Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

108 treffers met Veghel

 [Binnenland] : Veghel  1875
Er zijn nog eens veertien nieuwe leden toegetreden tot de afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20024747

 [Binnenland] : Veghel  1879
S. Monnickendam, voorzitter van het kerkbestuur, werd verrast met een feest
ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20029366

 [Binnenland] : Osch  1899
Bericht van overlijden en van de begrafenis van de heer Mozes Oppenheimer. Vier
weken voor zijn heengaan vierde hij zijn negentigste verjaardag.
Collectie > Joodse pers > 20003319

 [geen titel]  1913
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1913), nr. 26, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Veghel in memoriam Monnickendam, S. begrafenis. ...
Collectie > Joodse pers > 20004099

 [geen titel]  1930
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 46(1930), nr.
22, p. 9. materiaal, bericht. trefwoorden, Veghel begrafenis ...
Collectie > Joodse pers > 20004108

 [Ingezonden stukken] : [brieven]  1877
Twee brieven spreken het door schrijver van ingezonden stuk in nr. 27 tegen, en
ook elders blijkt er wel degelijk geld te zijn ingezameld voor "Pekidiem en Amarkaliem ...
Collectie > Joodse pers > 20026881

 Brokstukken uit de geschiedenis van Veghel's jodenheid  1933
titel, Brokstukken uit de geschiedenis van Veghel's jodenheid. auteur, Toncman,
Abr. maker, Toncman, Abr. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 48(1933), nr. ...
Collectie > Joodse pers > 20004112

 [Binnenland] : Vechel  1905
Verslag van de inwijding van een nieuw parochet, geschonken door vrouwenvereniging
"Bigde Kodesj" ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20057785

 [geen titel]  1906
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 22(1906), nr. 22,
p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, Veghel jubileum synagoge. signatuur, micro ...
Collectie > Joodse pers > 20004097

 [Binnenlandse berichten] : Oss  1866
Bij de inwijding van de synagoge in Veghel werd muziekvereniging
"De Harmonie" door de pastoor verboden om op te treden.
Collectie > Joodse pers > 20004089

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenland] : Veghel  1875
In Veghel is een afdeling van het "Algemeen Israel. Verbond"
opgericht, geheten "Veghel en omstreken".
Collectie > Joodse pers > 20024733

 [geen titel]  1919
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 34(1919), nr. 43,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Veghel begrafenis Monnickendam, G. ...
Collectie > Joodse pers > 20004103

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1905
Enkele mededelingen naar aanleiding van hetgeen besproken
is in de ressortale vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20056985

 [geen titel]  1936
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 71(1936), nr. 46, p. 10.
annotatie, Zie ook : NIW 3 april 1936, p. 11. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20004088

 [Binnenland] : Veghel  1875
Er is een verzoek gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken om voorzieningen
ten behoeve van protestants en Joods onderwijs te verschaffen.
Collectie > Joodse pers > 20024237

 [Binnenland] : Sneek  1899
De heer C. Heijmans uit Veghel is benoemd tot voorzanger, leraar en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20047050

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Aankondiging van een algemene vergadering van de afdeling
"Veghel en omstreken" van het Alg. Isr. Verbond.
Collectie > Joodse pers > 20026797

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober tot en met december ten
behoeve van het Centraal Isr. Wees-en Doorgangshuis in Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20044477

 [Binnenland] : "Achawah".  1909
Verslag van een vergadering van de afdeling Zuidelijke Provinciën van "Achawah"
die in Veghel plaatshad./ Bij de wintervergadering van de afdeling Overijssel in ...
Collectie > Joodse pers > 20065491

 [Binnenland] : Veghel  1897
Verslag van verschillende bijeenkomsten van de joodse gemeente Veghel.
Collectie > Joodse pers > 20044042

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1898), nr. 49, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Schijndel begraafplaats grafsteen ...
Collectie > Joodse pers > 20003679

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

 Iets over de joden te Veghel  1936
titel, Iets over de joden te Veghel. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol.
52(1936), nr. 32, p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Veghel synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20004114

 [geen titel]  1931
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 67(1931), nr. 13, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Veghel jubileum synagoge. signatuur, micro-fiche.
Collectie > Joodse pers > 20004110

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl