Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

23 treffers met Zaandam

 Reisvergunning  1943-04-22
Reisvergunning voor de weduwe E. de Jong-Lelie om van
Zaandam naar Vught te reizen, april 1943.
Collectie > Documenten > 00003018

 Mededeling  1945-06-21
Mededeling van de Gemeente Zaandam dat er geen bezwaar is tegen
terugkeer van Bernhard Stein naar Zaandam, juni 1945.
Collectie > Documenten > 00000503

 Circulaire  1942-01
Circulaire met aanwijzingen voor evacuatie uit Zaandam, januari 1942.
Collectie > Documenten > 00001041

 Uittreksel  1911-04-26
Uittreksel uit het huwelijks-register der NIG-Zaandam
tnv Hijman Cohen en Rebecca Boas, 1911.
Collectie > Documenten > 00007758

 Aanmeldingsbewijs  1941-03-24
Bewijs van aanmelding (2) 'voor personen geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede',
op naam van Else Stein-Schlesinger en Bernhard Stein, 1941.
Collectie > Documenten > 00000493

 Brief  1941-07-27
Brief van Rita Stein aan haar oom Bernhard Stein, vanuit Herisan (Zwitserland),
waarin zij hem uitvoerig bedankt voor de steun die hij haar vader gegeven heeft, ...
Collectie > Documenten > 00000490

 Krantenbericht  1941-03-01
Krantenknipsel waarin werd medegeldeed dat de gemeente Amsterdam 15 miljoen
gulden boete kreeg, als 'straf' voor de februaristaking, 1941.
Collectie > Documenten > 00000796

 Mededeling  1941 (ca.)
Mededeling bestemd voor Joden van niet-nederlandse
nationaliteit voor vertrek uit Zaandam, 1941/42.
Collectie > Documenten > 00001770

 Brief  1942-01-16
Brief van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung aan de commandant van
vreemdelingenkamp Westerbork over het opnemen van geevacueeerde joden uit Zaandam, ...
Collectie > Documenten > 00001038

 Uittreksel  1913-07-17
Uittreksel uit het register van huwelijken der NIG-Zaandam
tnv Elkan Rokkestikker en Naatje de Jong, 1913.
Collectie > Documenten > 00006958

 Notitie  
Aantekeningen uit een rapport en berichten van drie duitse chaloetsim, 1944.
Collectie > Documenten > 00000646

 Oproep  1942-01-15
Verzoek van de NIG Zaandam en de Joodse Raad aan het gezinshoofd zich te melden
bij A. Vet op de Gedempte Gracht teneinde gegevens over zijn gezin te verstrekken ...
Collectie > Documenten > 00001769

 Huwelijkscontract  1828-01
Huwelijkscontract van Akje Juda Leib en Sara Ansjel, 1828.
Collectie > Documenten > 00003492

 Briefkaart  1910-03
Briefkaart van NV Polak & Schwarz's Essencefabrieken, Zaandam, 1910.
Collectie > Documenten > 00008955

 Aanmeldingsbewijs  1945-06-29
Aanmeldingsbewijs van Nederlands Volksherstel voor Bernhard
Stein en Else Stein-Schlesinger, Zaandam, 1945.
Collectie > Documenten > 00000461

 Betalingsbewijs  1941-02-21
Kwitantie op naam van Bernhard Stein, in verband met de
aanmeldingsplicht voor joden, Zaandam, februari 1941.
Collectie > Documenten > 00001029

 Typoscript  1980 (ca.)
Herinneringen van Dirk Doeves aan zijn jeugd in de Zaanstreek en zijn joodse vriendje
Wolfie die samen met zijn moeder verraden en gedeporteerd werd, circa 1980
Collectie > Documenten > 00011664

 Betalingsbewijs  1941-02-21
Kwitantie voor Else Schlesinger als betalingsbewijs voor de uitreiking
van een aanmeldingsbewijs voor joden, februari 1941.
Collectie > Documenten > 00000492

 Brief  1943 (ca.)
Afscheidsbrief van Abraham D. Drukker en echtgenote aan familie Rijks, 1943.
Collectie > Documenten > 00005199

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

 Brief  1863-16-12
Brief van de secretaris van ZKH Prins Hendrik over loterij
tbv bouw synagoge te Zaandam, 1863.
Collectie > Documenten > 00003319

 Toespraak  2003-05-04
Toespraak van RC Musaph-Andriesse uitgesproken bij de onthulling
van een plaquette van Polak & Schwarz op 5 mei 2003.
Collectie > Documenten > 00010327

 Verklaring  1945-06-05
Betrouwbaarheidsverklaring voor Bernhard Stein en Else Stein-Schlesinger, juni 1945.
Collectie > Documenten > 00000495

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl