Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

21 treffers met Vlaardingen

 [Binnenland] : Vlaardingen  1896
De vereniging "Lekowoud Oelesieforeth" heeft een menora
geschonken aan de joodse gemeente in Vlaardingen.
Collectie > Joodse pers > 20042086

 [Binnenland] : Maassluis  1908
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan van de synagoge in Maassluis.
Collectie > Joodse pers > 20002954

 [Binnenland] : Vlaardingen  1899
Bericht van de oprichting van jeugdvereniging "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20004132

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
Verslag van een vergadering van de ressortale kerkenraad en van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20058462

 Hongersnood in het Heilige Land.  1871
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20019204

 [Binnenland] : Maassluis  1898
Verslag van het feest ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20045497

 Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel...  1899
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie, onder meer over vereniging
"Gemiloet Chasadiem" in Sneek die zich van de gemeente dreigt af te scheiden.
Collectie > Joodse pers > 20023546

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1900
Een oplossing voor de gebrekkige voorzieningen voor joods onderwijs in kleine
gemeenten zou het samenvoegen van kleine gemeenten zijn.
Collectie > Joodse pers > 20044589

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Verslag van drie vergaderingen : de heer JH Kann werd herkozen tot lid van de Centrale
Commissie./ Vergadering van het synagogaal ressort 's Gravenhage./ Laatste ...
Collectie > Joodse pers > 20050938

 Ingekomen giften voor het Centraal Israelietisch Weeshuis.  1875
Vermelding van de giften aan het Centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20023120

 [Binnenlandse berichten (2)] : Vlaardingen  1897
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van de heer H. van Daelen.
Hij schonk de gemeente enige kerksieraden./ Verslag van de installatie van de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20043240

 [Binnenland] : Boxmeer  1899
Dhr. Frank is benoemd tot leraar, voorzanger en sjochet te Boxmeer.
Collectie > Joodse pers > 20023997

 [Binnenland] : Rotterdam  1902
De heer LJ van Gelderen is gekozen tot lid van de gemeenteraad in Vlaardingen.
Collectie > Joodse pers > 20051615

 [Ingezonden Stukken.] : Openbare brief aan den Eerw. Heer Tsabi.  1900
De briefschrijver gaat in op drie artikelen van een
lezer met betrekking tot het onderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20047582

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Den Haag waarbij de begroting werd
behandeld./ Verslag van het vervolg van de kerkenraadsvergadering waarbij eveneens ...
Collectie > Joodse pers > 20062561

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1904
Kort verslag van een vergadering van de Ned. Isr. Kerkenraad waarbij geen enkele
afgevaardigde uit het ressort aanwezig was. De ressortale begroting voor 1905 werd ...
Collectie > Joodse pers > 20056480

 In Memoriam.  1901
Bericht van het overlijden van de heer LI Katan op zesendertigjarige leeftijd.
Collectie > Joodse pers > 20004133

 [Binnenland] : Vlaardingen  1897
Verslag van het jaarlijkse bezoek van opperrabbijn de
heer T. Tal aan de gemeente in Vlaardingen.
Collectie > Joodse pers > 20044322

 [Binnenland] : Vlaardingen  1898
Mejuffrouw S. Kater is geslaagd voor apothekaresse.
Collectie > Joodse pers > 20046438

 Feesten.  
Ingekorte verslagen van de feesten die in het hele land in de joodse gemeenten
gevierd zijn ter gelegenheid van de inhuldiging van de koningin.
Collectie > Joodse pers > 20046053

 Uit Neerlands Residentiestad.  1904
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat nader in
de laatstgehouden ressortale vergadering. Daarbij bleek dat enkele gemeenten nog ...
Collectie > Joodse pers > 20054512

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl