Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

48 treffers met Wagenaar, Levie Alexander (1859-1939)

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofd-Synagoge op Donderdag 21 December .  1906
Vervolg van het redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak gaat het om wat een zekere P ...
Collectie > Joodse pers > 20058631

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Condoleancebrief  1924-01-31
Condoleancebrief van het kerkbestuur der NIHS aan de Wed. B. van
der Velde ivm het overlijden van haar man, 1924.
Collectie > Documenten > 00009647

 Wat er binnen en voor de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam gearbeid wordt!  1934
Brochure over de werkzaamheden en organisatie van de
Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Amsterdam, 1934.
Collectie > Documenten > 00009875

 Objectfoto  195?
Oorkonde betreffende de eerste steenlegging van de voormalige
synagoge aan de Linnaeusstraat op 25 oktober 1927.
Collectie > Fotos > 40004603

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl