Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met Zwolle

 Brief  1952-1957
Brieven (2) en twee briefkaarten van dominee Rudolph Boeke (1906-1994) aan Ro
Mogendorff (1907-1969) over de aankoop van een schilderij voorstellende een wortel ...
Collectie > Documenten > 00010006

 Orde van dienst  1952-10-26
Orde van dienst voor de herdenkingsdienst ter nagedachtenis van de heer en mevrouw
Joachim J. Sanders-Polak en hun kinderen Jacob (met echtgenote), Nathan en Karel ...
Collectie > Documenten > 00004156

 Verklaring  1945-06-18
Verklaringen (2) van politieke betrouwbaarheid tnv Rika Friedeberg-Blok en Walter
Friedeberg uitgegeven door de Illegale Raad te Nunspeet, 1945.
Collectie > Documenten > 00013537

 Enveloppe  1911-09-15
Enveloppe gericht aan OR SJS Hirsch in Zwolle van BE de Metz in Borne, 1911.
Collectie > Documenten > 00009079

 Akte van admissie  1826-02-27
Akte van admissie tot godsdienstonderwijzer tweede klasse ten name
van Salomon Joseph Keijzer (1801-1887) te Meppel, 1826.
Collectie > Documenten > 00012438

 Officiëele Feestgids uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de...  1924-08-17
Oficiële feestgids ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de synagoge in Zwolle, 1924.
Collectie > Documenten > 00009869

 Dagboek  1942-1945
Dagboek (computerprint van transcriptie) uit de onderduik
van Hindle S. Hes-Swartenberg, 1942-1945.
Collectie > Documenten > 00005380

 Kosjerzegel  1925 (ca.)
Kosjerzegels (2) van vleeswarenfabriek A. & Iz. Marcus in Zwolle, circa 1925.
Collectie > Documenten > 00008990

 Naamlijst  1831-1843
In het Hebreeuws geschreven naamlijst van de kinderen
van de familie Grunwald, 1831-1843.
Collectie > Documenten > 00005312

 Dossier  1944
Brieven met betrekking tot de families Kan, Buitenkant en De Groot en
krantenknipsels met betrekking tot joden in Zwolle, 1944-2006.
Collectie > Documenten > aanwD391

 Briefwisseling  1865-1870
Briefwisseling van de familie Meibergen uit Almelo aan hun
ge-emigreerde familielid Hartog Meibergen, 1865-1871.
Collectie > Documenten > 00000070

 Productverpakking  1905 (ca.)
Verpakkingsmateriaal van matzefabrieken in Culemborg en Zwolle en een
brooddepot onder rabbinaal toezicht in Amsterdam, circa 1905.
Collectie > Documenten > 00011957

 Reclamekaart  1930 (ca.)
Reclamekaart van de vleeswarenhandel (onder rabbinaal
toezicht) A. en Iz. Marcus, Zwolle.
Collectie > Documenten > 00002537

 Correspondentie  1941-11
Afschrift van bezwaarschrift door Jeugdkunstkring te Meppel aan Raad van Beroep
Zwolle mbt belastingaanslag voor vermakelijkheidsbelasting, november 1941 + ...
Collectie > Documenten > 00012712

 Correspondentie  1941-12
Correspondentie (4 brieven, 1 toegangskaart + 1 envelop) mbt het examen boekhouden
te Zwolle, Ned. Associatie voor Practijkexamens, voor BJ Wolff te Meppel, december ...
Collectie > Documenten > 00012711

 Brief  1813-11-10
Brief aan de Consistoire des Israelites mbt kerkeraad Zwolle, 1813.
Collectie > Documenten > 00004544

 Besnijdenisregister  1896-1937
Besnijdenisregister van R. van Zuiden, Zwolle (?), 1896-1937.
Collectie > Documenten > 00003623

 Besnijdenisverklaring  1920-1921
besnijdenisverklaringen (2) van Martin Daan Wolff, augustus
1920 en Bernard Jacob Wolff, oktober 1921.
Collectie > Documenten > 00012702

 Uittreksel  1976-08-11
Uittreksel uit het register van overlijden van de Burgerlijke Stand Zwolle,
ten name van David Wolff gestorven op 9 augustus 1976.
Collectie > Documenten > 00012734

 Dossier  1960-1961
Dossier mbt expositie Joodse Cultuur en Historie, Zwolle, 1961.
Collectie > Documenten > 00002572

 Notitie  1969
Notitie over Izak Marcus (voorzitter van de Zwolse afdeling van de Ned. Zionistenbond)
en de strijd van opperrabbijn SJS Hirsch tegen het zionisme in Zwolle, 1969
Collectie > Documenten > 00002376

 Brief  1813
Brieven (3) uit Zwolle aan Consistoire Central des Israelites, 1813.
Collectie > Documenten > 00004545

 Voordracht  1960-11-13
Voordracht vd Permanente Com. tot herindeling vd burgerlijke gemeente Hattem, 1960.
Collectie > Documenten > 00006544

 Autobiografie  1910 (ca.)
Autobiografie (FOTOKOPIE) van AM van Embden uit Zwolle, circa 1910.
Collectie > Documenten > 00007881

 Dossier  
Persoonlijke documenten van Heinrich Schussheim en gezin, mbt onderduik.
Collectie > Documenten > 00002063

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl