Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

299 treffers met Zutphen

 [Binnenland] : Zutfen  1882
Vermelding van de opbrengst van een collecte ten bate van
de vervolgde joden in Rusland in Zutphen.
Collectie > Joodse pers > 20030573

 [Binnenland] : Zutfen  1887
De burgemeester van Zutphen schonk bij gelegenheid van zijn verjaardag
driehonderdvijftig kilo vlees aan de armen. De bestelling plaatste hij in zijn geheel ...
Collectie > Joodse pers > 20036284

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Samenvatting van artikelen in de Duits-Joodse pers
over de joodse gemeenten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20041138

 [Ingezonden Stukken.] : Joodsche Tooneeluitvoeringen.  1906
De briefschrijver heeft in deze krant gelezen dat men kritiek had op het feit dat
hij in zijn verslag van een toneelvoorstelling in Zutphen enkele namen niet had ...
Collectie > Joodse pers > 20058718

 Van den Joodschen Raad  1942
titel, Van den Joodschen Raad. bron, Het Joodsche Weekblad, vol. 2(1942), nr. 3,
p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, Joodse Raad Arnhem Groningen (stad) Zutphen ...
Collectie > Joodse pers > 20010263

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Binnenland] : Zutfen  1879
Samuel van Wien en echtgenote Mina Cohen schonken de gemeente een toramantel.
Collectie > Joodse pers > 20029489

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Aankondiging van de jaarvergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten
in Nederland" met vermelding van vier agendapunten.
Collectie > Joodse pers > 20061778

 [Binnenland] : Zutfen  1875
Verkiezing van de kerkenraadsleden in Zutphen.
Collectie > Joodse pers > 20024322

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
In Zutphen wordt een loterij georganiseerd ten behoeve
van de bouw van een synagoge en school.
Collectie > Joodse pers > 20024708

 Nederlandsche afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond  1886
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
gewestelijke afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20034716

 [Binnenland] : Delden  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer W. van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20066015

 [Binnenland] : Zutphen  1907
Verslag van de aanbieding van een wit zijden parochet door vrouwenvereniging
"Bigde Kodesj" op een van de laatste dagen van het oude jaar.
Collectie > Joodse pers > 20061952

 [Binnenland] : Zutfen  1883
D. Vredenburg is benoemd tot hofleverancier.
Collectie > Joodse pers > 20031464

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Zutfen  1876
In het kader van de oprichting van een Zutphense afdeling van het "Alg. Isr. Verbond"
is de heer I. Waterman uit Arnhem uitgenodigd een volksvoordracht over deze ...
Collectie > Joodse pers > 20024940

 [Ingezonden Stukken] : Praktische Propaganda.  1909
Iemand uit Den Haag levert kritiek op een artikel in "De Joodsche Wachter" met als
titel "Praktische Propaganda". Het gaat vooral om een zin waarin de schrijver ...
Collectie > Joodse pers > 20065641

 [Binnenland] : Zutphen  1905
Verslag van de viering van de tachtigste verjaardag van de heer J. Spanjer.
Collectie > Joodse pers > 20057375

 [Binnenland] : Zutfen  1892
De aftredende leden van de kerkenraad zijn herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20036758

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Eerste deel van de samenvatting van het verslag over de toestand en de werkzaamheden
van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland ...
Collectie > Joodse pers > 20043655

 [Binnenland] : Zutphen  1909
Verslag van de oprichting van de afdeling Zutphen van de "Joodse Territorialistische
Organisatie" [Ito]. Een van de sprekers, de heer G. Fuldauer, deelde mee dat ...
Collectie > Joodse pers > 20004461

 [Binnenland] : Zutfen  1885
Joseph Rubens heeft de acte voor hulponderwijzer behaald.
Collectie > Joodse pers > 20035630

 [Binnenland] : Zutfen  1882
De reglementen van vereniging "Chezkat ha-Tora" zijn vastgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20031277

 [Binnenland] : Zutphen  1909
Het geld dat in de synagoge aan de vereniging "Sa'adat Anijiem" wordt gegeven,
zal worden gebruikt voor een extra vleesuitdeling aan de armen.
Collectie > Joodse pers > 20066136

 [Binnenland] : Haarlem  1903
Ter gelegenheid van het bar mitswafeest van zijn zoon en als herinnering aan zijn
overleden vrouw en kind, schonk de heer Staal de gemeente twee sierlijke bewerkte ...
Collectie > Joodse pers > 20053798

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl