Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

12 treffers met Vianen

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
Iemand uit Schoonhoven beklaagt zich over het feit dat er het hele jaar door geen
diensten in de synagoge plaatshebben, behalve met Jom Kipoer. Tot zijn grote ...
Collectie > Joodse pers > 20057019

 [Binnenland] : Vianen  1900
De heer H. van Gelderen uit Rotterdam heeft tijdens Rosj Hasjana
en Jom Kipoer de gebeden goed voorgedragen.
Collectie > Joodse pers > 20047950

 Zangwedstrijd - "Onderlinge Oefening".  
Verslag van de nationale zangwedstrijd die door de zangvereniging "Onderlinge Oefening"
was georganiseerd naar aanleiding van haar twintigjarig bestaan. De wedstrijd ...
Collectie > Joodse pers > 20051165

 [Binnenland] : Den Haag  1896
Kort verslag van de installatie van onderwijzer de heer M. Salomon en onderwijzeres
mevrouw B. Abrahams aan de Ned. Isr. Godsdienstschool.
Collectie > Joodse pers > 20041765

 Centraal Israel. Weeshuis  1882
Vermelding van ingekomen giften in december 1881.
Collectie > Joodse pers > 20030394

 [Binnenland] : Vianen  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer AS van Ronkel.
Collectie > Joodse pers > 20057077

 Een hoedenkwestie in Vianen in 1816 : decorum in de synagoge  1929
titel, Een hoedenkwestie in Vianen in 1816 : decorum in de synagoge. auteur, Zuiden,
DS van. maker, Zuiden, DS van. bron, De Vrijdagavond, vol. 6(1929), nr. ...
Collectie > Joodse pers > 20007364

 Ingekomen giften voor het Centraal Israelietisch Weeshuis.  1875
Vermelding van de giften aan het Centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20023200

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie. In dit deel gaat het
om de onbeheerde Isr. begraafplaatsen in het hele land en om de Ned. Isr. Gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20065874

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Hoofdzaken uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20021475

 Koninklijk bezoek aan de Synagoge der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.  
Verslag van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de Portugese
Synagoge. Het bezoek zou eerst in april plaatshebben, maar werd toen uitgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20055897

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl