Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

21 treffers met Zuidlaren

 [geen titel]  1932
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 48(1932), nr.
17, p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Hoogezand-Sappemeer ...
Collectie > Joodse pers > 20002591

 [Binnenland] : Verslag van de handelingen der Perm. Commissie, van Juni 1883 tot Juni...  1884
Jaarverslag van de Permanente Commissie over 1883-1884.
Collectie > Joodse pers > 20034546

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
MM Cohen Jr. is uitgenodigd de feestrede te houden bij
de inwijding van de synagoge in Zuidlaren.
Collectie > Joodse pers > 20034365

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Excerpt uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20030771

 [Binnenlandse berichten (2)]: Zuidlaren  1897
De heer M. Zaligman is herkozen in het kerkbestuur. De vereniging
"Davar Tov" kondigt een feestelijke vergadering aan.
Collectie > Joodse pers > 20044353

 [geen titel]  1896
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 32(1896), nr. 16, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Zuidlaren vereniging Davar ...
Collectie > Joodse pers > 20004447

 [Binnenland] : Zuidlaren  1905
Het echtpaar A. Vos schonk de gemeente tapijt ter gelegenheid
van hun vijfentwintigjarig huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20057297

 [Binnenland] : Zuidlaren  1895
Kort verslag van het bezoek van opperrabbijn A. van
Loen aan de joodse gemeente in Zuidlaren.
Collectie > Joodse pers > 20039513

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1876
Briefschrijver, toraschrijver te Groningen, refereert aan de beschuldiging aan het
adres van JS Hillesum, als zou deze een niet-kasjer torarol hebben gebruikt, ...
Collectie > Joodse pers > 20025052

 [Binnenland] : Zuidlaren  1896
Bericht van de oprichting van vereniging "Davar Tov".
Collectie > Joodse pers > 20041764

 [Binnenland] : Zuidlaren  1897
Verslag van de aanbieding van twee zilveren siertorens en een schild door de heer
en mevrouw JS van Ronkel uit Haren aan de joodse gemeente in Zuidlaren.
Collectie > Joodse pers > 20044080

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Beknopt jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20032237

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Vervolg jaarverslag permanente commissie 1873-1874.
Collectie > Joodse pers > 20022555

 Zitting der Centr. Commissie, gehouden op Maandag 25 Juni jl.  1883
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie. Onder meer overleg
over de schoolsubsidies en te stichten gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20032208

 Het protest tegen de plaats van het Centraal Israel. Krankzinnigengesticht.  1906
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van rabbijn
S.Ph. de Vries in het "Centraal Blad voor Israelieten" inzake het terrein ...
Collectie > Joodse pers > 20059592

 [Binnenland] : Zuidlaren  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Jozef
Wolf, voorzitter van de Isr. gemeente in Zuidlaren.
Collectie > Joodse pers > 20004446

 [Binnenlandse berichten (2)]: Zuidlaren  1898
De heer J. Wolf werd tot lid van het kerkbestuur gekozen./ Verslag
van het feest van de vereniging "Davar Tov".
Collectie > Joodse pers > 20046686

 [Binnenland] : Zuidlaren  1895
Bij de verkiezingen voor een lid van het kerkbestuur is de heer J. Levie gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20039545

 [Binnenland] : Zuidlaren  1897
Verslag van de feestelijke jaarvergadering van vereniging "Davar Tov".
Collectie > Joodse pers > 20044413

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
S. Koekoek is benoemd tot godsdienstonderwijzer te Beverwijk.
Collectie > Joodse pers > 20033592

 Feesten.  
Ingekorte verslagen van de feesten die in het hele land in de joodse gemeenten
gevierd zijn ter gelegenheid van de inhuldiging van de koningin.
Collectie > Joodse pers > 20046053

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl