Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

36 treffers met afwijzing

 Leven in de beweging.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het komende achtste
zionistencongres. De schrijver gaat in op de uitlatingen van de heer GC Polak ...
Collectie > Joodse pers > 20061225

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De slagers uit de vleeshal delen mee dat het niet waar is dat zij hun brieven aan
de kerkenraad hebben ingetrokken en zich neerleggen bij de afwijzende besluiten ...
Collectie > Joodse pers > 20050994

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofd-Synagoge op Donderdag 21 December.  1906
Zesde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058798

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Preadvies van het kerkbestuur inzake de brief van de vereniging
"Toynbee-Hall in de Jodenwijk" waarin wordt gevraagd om subsidie.
Collectie > Joodse pers > 20060491

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge met
vermelding van enkele agendapunten. Daaronder bespreking van het rapport van de ...
Collectie > Joodse pers > 20053295

 [Buitenland] : Rusland  1909
Bericht uit Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20066094

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" staat stil bij
het belang van godsdienstonderwijs. Dit naar aanleiding van een praeadvies van ...
Collectie > Joodse pers > 20052571

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Vermelding van zeven agendapunten voor de aanstaande kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tevens de tekst van de voordracht voor leden voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20056204

 [Ingezonden Stukken.] : De grenzen der welvoegelijkheid.  1905
Iemand uit Zutphen doet verslag van een vergadering die tot doel had een afdeling
van de Ned. Zionistenbond op te richten. Hij acht het zionisme in strijd met het ...
Collectie > Joodse pers > 20057379

 [Binnenland] : Praeadvies des kerkbestuurs op verzoek van Macbi om subsidie.  1907
Het kerkbestuur wijst het verzoek om subsidie van de afdeling Amsterdam
van de "Bond van Joodse Jongelieden Macbi" af.
Collectie > Joodse pers > 20062441

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Kort verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20053883

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Tekst van het advies van de Permanente Commissie naar aanleiding
van de brief van "Achawah" aan de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20051133

 Kerkelijk Belang  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge en van een vergadering van kiesvereniging "Kerkelijk Belang ...
Collectie > Joodse pers > 20060258

 [Buitenland] : Amerika  1907
Diverse berichten uit Amerika.
Collectie > Joodse pers > 20061031

 [Binnenlandse berichten (3)] : Meppel  1909
Verslag van de viering van het gouden huwelijksjubileum van het echtpaar Levie
Goldsteen./ De kerkenraad heeft besloten het legaat van de heer M. Ali Cohen te ...
Collectie > Joodse pers > 20065695

 [Buitenland] : Frankrijk  1906
Diverse berichten uit Frankrijk.
Collectie > Joodse pers > 20059251

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
In de stadseditie van "De Oprechte Haarlemsche Courant" is geschreven over de
kerkenraad van de Nederduits Hervormde gemeente die de gemeenteraad heeft verzocht ...
Collectie > Joodse pers > 20066320

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De heer Rosenbach uit Groningen maakt de redactie deelgenoot van de manier waarop
hij is behandeld door het bestuur van de vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem ...
Collectie > Joodse pers > 20051539

 Zitting der Centr. Commissie.  1902
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van
de Centrale Commissie. In dit artikel gaat het over het salaris van ...
Collectie > Joodse pers > 20051524

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer Meijer uit Groningen gaat nader in op hetgeen gezegd is tijdens de
propagandavergadering van de "Nederlandse Zionistenbond" in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20061156

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De heer Zadoks uit Amersfoort roept de Joodse gemeenten en geloofsgenoten op de
"Vereniging voor de Belangen van Isr. Militairen" financieel te steunen, zodat de ...
Collectie > Joodse pers > 20062995

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20050774

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op 9 December.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver behandelt het afwijzend advies inzake de subsidie ...
Collectie > Joodse pers > 20060626

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over de periode juni
1907 tot juni 1908. Met vermelding van de namen van degenen die zijn toegelaten ...
Collectie > Joodse pers > 20063686

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl