Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

72 treffers met Ver tot Bevordering der Belangen van het Jodendom

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Er is een nieuwe lijst van kosjere restaurants en hotels die zich in Duitsland en
andere landen bevinden, uitgebracht door de "Verein zur Förderung ritueller ...
Collectie > Joodse pers > 20057132

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aan de lijst van kosjere restaurants kan toegevoegd worden
de heer JH de Wolff, slager in Alkmaar.
Collectie > Joodse pers > 20051116

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Twee voorstellen van het kerkbestuur worden beschreven : een inzake de vereniging
"Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" waar het gaat om art. 25 van de verordening ...
Collectie > Joodse pers > 20050874

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De commandant van de stelling Amsterdam heeft beloofd dat alles zal worden gedaan
om te vermijden dat Isr. militairen op sjabbat moeten reizen in verband met deelname ...
Collectie > Joodse pers > 20048845

 [Binnenland] : ["Beëir Majiem Chajiem".]  1904
Verslag van een vergadering van de godsdienstige vereniging
voor torastudie "Be'er Majiem Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20056395

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge op Maandag en Woensdag 24...  1901
Zesde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van twee
kerkenraadsvergaderingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048609

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Vermelding van boekhandelaren waar de adreslijsten van kosjere
restaurants en hotels in Nederland verkrijgbaar zijn.
Collectie > Joodse pers > 20057403

 [Binnenland] : Hilversum  1902
Verslag van de lezing die de hoofdredacteur van het NIW, Philip Elte, heeft gehouden
voor de "Vereniging tot Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20051046

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de activiteiten van de "Vereeniging tot
bevordering der belangen van het jodendom" .
Collectie > Joodse pers > 20023980

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
Rectificatie van het bericht in het vorige nummer waarin het ging om de sjabbatrust
van Isr. militairen. De redactie deelt mee dat het bericht van iemand was gekomen ...
Collectie > Joodse pers > 20048913

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Oproep van het bestuur van de "Vereniging tot Bevordering der Belangen van het
Jodendom" om deze vereniging moreel en financieel te steunen.
Collectie > Joodse pers > 20051399

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Tekst van het advies van het kerkbestuur naar aanleiding van de brief van de
"Vereniging tot Bevordering der Belangen van het Jodendom" inzake de stichting van ...
Collectie > Joodse pers > 20049515

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bij een vergadering van de "Vereniging tot Bevordering der Belangen van het Jodendom"
met kerkvoogden van de verschillende synagogen, is besloten tot de oprichting ...
Collectie > Joodse pers > 20061675

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Verslag van een algemene vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20042226

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Eerste jaarverslag van de Ned. Isr. Godsdienstschool die zich bevindt in de Tweede
Van Swindenstraat en die op twee november 1902 werd geopend.
Collectie > Joodse pers > 20054303

 [Het adres van de Vereeniging tot bevordering enz. in den kerkeraad te 's Hage]  1896
Laatste deel van het verslag met betrekking tot de brief van de vereniging "Tot
Bevordering van de Belangen van het Jodendom" inzake het examen- en toelatingsbeleid ...
Collectie > Joodse pers > 20040826

 [Binnenland] : Een nieuwe gemeentelijke Godsdienstschool.  
Verslag van de feestelijke opening van de godsdienstschool in de Jordaanbuurt. De
school is gevestigd in de Openbare Lagere School letter G. op de Prinsengracht ...
Collectie > Joodse pers > 20062302

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De ""Vereniging tot Bevordering der Belangen van het Jodendom" heeft in samenwerking
met de opperrabbijnen een adreslijst opgesteld van restaurants en particulieren ...
Collectie > Joodse pers > 20050884

 [Binnenland] : De Vereeniging voor Joodsche belangen  1900
Verslag van een vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20048076

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van een vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20053336

 Verslag van de zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdag 28...  1900
Verslag van een kerkenraadsvergadering. Er werd oa gesproken over een eventueel
op te richten godsdienstschool in de Muiderpoort-buurt; over de criteria voor toelating ...
Collectie > Joodse pers > 20046764

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Het bestuur van de "Vereniging tot Bevordering der Belangen van het Jodendom" stelt
de leden in de gelegenheid voor de algemene vergaderingen vragen, voorstellen ...
Collectie > Joodse pers > 20050422

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl