Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

306 treffers met afzegging

 [Binnenland] : Vergadering van Opperrabbijnen.  1901
Verslag van de vergadering van opperrabbijnen die plaatshad in de
vergaderzaal van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20049035

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1903
Verslag van de jaarvergadering van "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering
van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./ De heer JM Wolff is gekozen tot lid van ...
Collectie > Joodse pers > 20052878

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge, op Donderdag 14 November...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20062332

 [Binnenland] : Halboschas Aroemim Lejalde Chebrath Talmud Tora.  1906
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Halbosjat
Aroemiem Lejalde Chevrat Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20060486

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 27...  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De openbare
zitting werd gehouden na de geheime. Bijna de gehele vergadering was gewijd aan ...
Collectie > Joodse pers > 20053777

 [Binnenland] : "Het Weldadigheidsfonds".  1904
Verslag van de achtentwintigste jaarvergadering van het "Weldadigheidsfonds".
Collectie > Joodse pers > 20055232

 Vergadering van den Kerkeraad der N.I.Hoofdsynagoge van Maandag 3 December, des avonds...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048233

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Ook de parnassiem van de Port. Isr. Gemeente zijn niet op audiëntie geweest bij
de koningin. Ze hebben haar per brief uitleg gegeven waarom ze niet konden ingaan ...
Collectie > Joodse pers > 20063243

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1905
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim. In een preek ging hij in
op de treurige toestand in Rusland. De vereniging "Tiferet Kehilatenoe" hield haar ...
Collectie > Joodse pers > 20058310

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van de jaarvergadering van de Haagse afdeling van de "Alliance Israelite
Universelle". Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat velen zeer teleurgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20059194

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Verslag van het verhandelde in den vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20043970

 Verslag van het verhandelde in de Zitting van den Kerkeraad der Port. Israel. Gemeente...  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055259

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 8 Mei 1902.  1902
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Ter
verduidelijking voor de lezers is er een schema opgenomen waaruit men kan opmaken ...
Collectie > Joodse pers > 20051147

 [Binnenland] : Weldadigheidsfonds  1902
Verslag van de zesentwintigste jaarvergadering van het "
Weldadigheidsfonds" die plaatshad in "Huize Stranders".
Collectie > Joodse pers > 20051203

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20052074

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20055054

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Benjamin Joëls.
Collectie > Joodse pers > 20054847

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van een vergadering van de afdeling Friesland-Drenthe van "Achawah". Tijdens
deze vergadering is besloten dat de afdelingen van de drie noordelijke provincies ...
Collectie > Joodse pers > 20062651

 [Binnenland] : Arnhem  1900
Verslag van een toneel-en muziekavond georganiseerd door de vereniging "ADVENDO"
Onder andere werd uitgevoerd het bekroonde blijspel "Een bittere pil", geschreven ...
Collectie > Joodse pers > 20048114

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Donderdag 3...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20063926

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl