Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

6 treffers met Vita Israel-Teixeira d'Andrade, Rachel

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1868
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20018715

 [Binnenland] : Amsterdam  
Enkele gegevens uit de "Geschiedkundige aantekeningen betreffende het Portugees-
Isr. Meisjesweeshuis, genaamd gebroederschap 'Mezon Abanoth'". Deze zijn verzameld ...
Collectie > Joodse pers > 20053965

 [Binnenland] : Mezon Abanoth.  1907
Verslag van de viering van twee jubilea in het Port. Isr. Meisjesweeshuis "Mezon
Abanoth", te weten : het veertigjarig jubileum van de heer E. Vita Israel als regent ...
Collectie > Joodse pers > 20061218

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1881
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20026350

 [Binnenland] : Een dubbel Jubelfeest.  1902
Verslag van de feestelijkheden rond twee jubilea in het meisjesweeshuis van de Port.
Isr. Gemeente : de huidige voorzitter, de heer E. Vita Israel, behoort sinds ...
Collectie > Joodse pers > 20051094

 Koninklijk bezoek aan de Synagoge der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.  
Verslag van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de Portugese
Synagoge. Het bezoek zou eerst in april plaatshebben, maar werd toen uitgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20055897

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl