Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

876 treffers met Utrecht (Stad)

 [Binnenland.] : Utrecht  1895
Esther Lissaur is geslaagd voor hoofdonderwijzeres.
Collectie > Joodse pers > 20038828

 Uit het Sticht. [ .. ]  1904
Enkele berichten uit de Isr. gemeente in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20055196

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Op 16 Nov. zal het 36e concert van het Diamantwerkers-weezenfonds plaatsvinden.
Collectie > Joodse pers > 20012047

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Mejuffrouw Esther Snapper is geslaagd voor het examen voor nuttige handwerken.
Collectie > Joodse pers > 20062842

 [Binnenland] : Utrecht  1900
De joodse "soirée-vereeniging" "Kunst en genoegen"
heeft dringend behoefte aan meer leden.
Collectie > Joodse pers > 20046664

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Utrecht  1904
Dertig jaar geleden werd de heer H. Italie secretaris van de afdeling Utrecht
van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20055145

 Nog eens het Opperrabbinaat te Amersfoort.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het feit dat Amersfoort een waarnemend
opperrabbijn heeft aangesteld. De schrijver is van mening dat deze toestand niet ...
Collectie > Joodse pers > 20054745

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer Simon Pakter is geslaagd voor het staatsexamen.
Collectie > Joodse pers > 20055584

 [Binnenland] : Utrecht  1903
De heer A. van Staveren is geslaagd voor het examen boekhouden dat werd afgenomen
door de "Nationale Bond van Handels-en Kantoorbedienden" in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053398

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Enkele gegevens uit het jaarverslag van het "Centraal Isr. Weeshuis".
Collectie > Joodse pers > 20033192

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Kort verslag van de gecombineerde vergadering van de Commissie van Toezicht en Regenten
van het "Centraal Isr. Weeshuis in Nederland", gevestigd te Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20064459

 [Binnenland] : Borne  1892
In Utrecht is LJ Spanjaard, onder meer bestuurder
van het Centr. Isr. weeshuis, overleden.
Collectie > Joodse pers > 20036759

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Benoemingen met betrekking tot een in Utrecht te houden tentoonstelling.
Collectie > Joodse pers > 20017104

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Aanbeveling van een vergadering die gehouden zal worden over
de oprichting van een Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20011826

 [Binnenlandse berichten (2)] : Utrecht  1906
De heer H. Hoorenman, vroeger bewoner van het Centr. Isr. Weeshuis, is bevorderd
tot arts./ Er is een commissie gevormd die een vereniging wil oprichten om donateurs ...
Collectie > Joodse pers > 20059284

 [Binnenlandse berichten] : Utrecht  1869
Koning Willem III heeft driehonderd gulden geschonken voor het centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20017075

 Ingezonden Stukken: [brief]  1895
De heer Kiek uit Leiden pleit voor financiële hulp aan armlastige gemeenteleden
die in ziekenhuizen belanden en daar graag kosjer willen eten.
Collectie > Joodse pers > 20039645

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Overlijdensbericht van de heer A. Sternheim uit Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20034402

 [Binnenlandse berichten (2)] : Utrecht  1867
J. van J. Ferares heeft als schoolinspecteur Utrecht bezocht. / Er is opnieuw
vergaderd over het op te richten centr. Isr. weeeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20015590

 [Ingezonden stukken] : Centraal Israëlietisch Weeshuis.  1869
Pleidooi gericht aan de kerkbesturen van die gemeenten waar nog niets voor het centraal
Isr. weeshuis is gedaan om verenigingen op te richten en naar de algemene ...
Collectie > Joodse pers > 20017413

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
H. Dentz is te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de rechten.
Collectie > Joodse pers > 20015036

 Brievenbus.  1904
Vijf reacties van de redactie op brieven van lezers.
Collectie > Joodse pers > 20056358

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering
van de Nederlandse Zionistenbond. In dit deel bespreekt de schrijver de toestand ...
Collectie > Joodse pers > 20060655

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl