Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

45 treffers met Winterswijk

 Verklaring  1898-11-17
Verklaring van de directeur der directe belastingen in Gelderland dat hij het verzoek
inwilligt van slager Salomon Menco uit Lichtenvoorde beenderen als afval te ...
Collectie > Documenten > 00011120

 Notariële akte  1907-12-21
Notariële akte met betrekking de de verkoop door Tobias Gerhardus Hesselink van
een weiland aan de veehandelaar Salomon Menco uit Winterswijk, 1907.
Collectie > Documenten > 00011122

 Reisvergunning  1945-06-30
Verklaring van goed gedrag en reisvergunningen (3) voor Miep Lakmaker om van
onderduikadres in Winterswijk naar Amsterdam te reizen, mei-juni 1945.
Collectie > Documenten > 00002768

 Verkaring  1910-04
Verklaring van landarbeider GJ Frielink en de arbeider JH Frielink dat zij de heer
Salomon Menco uit Winterswijk toestaan om tegen de muur van hun perceel aan te ...
Collectie > Documenten > 00011118

 Verkaring  1898-08
Verklaring dat de heer Salomon Menco uit Winterswijk een aandeel van 25 gulden
heeft in de Vereeniging "Volksfeest" te Winterswijk, 1898.
Collectie > Documenten > 00011117

 Notariële akte  1931-10-09
Notariële akte met betrekking op de verkoop door Ida Stern, weduwe van Salomon Menco,
van een stuk grond aan haar zoon Leonardus Menco uit Winterswijk, 1907.
Collectie > Documenten > 00011124

 Briefkaart  1945-11-02
Briefkaart van L. Schwarz uit Winterswijk aan Adolf Menco, 1945.
Collectie > Documenten > 00011196

 Onderduikerskaart  1945-04-25
Onderduikerskaart ('duikkaart'), afgegeven door de LO Friesland,
op naam van Marianne Joseph, april 1945.
Collectie > Documenten > 00001074

 Verblijfsvergunning  1942-01-20
Verblijfsvergunning v. rijksvreemdelingendienst tnv Georg Stein, 1942.
Collectie > Documenten > 00006698

 Dossier  1917-1947
Dossier met diverse nota's en ontvangstbewijzen ten name van S. Menco
uit Winterswijk en Adolf Menco uit Arnhem, 1917-1947.
Collectie > Documenten > 00011109

 Verklaring  1920-03-21
Verklaring van de koopman Heimann Stern uit Borken, Westfalen, dat hij aan Salomon
Menco uit Winterswijk in 1913 een aandeel in het Klosterveld heeft verkocht,
Collectie > Documenten > 00011112

 Naamlijst  1945-04
Lijst No. 12. Alphabetische lijst van Maart 1945.
Collectie > Documenten > 00007355

 Notariële akte  1899-03-16
Notariële akte met betrekking de de verkoop door Jan Berend Heemink van
een stuk grond aan Salomon Menco uit Lichtenvoorde, 1899.
Collectie > Documenten > 00011121

 Programma  1926
Programma van een opvoering door de joodse
toneelvereniging Ons Genoegen, Winterswijk, 1926.
Collectie > Documenten > 00002280

 Brief  1910 (ca.)
Grappig rijmpje van Joseph Benjamin Weiler aan zijn zwager Salomon Menco in Winterswijk
met excuses over de gang van zaken rond het slachten van een pink, circa ...
Collectie > Documenten > 00011119

 Postzegel  1985
Postzegel synagoge Winterswijk met heilige ark, 1985.
Collectie > Documenten > 00002197

 Kennisgeving  1921-10-09
Kennisgeving van inschrijving voor den dienst tnv S. Boers, 1921.
Collectie > Documenten > 00003544

 Trouwboekje  1925-03-16
Familien-Stammbuch van Albert Wolf (1895-1845) en Grete Nathan (1903-1944), 1925.
Collectie > Documenten > 00013373

 Brief  1946-01-09
Brieven (4) van Herman Menco uit Winterswijk aan Adolf
Menco en Ans Menco-Hakkert in Arnhem, 1946.
Collectie > Documenten > 00011190

 Verklaring  1947-08-12
Verklaring van gemeente Winterswijk dat Julia A. Stein vanaf
haar geboorte aldaar woonachtig is, 1947.
Collectie > Documenten > 00006706

 Distributiestamkaart  1939-10-05
Distributiestamkaart tnv Julia A. Stein, 1939 + enkele bonnen.
Collectie > Documenten > 00006704

 Brief  1946-03
Brief van de familie Te Voorhuis (wonend op het landgoed Eelink) uit Winterswijk
aan Adolf Menco en Ans Menco-Hakkert in Arnhem met felicitatie met de geboorte ...
Collectie > Documenten > 00011224

 Ontvangstbewijs  1889-01
Ontvangstbewijs voor ontvangst van de somma van tien gulden ten behoeve van van
het volksfeest in Winterswijk ten name van Salomon Menco, 1889.
Collectie > Documenten > 00011115

 Circulaire  1945-11-23
Bericht van de Jewish Agency for Palestine dat iemands registratie
voor emigratie naar Palestina is verwerkt, 1945.
Collectie > Documenten > 00007606

 Verklaring  1945
Verklaring dat Marianne Joseph en mevr. Windmuller-Stein en kind weer naar
hun vroegere woonplaats Winterswijk mogen reizen, mei 1945.
Collectie > Documenten > 00001008

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl