Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

4 treffers met Walsem, G.C. van

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Namens de Joodse verplegers van het Ned. Isr. Ziekenhuis en Krankzinnigengesticht
uit Amsterdam bedankt de heer Noach professor van Walsem, geneesheer-directeur ...
Collectie > Joodse pers > 20061838

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg.
Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20059665

 [Ingezonden Stukken.] : Ziekenverpleging.  1906
Een verpleger gaat in op een artikel in het avondblad van het Handelsblad van negen
maart, waarin het psychiatrisch ziekenhuis Meerenberg werd beschreven. Hij vraagt ...
Collectie > Joodse pers > 20059676

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl