ontwikkelingen van de "Nieuwe Israelietische Gemeente" in Antwerpen.
Collectie > Joodse pers > 20057204

 [Binnenland] : Venlo  1909
Mevrouw Keijzer uit Krefeld heeft de Isr. gemeente twee grote synagogeramen van
gekleurd kunstglas, gezet in lood, gegeven, dit ter herinnering aan haar echtgenoot ...
Collectie > Joodse pers > 20065116

 [P. Noach.]  1898
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20046310

 [Binnenland] : Veghel  1897
Verslag van verschillende bijeenkomsten van de joodse gemeente Veghel.
Collectie > Joodse pers > 20044042

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
M. Gompertz heeft een heilige ark geschonken aan een Londense synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20021116

 [Binnenlandse berichten (3)] : Winschoten  1895
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Ateret Nasjiem"./ Herverkiezing
van leden van het dagelijks bestuur der gemeente./ Herverkiezing van leden ...
Collectie > Joodse pers > 20039724

 "O, die onzalige gemeentelijke autonomie!"  1897
Redactioneel commentaar naar aanleiding van enkele treurige voorvallen in de gemeenten
Sneek en Breda. Daar speelt het probleem hoe autonoom elke gemeente mag handelen ...
Collectie > Joodse pers > 20043212

 De inwijding der Nieuwe Synagoge van de Ned. Isr. Gemeente te Antwerpen.  
Verslag van de feestelijke inwijding op vrijdag zes december van de nieuwe synagoge
van de Ned. Isr. Gemeente in Antwerpen. Op zondagmiddag werd het nieuwe schoollokaal ...
Collectie > Joodse pers > 20062478

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De deuren van de Portugese synagoge stonden open toen de lijkstoet van rabbijn JM
Content voorbijging waardoor ook de Heilige Arke te zien was. Dit was niet het ...
Collectie > Joodse pers > 20046270

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de inwijding van de gerestaureerde synagoge
van het Ned. Isr. Jongensweeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20047161

 [Binnenland] : Strijen  1908
Bericht van het overlijden van mevrouw E. Zwarenstein-Schooning.
Collectie > Joodse pers > 20062665

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 Israelietische Gemeente te Zaandam.  1897
Verslag van de inwijding van een nieuwe torarol in
tegenwoordigheid van opperrabbijn JH Dünner.
Collectie > Joodse pers > 20043504

 [Binnenland.] : Ridderkerk  1895
In Ridderkerk werd het zestigjarige bestaan van de synagoge gevierd en ook het
ambtsjubileum van bestuurslid en penningmeester Simon den Hartog.
Collectie > Joodse pers > 20039019

 Joodsche leven te Scheveningen  1936
Beschrijving van de dienst die voorafging aan de officiele overhandiging
van de nieuwe ark aan het kerkbestuur van de NIG.
Collectie > Joodse pers > 20066335

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl