Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

14 treffers met Vorden

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gorredijk  1894
A,B. Coltof is benoemd tot voorzanger te Vorden. / De vereniging tot het plaatsen
van grafstenen voor leden "Matsevet Even" heeft haar twintigste jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20038670

 [Binnenland] : Rotterdam  1902
Twaalf patiëntjes zijn naar het herstellingsoord in Wijk aan Zee vertrokken en
binnenkort gaat een andere groep naar Vorden in Gelderland die vooral boslucht nodig ...
Collectie > Joodse pers > 20051294

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Melding van een geval in het ressort van opperrabbijn Hillesum waarbij mogelijk
een niet-joodse vrouw toch een joods huwelijk aangaat.
Collectie > Joodse pers > 20034591

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1902
Mededeling van de kerkvoogden dat er door de bezoekers van de synagoge niet moet
worden meegezongen met de voorzanger./ Drie jongens van het doofstommeninstituut ...
Collectie > Joodse pers > 20051513

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Excerpt uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20030771

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1900
De "Montefiore Vereniging" deelt mee dat ze vierhonderdzevenenzestig personen heeft
geholpen te emigreren naar Londen, Amerika en Canada./ Op zondagochtend vertrokken ...
Collectie > Joodse pers > 20047564

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1902
Kort bericht over de huwelijksinzegening van de heer A. Levie, onderwijzer aan de
Isr. kosteloze godsdienstschool./ De uitvoering van de vereniging "Liefdadigheid ...
Collectie > Joodse pers > 20051379

 [Binnenland] : Rotterdam  1900
Bericht over vertrek en terugkeer van verschillende groepen
kinderen van de Isr. Gezondheidskolonie.
Collectie > Joodse pers > 20047665

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Beknopt jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20032237

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  
Verslag van de lezing die de heer Wetzlar [in het Duits] heeft gehouden voor de
"Joodse Literaire Club" over poëzie in het Joodse leven./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20050858

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018644

 [Binnenland] : Rotterdam  1901
De eerste groep kinderen van de boskolonie is met de trein vertrokken naar Vorden.
Collectie > Joodse pers > 20049315

 [Binnenlandse berichten (3)] : Fijenoord  
Verslag van de viering van Poeriem door de verenigingen "Chizoek Emoena" en "Agoeda
Achat"./ Verslag van de lezing die de heer Vleeschhouwer voor de "Joodse Literaire ...
Collectie > Joodse pers > 20052929

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
De eerste van de zes groepen kinderen die op een vakantie gaan, ondersteund door
de "Isr. Gezondheidskolonie Rotterdam" is al vertrokken. / Op 15 en 16 juni is ...
Collectie > Joodse pers > 20046208

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl