Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

59 treffers met Vries, S. de

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De dames S. Snuijf en S. de Vries zijn geslaagd voor
het examen akte vrije- en ordeoefeningen.
Collectie > Joodse pers > 20054210

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Gravenhage  1872
L. Posthumus is benoemd tot leraar aan de HBS. / Graveur S. de Vries heeft een
intekenlijst opengesteld voor een penning ter ere van een jubileum van de "Maatschappij ...
Collectie > Joodse pers > 20020648

 Advertentiën. [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045355

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1882
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20030457

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Rectificatie: de hoofdonderwijzer van openbare armenschool nr. 20 laat joodse
kinderen die dat willen altijd vroeger vertrekken op vrijdag.
Collectie > Joodse pers > 20013102

 [Binnenland] : Vereeniging "Charitas inter nos"  1895
Beknopt verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Charitas inter nos".
Collectie > Joodse pers > 20038530

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1897
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20042869

 [Binnenland] : Maastricht  1909
Uitslag van de verkiezing voor twee leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20065740

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1903
Verslag van de jaarvergadering van de jongevrouwenvereniging "Thoeleth Nosjiem"./
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Achoezat Olam"./ Kort bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20054426

 [Binnenland] : Caritas Inter Nos.  1902
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging
"Caritas Inter Nos" [Liefde Onder Ons].
Collectie > Joodse pers > 20051006

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Vermelding van degenen die het diploma als verpleegster/
verpleger en kraamverzorgster hebben behaald.
Collectie > Joodse pers > 20061488

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Enkele wetenswaardigheden uit het jaarverslag (1884/1885) van het Ned. Isr. Seminarium.
Collectie > Joodse pers > 20034593

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Vermelding van de oprichting van een vereniging van doofstommen met de naam "Guyot".
Collectie > Joodse pers > 20042000

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 Advertentiën. [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20047522

 [Binnenlandse berichten (2)] : Deventer  1906
Correctie op een bericht in het vorige nummer./ Bericht over enkele gebeurtenissen
die in het afgelopen winterseizoen in de Deventer Isr. gemeente hebben plaatsgehad ...
Collectie > Joodse pers > 20059422

 Burgerlijke stand [ .. ]  
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gem. te Amsterdam van donderdag 30 augustus tot donderdag 5 september 1895.
Collectie > Joodse pers > 20038994

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Gravenhage  1872
Graveur S. de Vries mag het koninklijk wapen voeren. / SJ Goudsmidt trekt zich terug
uit het kerkbestuur. / Een lid van de gemeente is wegens wanbetaling voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20020365

 [Binnenland] : Deventer  1908
Verslag van een vergadering van de Joodse Territorialistische Organisatie (Ito).
Waarschijnlijk zal in Deventer de tweede afdeling van de Ito worden opgericht, ...
Collectie > Joodse pers > 20063135

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20024031

 [Overzicht van de ingekomen gelden bij het Centraal Israel. Weeshuis van sept. 1877 t/m...  
Overzicht van de schenkingen aan het "Centr. Isr.
Weeshuis", van september t/m december 1877.
Collectie > Joodse pers > 20028724

 [Binnenland] : Chanuka-kinderfeesten.  1899
Een aantal ouders en onderwijzers bereiden een kinderfeest tijdens Chanoeka voor.
Collectie > Joodse pers > 20023549

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vierde jaarlijkse vergadering van vereniging "Caritas Inter Nos".
Collectie > Joodse pers > 20043488

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1892 tot Juni 1893. :...  1893
Jaarverslag van de permanente commissie, oa met vermelding van de in dat jaar
toegekende studiebeurzen, benoemde rabbijnen en besnijders.
Collectie > Joodse pers > 20037792

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl