Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

34 treffers met Wijnberg, Nathan (1881-1943)

 Drukwerk  1941 (ca.)
Drukwerk met verplichtingen van een houder van een persoonsbewijs, circa 1941.
Collectie > Documenten > 00008177

 Kennisgeving  1917-10-04
Kennisgeving met betrekking tot de keuring voor
de Landstorm van Nathan Wijnberg, 1917.
Collectie > Documenten > 00008136

 Notitieboekje  1938
Notitieboekje van Nathan Wijnberg, 1938.
Collectie > Documenten > 00008171

 Notitieblaadje  1940 (ca.)
Notitieblaadje met adressen, geboortedata en uitgaven
voor krantenabbonementen, circa 1940.
Collectie > Documenten > 00008178

 Hoogeveensche Courant  1900-10-17
Los nummer van de "Hoogeveensche Courant" met uitslag van de loting voor de
Nationale Militie met namen van Nathan en Lion Wijnberg, 1900.
Collectie > Documenten > 00008132

 Inschrijvingsbewijs  1881-01-05
Inschrijvingsbewijs voor de Nationale Militie ten name van Nathan Wijnberg, 1881.
Collectie > Documenten > 00008129

 Exploot  1940-02-28
Exploot waarin Nathan Wijnberg wordt gesommeerd f 22.147,82 te betalen aan Oscar
Perlberger in verband met de opgeheven vennootschap "Wijnberg, Trompetter & Co. ...
Collectie > Documenten > 00008175

 Overeenkomst  1940
Overeenkomst tussen Oscar Perlberger en Nathan Wijnberg over kwijtschelding, 1940.
Collectie > Documenten > 00008182

 Lot  1900
Lot voor de loting van de Nationale Militie van Nathan Wijnberg, 1900.
Collectie > Documenten > 00008133

 Brief  1940-04-01
Brief van handelsmaatschappij "Hegoma" aan Nathan Wijnberg mbt gewijzigde overeenkomst
tussen hem en Oscar Perlberger over kwijtschelding, 1940.
Collectie > Documenten > 00008185

 Brief  1939-11-23
Brief van het Rijksbureau voor Huiden en Leder aan Nathan Wijnberg over
het sorteren van schapevellen tegen 2 cent per bloot, 1939.
Collectie > Documenten > 00008174

 Kennisgeving  1917-08-20
Kennisgeving van inschrijving voor de Landstorm tnv Nathan Wijnberg, 1917.
Collectie > Documenten > 00008135

 Toelatingsbewijs  1900-02-26
Toelatingsbewijs ten name van Nathan Wijnberg voor militair
onderricht in de winter 1899-1900.
Collectie > Documenten > 00008130

 Verzekeringspolis  1925-08-12
Verzekeringspolis voor een glasverzekering ten name van Nathan Wijnberg, 1926.
Collectie > Documenten > 00008150

 Inschrijvingsformulier  1925-06-02
Inschrijvingsformulier voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel in
Groningen ten name van de wol- en huidenhandel firma Wijnberg, 1925.
Collectie > Documenten > 00008146

 Verzekeringspolis  1940-08-14
Verzekeringspolis voor een inboedelverzekering tnv Nathan Wijnberg, 1940.
Collectie > Documenten > 00008186

 Enveloppe  1880-1940
Enveloppen en een leren mapje met ingestanst de naam "N. Wijnberg" behorend bij
de documenten D. 8127 t/m 8187 mbt Nathan Wijnberg, 1880-1940.
Collectie > Documenten > 00008188

 Doorslag  1940-03-28
Doorslag van een brief van Nathan Wijnberg met voorstel tot wijziging van de
overeenkomst tussen hem en Oscar Perlberger over kwijtschelding, 1940.
Collectie > Documenten > 00008183

 Notariële akte  1925-08-08
Notariële akte met afschrift van het huwelijkscontract tussen
mejuffrouw EE Overste en de heer N. Wijnberg, 1925.
Collectie > Documenten > 00008147

 Verklaring  1940-08-14
Verklaring dat Nathan Wijnberg toetreedt als lid van de Tweede Noordelijke
Onderlinge Waarborgmaatschappij tegen Molestrisico, 1940.
Collectie > Documenten > 00008187

 Overeenkomst  1939-11-08
Overeenkomst tussen het Rijksbureau voor Huiden en Leder en Nathan Wijnberg
over de aanstelling van laatstgenoemde als taxateur, 1939.
Collectie > Documenten > 00008172

 Verklaring  1925-08-12
Verklaring der NIHS Arnhem dat op 12 augustus 1925 het huwelijk tussen Nathan Wijnberg
(Nathan ben Simeon) en Elisabeth Evaline Overste (Elizabeth bat Mordechai ...
Collectie > Documenten > 00008149

 Overeenkomst  1914-05-01
Zakelijke overeenkomst waarmee Nathan Wijnberg de firma Weduwe NI
de Vries overnam van Nathan Albert de Vries en, 1914.
Collectie > Documenten > 00008134

 Kennisgeving  1900-09-24
Kennisgeving over loting voor de Nationale Militie
ten name van Nathan Wijnberg, 1900.
Collectie > Documenten > 00008131

 Doorslag  1940-03-29
Doorslag van een brief van Nathan Wijnberg met betrekking tot eerste betaling in
verband met de overeenkomst tussen hem en Oscar Perlberger over kwijtschelding, ...
Collectie > Documenten > 00008184

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl