Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

118 treffers met Zeeburg

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 Zitting van den kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 28 Dec. 1874.  1875
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge.
Gedetailleerde behandeling van de begroting.
Collectie > Joodse pers > 20022966

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Onder andere beslissing tot nieuwbouw vergaderzaal en vleeshal.
Collectie > Joodse pers > 20013158

 Verslag van den toestand der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1905...  1907
Eerste deel van het jaarverslag van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge over het jaar 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20061124

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
De jaarlijkse bedevaart naar Zeeburg is uitgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20011725

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

 Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge alhier. Zitting van Woensdag 22 December 1875.  1875
Verslag van de zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20024784

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Twee voorstellen van het kerkbestuur worden beschreven : een inzake de vereniging
"Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" waar het gaat om art. 25 van de verordening ...
Collectie > Joodse pers > 20050874

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. '96 tot 30...  1898
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045260

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Op 2 Juli vindt de bedevaart naar Zeeburg plaats.
Collectie > Joodse pers > 20023556

 [Vergadering van den Kerkeraad der Nederlandsch Israëlietische Hoofdsynagoge op...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20045687

 [Binnenland] : Ontwerp-begrooting der Ned. Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam voor 1905.  1904
Bespreking van de ontwerp-begroting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge voor 1905.
Collectie > Joodse pers > 20056276

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bericht over de aankoop van een terrein aan de Diemerlaan dat tot begraafplaats
zal worden ingericht wanneer Zeeburg zal zijn gesloten.
Collectie > Joodse pers > 20061925

 Verslag van het verhandelde ter zitting van den kerkeraad der Nederl. isr....  1866
Verslag van de kerkeraadsvergadering van de Ned.
Isr. hoodsynagoge op 28 December 1865.
Collectie > Joodse pers > 20013847

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Aankondiging van de bedevaart naar de begraafplaats in Zeeburg.
Collectie > Joodse pers > 20055468

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Àankondiging van een kerkenraadsvergadering waarin de behandeling van het nieuwe
financiële plan aan de orde zal worden gesteld. De lezers kunnen de eerste zeven ...
Collectie > Joodse pers > 20052662

 Verslag van den toestand der Nederlandsch Israelietisch Hoofdsynagoge te Amsterdam, van...  1899
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047435

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur tot regularisatie van de
uitgaven verbonden aan de aankoop van grond te Diemen.
Collectie > Joodse pers > 20061926

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 27 Maart.  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050921

 Kerkeraad van 2 April.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge waarbij het in hoofdzaak ging om het voorstel van het kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20053045

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Opsomming van vijftien artikelen uit hoofdstuk Vbis inzake het nieuwe plan van de
kerkenraad om buitengewone contribuanten op te nemen. Dit zal worden besproken ...
Collectie > Joodse pers > 20052874

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de jaarvergadering van de "Nieuwe Isr. Begrafenisvereniging".
Collectie > Joodse pers > 20058736

 Zitting van den Kerkeraad der Nederlandsch Israelietische Hoofd-Synagoge op Donderdag...  1905
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20056539

 Statistiek.  1871
Overzichtjes van het aantal gehuwden en toegetreden leden van de Ned. Isr.
hoofdsynagoge, het aantal sterfgevallen (per begraafplaats) en het aantal geplaatste ...
Collectie > Joodse pers > 20019208

 De inkleeding van Voordrachten.  1901
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de manier waarop voorstellen in
de kerkenraad worden ingediend en vervolgens worden behandeld.
Collectie > Joodse pers > 20048523

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl