Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met Wijnberg, Louis

 [Binnenland] : Groningen  1909
De heer Louis Wijnberg is benoemd tot lid van de schoolcommissie
en de heer S. Frankfort [Mzn.] is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20064809

 [Binnenland] : Groningen  1899
Verslag van de jaarvergadering van de "Hulpkas der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20024098

 [Binnenland] : Groningen  1902
Bericht over de herbenoeming van vier leden voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20051962

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1881
IM Cohen Jr. is tijdelijk benoemd tot voorzanger. / Een voorstelling
van toneelvereniging "Vriendenclub" was een succes.
Collectie > Joodse pers > 20028841

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1894
Louis Wijnberg is gekozen tot lid van de kerkenraad. / Verslag
van de jaarvergadering van vereniging "Ets Haim".
Collectie > Joodse pers > 20038472

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenland] : Groningen  1897
Uitslag van de verkiezing van een lid voor de kerkenraad
na het overlijden van de heer IH Kisch.
Collectie > Joodse pers > 20043024

 [Binnenland] : Groningen  1894
Er is nog geen plaatsvervanger voor N. Kater Jr. benoemd in de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20038426

 [Binnenland] : Groningen  1896
Verslag van de zesenveertigste jaarvergadering van de vereniging tot
oprichting en instandhouding der "Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20041874

 [Binnenland] : De Inwijding van het Nieuwe Bedehuis te Groningen op 26 Adar 5666.  1906
In dit artikel wordt kort teruggeblikt op de aanleiding om een nieuwe synagoge te
bouwen in Groningen. Op een april 1904 had de laatste dienst in de oude synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20001743

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
Beknopt jaarverslag van vereniging "Somech Noflim". / Verslag van de
jaarlijkse feestavond van vereniging "Vriendenclub".
Collectie > Joodse pers > 20031309

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1887
Bij de eerste vergadering van de kerkenraad in het nieuwe jaar werd aan J. Oppenheim
een hamer ten geschenke aangeboden. / Er is een gezelligheidsvereniging opgericht ...
Collectie > Joodse pers > 20035900

 [Binnenland] : Groningen  1893
Verslag van de jaarvergadering van de "Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20038139

 [Binnenland] : Groningen  1908
Bericht over de uitslag van de herstemming voor een lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20064401

 [Binnenland] : Groningen  1903
Verslag van een ressortale vergadering waarbij aan opperrabbijn A. van Loen eervol
ontslag werd verleend. Er werd een commissie benoemd die zich zal bezighouden ...
Collectie > Joodse pers > 20053573

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1882
Vereniging "Somech Nipalim" hield een algemene vergadering. / Verenigingen "G'nozer
dallim" en "Vriendenclub" hielden een feestelijke bijeenkomst.
Collectie > Joodse pers > 20030257

 [Binnenland] : Groningen  1894
Verslag van de viering van het zestigjarig bestaan
van vereniging "Bikkur Golim Kabranim".
Collectie > Joodse pers > 20038384

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl