Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

876 treffers met Utrecht (Stad)

 Correspondentie  1928
Verschillende bijdragen voor de Joodsche Jeugdkrant.
Collectie > Joodse pers > 20034177

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1938
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
10(1938), nr. 3, p. 62-64. materiaal, bericht. trefwoorden, Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20010566

 [Binnenlandse berichten] : Utrecht  1874
Vermelding van de legaten van AA Hamburger.
Collectie > Joodse pers > 20022215

 [Binnenland] : Utrecht  1899
E. Heijmans heeft wegens ziekte en ouderdom ontslag gevraagd als koster. Hij was
vijfendertig jaar in dienst, daarvoor vervulde zijn vader bijna veertig jaar dezelfde ...
Collectie > Joodse pers > 20042714

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Op 16 Nov. zal het 36e concert van het Diamantwerkers-weezenfonds plaatsvinden.
Collectie > Joodse pers > 20012047

 De archieven der Nederl. Israel. Gemeente te Utrecht  1938
titel, De archieven der Nederl. Israel. Gemeente te Utrecht. bron, Centr. Blad
voor Israelieten, vol. 54(1938), nr. 10, p. 10. annotatie, ...
Collectie > Joodse pers > 20004011

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Mejuffrouw Esther Snapper is geslaagd voor het examen voor nuttige handwerken.
Collectie > Joodse pers > 20062842

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Enkele gegevens uit het jaarverslag van het "Centraal Isr. Weeshuis".
Collectie > Joodse pers > 20033192

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Kort verslag van de gecombineerde vergadering van de Commissie van Toezicht en Regenten
van het "Centraal Isr. Weeshuis in Nederland", gevestigd te Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20064459

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Utrecht  1894
Bij vereniging "Mischné Thora" werd een sijoem gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20038442

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1937
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
9(1937), nr. 10, p. 198-200. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20010514

 De heer M. C. de Lara benoemd tot rabijn der P. I. gemeente  1942
titel, De heer MC de Lara benoemd tot rabijn der PI gemeente. bron, Het Joodsche
Weekblad, vol. 2(1942), nr. 2, p. 6. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20010260

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 31(1915), nr. 4, p.
6. materiaal, bericht. trefwoorden, Utrecht (stad) Salomons, .. ...
Collectie > Joodse pers > 20003969

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Aanbeveling van een vergadering die gehouden zal worden over
de oprichting van een Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20011826

 [Binnenland] : Utrecht  1893
Beknopt verslag van de jaarvergadering van begrafenisvereniginjg "Gemilath Gasadim".
Collectie > Joodse pers > 20038113

 [Binnenlandse berichten (2)] : Utrecht  1906
De heer H. Hoorenman, vroeger bewoner van het Centr. Isr. Weeshuis, is bevorderd
tot arts./ Er is een commissie gevormd die een vereniging wil oprichten om donateurs ...
Collectie > Joodse pers > 20059284

 Nederl.Israel. Gemeente te Utrecht  1914
titel, Nederl.Israel. Gemeente te Utrecht. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol.
50(1914), nr. 6, p. 3. annotatie, Zie ook : NIW 10 juli 1914 ...
Collectie > Joodse pers > 20003964

 De Hebreeuwsche Universiteit en de kerkeraad te Utrecht  1926
titel, De Hebreeuwsche Universiteit en de kerkeraad te Utrecht. bron, Nieuw Isr.
Weekblad, vol. 61(1926), nr. 48, p. 13. annotatie, ingezonden brief. ...
Collectie > Joodse pers > 20003990

 Opperrabbinaat Drenthe-Amersfoort.  1905
In de gecombineerde vergadering van de ressorten Drenthe-Amersfoort is de heer M.
Monasch gekozen tot opperrabbijn. / Men zond hem een telegram./ Enkele artikelen ...
Collectie > Joodse pers > 20057671

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Overlijdensbericht van de heer A. Sternheim uit Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20034402

 [Binnenland] : Utrecht  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061743

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl